Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Керівництво » Перший віце-президент »

ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович

перший віце-президент НАПН України, головний вчений секретар

Дійсний член (академік) НАПН України (обраний 10.04.2003 р.), доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, державний службовець першого рангу. Перший віце-президент НАПН України. 

У 1988–1992 рр. працював заступником міністра народної освіти України, у 1995–2006 рр. — ректором Національної академії державного управління при Президентові України, почесний доктор цієї академії. Почесний професор і голова наглядової ради Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 

Народився 17 травня 1950 р. у м. Балтійську Калінінградської області (Росія). Закінчив фізичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1972 р.), аспірантуру цього університету (1975 р.), докторантуру АПН України (1994 р.)

Фахівець у галузі освіти, педагогіки, державного управління. Досліджує проблеми організації, управління, модернізації освіти в контексті національної самоідентифікації, європейської інтеграції і світової глобалізації. Автор культурно-інформаційної теорії освіти, один із засновників університетології і форсайтної педагогіки, розробників компетентнісного підходу в освіті. Під його керівництвом у 1995—2006 рр. теоретично обґрунтовано та практично впроваджено освітню і наукову галузі «Державне управління» (нині інтегрована галузь знань «Публічне управління та адміністрування»), забезпечено підготовку магістрів, кандидатів і докторів наук з державного управління. Брав активну участь у розробленні законів України «Про освіту» (1991, 2017 рр.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), інших актів законодавства, Національної рамки кваліфікацій (2011 р.). Національний експерт з реформування вищої освіти в Україні.

Автор і співавтор близько 500 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі монографій, підручників, навчальних посібників, енциклопедій, словників-довідників, методичних рекомендацій, статей. Підготував 10 докторів і 11 кандидатів наук. Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ, І ступенів, почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, знаком «Державна служба України. За сумлінну працю», нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», «Василь Сухомлинський», відзнакою НАН України «За наукові досягнення», медалями НАПН України «Ушинський К.Д.», «Григорій Сковорода». Відзначений подякою Президента України.

Службова адреса: Президія НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52а
м. Київ, 04053.
Тел.: (044) 481–37–03.

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua