Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Протокольний і загальний відділ »

Відділ документального забезпечення та господарської роботи

Основні напрями діяльності

Забезпечення діловодного обслуговування працівників апарату Президії НАПН України.

Розробка нормативно-розпорядчої документації з діловодства в системі Національної академії педагогічних наук України.

Участь у підготовці Загальних зборів, засідань Президії, конференцій, наукових сесій, круглих столів та інше.

Ведення протоколів засідань Президії, сесій Загальних зборів, оперативних нарад, круглих столів, наукових сесій. Оформлення постанов Загальних зборів, засідань Президії Академії.

Участь у підготовці звіту про діяльність НАПН України.

Попередній розгляд та розподіл вхідної кореспонденції між посадовими особами апарату Президії та безпосередніми виконавцями.

Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, наказів з основної діяльності і відряджень працівників апарату Президії, своєчасне доведення їх до виконавців.

Організація друкування та тиражування службових документів.

Здійснення своєчасної розсилки постанов, наказів, іншої кореспонденції членам Президії НАПН України, членам Академії та підвідомчим установам.

Погодження (візування) проектів постанов, наказів і розпоряджень з питань, що входять до компетенції Відділу.

Аналіз і контроль за веденням діловодства в апараті Президії, підвідомчих установах, підготовка пропозицій щодо її поліпшення.

Правильне використання та збереження печаток, штампів, бланків та службових документів Президії Національної академії педагогічних наук України.

Контроль за своєчасним виконанням документів керівних органів законодавчої і виконавчої влади, інших документів, що підлягають контролю.

Контроль за дотриманням строків проходження скарг і пропозицій громадян.

Контроль за дотриманням виконання рішень Президії та Загальних зборів, підготовка інформації на розгляд Президії НАПН України (відповідно до плану роботи НАПН України).

Контроль за дотриманням вимог Інструкції з діловодства при розробці основних документів діяльності НАПН України.

Надання практичної допомоги підвідомчим установам, організація семінарів з працівниками діловодних служб підвідомчих установ та відповідальними за ведення діловодства у структурних підрозділах апарату Президії.

Здійснення зв’язків з відповідними підрозділами НАН України, галузевими академіями, МОН України, іншими установами і відомствами з питань, що належать до компетенції Відділу.

Забезпечувати належний експлуатаційно-технічний стан будівель та споруд НАПН України.

Заключення договорів з організаціями на постачання електроенергії, тепла, холодної та теплої води, а також контроль за виконанням цих договорів.

Готувати проектно-кошторисну документацію та контролювати якість виконаних ремонтних робіт.

Слідкувати за справністю трубопроводів, щитових електро­постачання, якістю крівлі на спорудах НАПН України, своєчасно виконувати поточні ремонти.

Організовувати своєчасну підготовку будівель та окремих приміщень до осінньо-зимового періоду.

Забезпечення пропускного режиму транспорту на територію установи, а також відвідувачів до приміщень, що належать НАПН України.

Розглядати документи на здачу в оренду приміщень підвідомчими науковими установами, на відповідність зазначеного об’єкту оренди технічним характеристикам

Готувати проекти постанов Президії з питань надання дозволу на передачу майна в оренду.

На підставі договорів з робітниками різних професій організовувати виконання ремонтних будівельних, сантехнічних, електро-газозварювальних та столярних робіт.

Документи:

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у підвідомчих установах Національної академії педагогічних наук України

Персональний склад відділу

Кривонос Світлана Олександрівна
начальник відділу
(44)481-3720
info@naps.gov.ua
Копєйкіна Олена Анатоліївна
головний спеціаліст
(44)481-3720
info@naps.gov.ua
Садовська Світлана Миколаївна
головний спеціаліст
(44)481-3797
slti@ukr.net

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua