Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Науково-організаційний відділ »

Науково-організаційний відділ

РЕГЕЙЛО Ірина Юріївна
начальник відділу, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
(044)481-3897
240615@ukr.net

Головними завданнями Відділу є науково-організаційне забезпечення щодо:

 • здійснення в НАПН України фундаментальних і прикладних досліджень;
 • реалізації завдань державних цільових програм, інших науково-дослідних робіт і проектів;
 • проведення загально-академічних масових заходів (наукових конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок тощо);
 • підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • діяльності спеціалізованих учених рад;
 • випуску і розповсюдження друкованої продукції;
 • призначення премій Президента України для молодих вчених, премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених, дворічних і довічних Державних стипендій видатним діячам науки;
 • узагальнення матеріалів щодо впровадження результатів НДР та моніторингу його ефективності; експериментальної роботи; підготовки фахівців (вища освіта) та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта); наукових друкованих і електронних періодичних видань у НАПН України та їх представлення у світовій системі наукових комунікацій тощо;
 • підготовки матеріалів науково-аналітичного змісту для Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів управління державної влади і місцевого самоврядування тощо. Узагальнення матеріалів щодо впровадження результатів НДР та моніторингу його ефективності; експериментальної роботи; підготовки робітничих кадрів (професійно-технічна освіта), фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта); наукових друкованих і електронних періодичних видань у НАПН України та їх представлення у світовій системі наукових комунікацій тощо.
КУЛІШ Тетяна Іванівна
заступник начальника відділу, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
(044)481-3870, т/ф (044)481-3895
tkulishcokol@gmail.com
 • відповідає за організацію виконання науковими підрозділами НАПН України державних цільових програм;
 • координує формування та виконання Програми спільної діяльності МОН та НАПН України;
 • організовує роботу щодо присудження на конкурсній основі щорічних премій НАПН України за кращі наукові праці в галузі освіти, педагогіки і психології;
 • узагальнює матеріали впровадження результатів науково-дослідних робіт підвідомчих установ.
ШАГАЄВА Ольга Анатоліївна 
старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
(044)481-3742, т/ф (044) 481-3877
aspapn@gmail.com
 • відповідає за питання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру підвідомчих установ НАПН України;
 • координує діяльність спеціалізованих учених рад у підвідомчих установах Академії;
 • готує для розгляду на Президії НАПН України питання щодо затвердження складу вчених рад підвідомчих установ.
ВАШУЛЕНКО Ольга Петрівна
старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
т/ф (044) 481-3895
vasholia@bigmir.net
 • відповідає за організацію проведення конкурсів серед науковців щодо призначення премій Президента України для молодих вчених, премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених, дворічних і довічних Державних стипендій видатним діячам науки;
 • узагальнює матеріали щодо експериментальної діяльності академічного та всеукраїнського рівнів;
 • здійснює організаційне забезпечення щодо проведення атестації науково-дослідних установ Академії

БАЗЕЛЮК Наталія Валеріївна

старший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук
т/ф (044)481-3877
nbazeliuk@gmail.com

 • узагальнює матеріали щодо наукових друкованих та електронних періодичних видань у НАПН України;
 • здійснює аналіз про стан представлення періодичних видань і наукових праць учених НАПН України у світовій системі наукових комунікацій, умови включення періодичних видань до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science тощо) та ін.;
 • відповідає за питання випуску і розповсюдження друкованої продукції НАПН України;
 • координує підготовку фахівців (вища освіта) і підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) у підвідомчих установах Академії.
СМОЛА Любов Михайлівна
науковий співробітник
т/ф (044)481-3895
lmsmola@gmail.com
 • відповідає за організаційне забезпечення формування і виконання тематики фундаментальних і прикладних досліджень підвідомчими установами НАПН України;
 • узагальнює матеріали щодо загальноакадемічних науково-практичних масових заходів: міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, читань, круглих столів та ін.
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua