Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Структура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Науково-організаційний відділ »

Науково-організаційний відділ

Головними завданнями Відділу є науково-організаційне забезпечення щодо:

 • здійснення в НАПН України фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок зокрема, за державною тематикою та тематикою НАПН України;
 • експериментальної роботи вчених підвідомчих установ НАПН України;
 • формування та виконання Програми спільної діяльності МОН та НАПН України;
 • проведення загальноакадемічних масових заходів (наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок тощо) підвідомчих установ НАПН України;
 • випуску друкованих та / або електронних видань НАПН України;
 • наукових друкованих і електронних періодичних видань у НАПН України та їх представлення у світовій системі наукових комунікацій тощо;
 • координації тематики дисертаційних досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології;
 • освітньої діяльності – підготовки та атестації здобувачів вищої освіти (рівнів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук) та підвищення кваліфікації кадрів у підвідомчих установах НАПН України;
 • проведення конкурсного відбору кандидатур вчених на здобуття стипендій і премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
 • впровадження результатів наукових досліджень підвідомчих установ НАПН України;
 • участь у підготовці науково-аналітичних та статистичних матеріалів для Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування тощо.
РЕГЕЙЛО Ірина Юріївна
начальник відділу, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
+380(44)481-3897
240615@ukr.net

Головними завданнями Відділу є науково-організаційне забезпечення щодо:

 • здійснення в НАПН України фундаментальних і прикладних досліджень;
 • реалізації завдань державних цільових програм, інших науково-дослідних робіт і проектів;
 • проведення загально-академічних масових заходів (наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок тощо);
 • підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • діяльності спеціалізованих учених рад;
 • випуску і розповсюдження друкованої продукції;
 • призначення премій Президента України для молодих вчених, премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених, дворічних і довічних Державних стипендій видатним діячам науки;
 • узагальнення матеріалів щодо впровадження результатів НДР та моніторингу його ефективності; експериментальної роботи; підготовки фахівців (вища освіта) та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта); наукових друкованих і електронних періодичних видань у НАПН України та їх представлення у світовій системі наукових комунікацій тощо;
 • підготовки матеріалів науково-аналітичного змісту для Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів управління державної влади і місцевого самоврядування тощо. Узагальнення матеріалів щодо впровадження результатів НДР та моніторингу його ефективності; експериментальної роботи; підготовки робітничих кадрів (професійно-технічна освіта), фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта); наукових друкованих і електронних періодичних видань у НАПН України та їх представлення у світовій системі наукових комунікацій тощо.
КУЛІШ Тетяна Іванівна
заступник начальника відділу, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
+380(44)481-3870, т/ф +380(44)481-3895
tkulishcokol@gmail.com
 • організаційне забезпечення формування і проведення за погодженням відділень НАПН України фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за державною тематикою;
 • узагальнення матеріалів впровадження результатів науково-дослідних робіт підвідомчих установ.
 • організаційне забезпечення щодо присудження на конкурсній основі щорічних премій НАПН України за кращі наукові праці в галузі освіти, педагогіки і психології;
 • координація формування та виконання Програми спільної діяльності МОН та НАПН України;
ШАГАЄВА Ольга Анатоліївна 
старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
+380(44)481-3742, т/ф +380(44)481-3877
aspapn@gmail.com

 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру підвідомчих установ НАПН України;
 • координація діяльності спеціалізованих вчених рад у підвідомчих установах НАПН України;
 • підготовка питання щодо затвердження складу вчених рад підвідомчих установ НАПН України для розгляду на Президії НАПН України.
ВАШУЛЕНКО Ольга Петрівна
старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
т/ф +380(44)481-3895
vasholia@bigmir.net

 • організаційне забезпечення проведення конкурсів серед науковців НАПН України щодо здобуття:
  – стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених,
  – премій Президента України для молодих вчених, премій Верховної Ради України молодим ученим,
  – іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук,
  – державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні,
  – призначення дворічних і довічних Державних стипендій видатним діячам науки;
 • узагальнення матеріалів щодо експериментальної діяльності академічного та всеукраїнського рівнів підвідомчих установ НАПН України.

БАЗЕЛЮК Наталія Валеріївна

старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук
т/ф +380(44)481-3877

nbazeliuk@gmail.com

 • узагальнення матеріалів щодо наукових друкованих та електронних періодичних видань у НАПН України;
 • здійснення аналізу про представлення періодичних видань підвідомчих установ НАПН України і наукових праць (ORCID, DOI тощо) учених НАПН України у світовій системі наукових комунікацій за матеріалами іноземних видань та електронних ресурсів, зокрема англійською мовою, умови включення періодичних видань до міжнародних наукометричних та реферативних баз даних (Scopus, Web of Science Core Collection, DOAJ тощо);
 • узагальнення матеріалів щодо випуску друкованих та / або електронних видань НАПН України;
 • координація підготовки здобувачів вищої освіти (рівня бакалавра, магістра), підвищення кваліфікації кадрів у підвідомчих установах НАПН України.
СМОЛА Любов Михайлівна
науковий співробітник
т/ф +380(44)481-3895
lmsmola@gmail.com

 • організаційне забезпечення формування і проведення за погодженням відділень фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок за тематикою НАПН України;
 • узагальнення матеріалів щодо загальноакадемічних науково-практичних масових заходів: міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, читань, круглих столів тощо.