Закладка 1
Структура НАПН України » Установи НАПН України » ДНПБ України імені В.О.Сухомлинського »

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського була заснована за ініціативою НАПН України та Міністерства освіти і науки України згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 1999 р. № 2018  на базі фондів двох спеціальних педагогічних бібліотек: наукової бібліотеки Інституту педагогіки НАПН України та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є науково-дослідною установою в складі Національної академії педагогічних наук України.

5 листопада 2003 р. згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 664-р Державній науково-педагогічній бібліотеці України було присвоєно ім’я видатного українського педагога В. О. Сухомлинського.

Очолює бібліотеку доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки  України Лариса Дмитрівна Березівська.

Метою діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як наукової установи загальнодержавного рівня та спеціальної книгозбірні є проведення наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства й біографістики, історії освіти для науково-інформаційного забезпечення та сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі наук про освіту, педагогіки, психології, упровадженню досягнень науки, передового досвіду в практику роботи закладів освіти та їх структурних підрозділів – бібліотек, а також підвищенню професійного, духовного й культурного рівня педагогічних і науково-педагогічних, наукових працівників, здобувачів освіти та інших категорій користувачів.

Пріоритетними напрямами діяльності  бібліотеки є:

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності; педагогічного джерелознавства й біографістики, історії освіти;
 • формування системи документних та електронних ресурсів бібліотеки як галузевого наукового бібліотечно-інформаційного центру;
 • науково-інформаційне забезпечення розвитку наук про освіту, педагогіки і психології;
 • координація та науково-методичне забезпечення функціонування мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;
 • розвиток соціокультурної діяльності та міжнародного співробітництва.

У бібліотеці функціонують такі структурні підрозділи:

 • відділ наукового формування та опрацювання документних ресурсів;
 • відділ науково-документного забезпечення та зберігання фонду;
 • відділ соціокультурних комунікацій та міжнародних зв’язків;
 • відділ науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек;
 • відділ історії освіти;
 • відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності;
 • відділ науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій;
 • відділ наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти.

Універсальний книжковий фонд бібліотеки налічує близько 600 тис. документів на традиційних й електронних носіях. Щорічно він поповнюється на 11 тис. прим. документів. Особлива частина фонду (28081 документ) – це рідкісні видання, документи психологічного, педагогічного та історико-культурного напряму XVII – початку XX століття, що сформовані в колекції: «Педагогіка», «Психологія», «Шкільні підручники і посібники», «Періодичні видання ХІХ – початку ХХ ст.», «Видання іноземними мовами ХVІІ – початку ХХ ст.». Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709, видання 1850–1917 рр. віднесено до національного культурного надбання України.

У ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського створено цілісну систему бібліографічних видань у традиційній та електронній формі (науково-допоміжних, рекомендаційних, біобібліографічних), Науково-педагогічну електронну бібліотеку, віртуальний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу», читальну залу Фонду В. О. Сухомлинського як наукову лабораторію з вивчення педагогічної спадщини видатного педагога, кімнату-музей рідкісної книги.

Розроблено й упроваджено теоретико-методологічні та організаційні засади системи науково-інформаційного забезпечення освіти України, систему науково-інформаційних і культурно-освітніх заходів (науково-педагогічний лекторій, художньо-мистецькі виставки), нормативно-інструктивну базу для забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України  та НАПН України (понад 200 документів).

 Забезпечено надання доступу до інтегрованих галузевих  інформаційних ресурсів (ІГІР) через зведені бібліографічні бази даних: «Зведену базу даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології», «Зведену базу даних збірників наукових праць з питань освіти, педагогіки та психології», «Зведену базу даних періодичних видань»; надання дистантним користувачам різноманітних інформаційних послуг, здійснюваних на засадах кооперування, серед яких – міжбібліотечний абонемент (МБА), електронна доставка документів (ЕДД), віртуальна бібліографічна довідка тощо.

Сформовано галузевий сегмент у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело»; започатковано електронні наукові періодичні видання: «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», інформаційно-аналітичний бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти  й науки».

Контактна інформація:
04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9
тел.: (044) 467-2214
тел/факс: (044) 440-3548
e-mail: dnpb@i.ua
web: http://www.dnpb.gov.ua/

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ