Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
підготовлено книжкову виставку «Відомий науковець у галузі теорії і методики професійної освіти»
27-30 серпня 2018 року Національна академія педагогічних наук України проводить традиційні веб-конференції в режимі онлайн трансляції для вчителів з усіх навчальних предметів.
Відбір учасників буде здійснюватися з 1 по 10 вересня 2018 р. на основі аналізу поданих документів та інтерв′ю (по телефону).
Документи приймаються до 31 липня 2018 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Масові науково-практичні заходи » Семінари »

№№

з/п

Тема

Місце проведення,

термін виконання

Відповідальні

 

 

 

 

ПЛАН НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ  ЗАХОДІВ

 

 НА 2017 РІК

 

Семінари

 

1.      

Психолого-педагогічне проектування освітнього середовища

м. Яремче,

Івано-Франків-ська обл.,

лютий-

березень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

2.      

Науково-методологічний семінар із історії освіти

м. Київ,

березень,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

3.      

Вебінар «Технології формування образу інновацій в освіті»

м. Сокаль,  Львівська обл., березень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Сокальський НВК

4.      

Практична медіаосвіта в початковій школі

м. Дніпро,

квітень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Дніпровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Першотравенська ЗОШ

5.      

Семінар-практикум з підготовки обдарованих учнів до участі у міжнародних конкурсах науково-дослідного спрямування

м. Київ,

квітень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

6.      

Міжнародна наукометрика: різновиди, досвід і перспективи

м. Київ,

квітень

Відділення вищої освіти

Інститут вищої освіти

7.      

Аксіопсихологічне моделювання розвитку здібностей та обдарованості

м. Київ,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

8.      

Особистість у просторі професійного життя

м. Слов’янськ, Донецька обл.,

квітень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С.Костюка

ДВНЗ «Донбаський державний педагогіч-ний університет»

9.      

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки Ph.D. в ЄС»

м. Київ,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

10.                 

Науково-методичний семінар для спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України «Бібліотечна діяльність у контексті розвитку електронних інформаційних технологій» (до 25-річчя НАПН України)

м. Київ,

квітень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

11.                 

Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін

м. Умань,

Черкаська обл.,

квітень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Уманський державний педагогічний університет іменіПавла Тичини

12.                 

Методологічні семінари для аспірантів, докторантів та молодих науковців

м. Київ,

протягом року

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

13.                 

Організація відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентнісній основі

м. Ромни,

Сумська обл.,травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище»

14.                 

Постійно діючий методологічний семінар «Упорядкування та удосконалення категорійно-поняттєвого апарату психологічної науки»

м. Київ,

травень,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

15.                 

VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна орієнтація: теорія і практика» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут проблем виховання

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Координаційна рада МНВК України

16.                 

Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів

м. Хмельницький,

травень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Хмельницький національний університет

17.                 

Діяльність навчальних закладів в умовах модернізації освіти дітей з порушеннями слуху (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва

18.                 

Лінгвометодичне забезпечення навчального процесу школярів із порушеннями мовлення

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва

19.                 

Інноваційні освітні підходи програмно-методичного  забезпечення розвитку дітей з порушеннями зору(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва

20.                 

Системи навчання й освіти в комп′ютерно орієнтованому середовищі

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

21.                 

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих науковців «Інформаційно-кому-нікаційні технології в освіті та наукових дослідженнях»

(у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

щоквартально

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

22.                 

Варіативні моделі комп’ютер-но- орієнтованого середовища навчання предметів природничо- математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

23.                 

Всеукраїнський семінар-тре-нінг «Електронні відкриті сис-теми в науково-педагогічних дослідженнях» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

24.                 

Критерії та показники розвитку обдарованих дітей в загальноосвітніх навчальних закладах України

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

25.                 

Семінар-практикум для батьків «Соціально-педагогічна під-тримка патріотичних учинків дитини» (до Всеукраїнського фестивалю науки)

 

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

26.                 

Квест для дітей, вимушених переселенців з Криму «Моя Україна» (до Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

27.                 

Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921) (у рамках реалізації Указу Президента України «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років»)

м. Київ,

травень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Педагогічний інститут Київського університету імені Б. Грінченка

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

28.                 

V Міжнароднийсемінар«Psychology of Political and Economic self-constitution: citizenship identity and education»

Греція,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

University of Peloponese, CISES s.r.l. & PSIOP,  University of Warmia L. Mazuri in Olstyn,  Lucian Blaga University of Sibiu & EPIA,  University of Social Sciences, Lithuanian  University of Educational Sciences, Center for Social Representations  Studies

29.                 

ХХІ Міжінститутський семінар з медіапсихології та медіаосвіти (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

травень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут журналістики

КНУ ім.Тараса Шевченка

30.                 

Ракурси психологічного благополуччя особистості

м. Ніжин,

Чернігівська обл.,

червень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

31.                 

Технологічні засади проектування особистісно-розвиваль-них програм для обдарованих учнів

м.Затока,

Одеська обл.,

червень-липень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут обдарованої дитини

32.                 

Педагогічна компаративістика – 2017:  трансформаційні процеси  в освіті зарубіжжя та інтеграційні перспективи України  (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)

м. Київ,

червень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут педагогіки

Інститут інформаційних технологій і засобів

33.                 

Семінар-практикум «Технології впровадження інновацій, пов’язаних із використанням технології дистанційного навчання»

м. Дніпро,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу

34.                 

Партнерство навчальних закладів, родини, громади: траєкторії розвитку

м. Київ,

вересень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

35.                 

В.  Сухомлинський у науково-методичній діяльності Інституту проблем виховання НАПН України (до 100-річчя від дня народження)

м. Київ,

вересень

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

36.                 

Сучасні підходи в освіті дітей з порушеннями розумового розвитку

м. Київ,

вересень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва

37.                 

Білінгвальний підхід у навчанні глухих та слабкочуючих: проблеми й перспективи

м. Київ,

жовтень

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

ГО «Асоціація нечуючих педагогів»

Українське товариство глухих

Заклади освіти для дітей глухих та зі зниженим слухом

38.                 

Щомісячні науково-практичні on-line вебінари у рамках «Школи інклюзивної освіти»

м. Київ,

упродовж року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут спеціальної педагогіки

Міністерство освіти і науки України

39.                 

On-line семінар-практикум «Інформаційно-освітнє середовище ПТНЗ: реалізація організаційно-педагогічних умов зі створення та впровадження електронних навчальних ресурсів у навчання професіям машинобудівної галузі» (ІХ Міжнародний форум «Інноватика в счаснійосвіті»)

м. Київ,

м. Кривий Ріг

Дніпропетровська обл.

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування»

40.                 

Науково-практичний семінар «Проектна технологія навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі» (ІХ Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»)

м. Київ

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

ННЦ професійно-тех-нічної освіти

41.                 

Обдарована особистість: ціннісні особливості і підходи до типології

м. Київ,

жовтень

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут психології імені Г.С. Костюка

42.                 

Педагогічна майстерня «Патріотичний квест: технологія реалізації» (до 25 річниці створення НАПН України)

м. Київ,

жовтень

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Інститут проблем виховання

43.                 

Професійна підготовка фахівців в умовах євроінтеграційних процесів

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національний авіаційний університет

44.                 

Вебінар «Сучасний заклад професійної освіти: зарубіжний та вітчизняний досвід» (ІХ Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»)

м. Київ,

жовтень

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти

45.                 

Компаративістика в освіті дорослих

м. Суми,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

46.                 

Особливості  психологічних стратегій адаптації  спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту у різних сферах життєдіяльності

м. Суми,

листопад

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Інститут соціальної та політичної психології

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

47.                 

Вебінар «Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю на основі технології проектного навчання»

м. Київ,

м. Кам′янське, Дніпропетровська обл.,

листопад

Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Інститут професійно-технічної освіти Дніпродзержинський професійний ліцей

48.                 

Міжнародний науково-мето-дичний Інтернет-семінар «Хмарні технології в освіті»

м. Кривий Ріг,

грудень

Відділення загальної середньої освіти

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

Криворізький національний Університет

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua