Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут спеціальної педагогіки »

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України – провідна наукова установа держави в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології, що здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Інститут був створений у 1994 році з метою розробки фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на вирішення актуальних теоретичних, методологічних і методичних проблем спеціальної педагогіки і мав назву Інституту дефектології.

Наукову структуру інституту формують 8 лабораторій.

Провідними напрямами досліджень інституту є: розроблення науково-теоретичних засад навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; розроблення та впровадження інноваційних технологій і моделей корекційного навчання дітей з обмеженими можливостями здоров’я; впровадження результатів наукових досліджень в практику навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру та участь у перепідготовці педагогічних кадрів; консультування науковців, практиків, батьків, осіб з порушеннями психофізичного розвитку; популяризація знань про особливості розвитку і навчання дітей з особливими потребами. Серед важливих напрямів діяльності співробітників Інституту – робота над надзвичайно актуальними питаннями, що стосуються впровадження інклюзивної моделі освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку, надання методичної допомоги закладам та установам нових типів, які забезпечують різноманітний спектр послуг дітям з порушеннями психофізичного розвитку та їхнім сім’ям.

Результати науково-теоретичних досліджень Інституту покладено в основу важливих нормативних документів у галузі спеціальної освіти, монографій, науково-методичних посібників, втілено у сучасних підручниках для різних типів спеціальних шкіл, навчальних програмах, навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях.

Співробітники Інституту здійснюють наукове керівництво експериментальними педагогічними майданчиками на базі навчально-реабілітаційних центрів в різних регіонах України, спеціальних навчально-виховних закладів, де розробляються та впроваджуються оригінальні технології корекційного навчання; є постійними членами Центральної психолого-медико-педагогічної консультації.

При Інституті функціонує аспірантура та докторантура, працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук за спеціальностями «корекційна педагогіка» та «спеціальна психологія». За роки існування інституту було захищено близько 150 кандидатських та докторських дисертацій.

Інститут є засновником журналу «Особлива дитина/Дефектологія» та науково-методичного збірника «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», затверджених Вищою атестаційною комісією України як наукові фахові видання для педагогічних та психологічних наук. Започатковано видання збірників наукових матеріалів за окремими напрямами спеціальної педагогіки: «Жестова мова й сучасність», «Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології», «Український логопедичний вісник», «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання».

Беручи до уваги необхідність інтеграції освітянської галузі в європейське та світове співтовариство, Інститут спеціальної педагогіки активно провадить політику щодо підвищення авторитету установи в Україні та на міжнародному рівні як єдиного в державі наукового осередку в галузі спеціальної педагогіки. Інститут розширює міжнародні зв’язки, творчо співпрацює з колегами з Інституту корекційної педагогіки РАО (Росія), Академією спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегоржевскої (Польща), Міжнародною радою освіти осіб з порушеннями зору (ICEVI), Університету Альберти, Коледжу Грента МакЮена (Канада), науковими установами та вищими навчальними закладами Білорусі, Таджикистану тощо.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України запрошує до співпраці установи й організації, що зацікавлені у проведенні спільних наукових досліджень, започаткуванні нових міжнародних проектів у галузі спеціальної педагогіки та корекційної психології. розробці інноваційних технологій, моделей корекційного навчання.

Контактна інформація:
04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9
тел.: (44)440-42-92; (44) 467-22-21
e-mail: isp@ispukr.org.ua
web: http://ispukr.org.ua/

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua