Закладка 1
Структура НАПН України » Апарат Президії НАПН України » Протокольний і загальний відділ »

Протокольний і загальний відділ

Основні напрями діяльності

Забезпечення діловодного обслуговування працівників апарату Президії НАПН України.

Розробка нормативно-розпорядчої документації з діловодства в системі Національної академії педагогічних наук України.

Участь у підготовці Загальних зборів, засідань Президії, конференцій, наукових сесій, круглих столів та інше.

Ведення протоколів засідань Президії, сесій Загальних зборів, оперативних нарад, круглих столів, наукових сесій. Оформлення постанов Загальних зборів, засідань Президії Академії.

Участь у підготовці звіту про діяльність НАПН України.

Попередній розгляд та розподіл вхідної кореспонденції між посадовими особами апарату Президії та безпосередніми виконавцями.

Реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, наказів з основної діяльності і відряджень працівників апарату Президії, своєчасне доведення їх до виконавців.

Організація друкування та тиражування службових документів.

Здійснення своєчасної розсилки постанов, наказів, іншої кореспонденції членам Президії НАПН України, членам Академії та підвідомчим установам.

Погодження (візування) проектів постанов, наказів і розпоряджень з питань, що входять до компетенції Відділу.

Аналіз і контроль за веденням діловодства в апараті Президії, підвідомчих установах, підготовка пропозицій щодо її поліпшення.

Правильне використання та збереження печаток, штампів, бланків та службових документів Президії Національної академії педагогічних наук України.

Контроль за своєчасним виконанням документів керівних органів законодавчої і виконавчої влади, інших документів, що підлягають контролю.

Контроль за дотриманням строків проходження скарг і пропозицій громадян.

Контроль за дотриманням виконання рішень Президії та Загальних зборів, підготовка інформації на розгляд Президії НАПН України (відповідно до плану роботи НАПН України).

Контроль за дотриманням вимог Інструкції з діловодства при розробці основних документів діяльності НАПН України.

Надання практичної допомоги підвідомчим установам, організація семінарів з працівниками діловодних служб підвідомчих установ та відповідальними за ведення діловодства у структурних підрозділах апарату Президії.

Здійснення зв’язків з відповідними підрозділами НАН України, галузевими академіями, МОН України, іншими установами і відомствами з питань, що належать до компетенції Відділу.

Забезпечувати належний експлуатаційно-технічний стан будівель та споруд НАПН України.

Заключення договорів з організаціями на постачання електроенергії, тепла, холодної та теплої води, а також контроль за виконанням цих договорів.

Готувати проектно-кошторисну документацію та контролювати якість виконаних ремонтних робіт.

Слідкувати за справністю трубопроводів, щитових електро­постачання, якістю крівлі на спорудах НАПН України, своєчасно виконувати поточні ремонти.

Організовувати своєчасну підготовку будівель та окремих приміщень до осінньо-зимового періоду.

Забезпечення пропускного режиму транспорту на територію установи, а також відвідувачів до приміщень, що належать НАПН України.

Розглядати документи на здачу в оренду приміщень підвідомчими науковими установами, на відповідність зазначеного об’єкту оренди технічним характеристикам

Готувати проекти постанов Президії з питань надання дозволу на передачу майна в оренду.

На підставі договорів з робітниками різних професій організовувати виконання ремонтних будівельних, сантехнічних, електро-газозварювальних та столярних робіт.

Документи:

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у підвідомчих установах Національної академії педагогічних наук України

Персональний склад відділу

Кривонос Світлана Олександрівна
начальник відділу
(44)481-3720
info@naps.gov.ua
Копєйкіна Олена Анатоліївна
головний спеціаліст
(44)481-3720
info@naps.gov.ua
Садовська Світлана Миколаївна
головний спеціаліст
(44)481-3797
slti@ukr.net

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ