Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Установи НАПН України » ДНПБ України імені В.О.Сухомлинського »

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського була заснована за ініціативою НАПН України та Міністерства освіти і науки України згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 1999 р. № 2018  на базі фондів двох спеціальних педагогічних бібліотек: наукової бібліотеки Інституту педагогіки НАПН України та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є науково-дослідною установою в складі Національної академії педагогічних наук України.

5 листопада 2003 р. згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 664-р Державній науково-педагогічній бібліотеці України було присвоєно ім’я видатного українського педагога В. О. Сухомлинського.

Очолює бібліотеку доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки  України Лариса Дмитрівна Березівська.

Метою діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як наукової установи загальнодержавного рівня та спеціальної книгозбірні є проведення наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства й біографістики, історії освіти для науково-інформаційного забезпечення та сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі наук про освіту, педагогіки, психології, упровадженню досягнень науки, передового досвіду в практику роботи закладів освіти та їх структурних підрозділів – бібліотек, а також підвищенню професійного, духовного й культурного рівня педагогічних і науково-педагогічних, наукових працівників, здобувачів освіти та інших категорій користувачів.

Пріоритетними напрямами діяльності  бібліотеки є:

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності; педагогічного джерелознавства й біографістики, історії освіти;
 • формування системи документних та електронних ресурсів бібліотеки як галузевого наукового бібліотечно-інформаційного центру;
 • науково-інформаційне забезпечення розвитку наук про освіту, педагогіки і психології;
 • координація та науково-методичне забезпечення функціонування мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;
 • розвиток соціокультурної діяльності та міжнародного співробітництва.

У бібліотеці функціонують такі структурні підрозділи:

 • відділ наукового формування та опрацювання документних ресурсів;
 • відділ науково-документного забезпечення та зберігання фонду;
 • відділ соціокультурних комунікацій та міжнародних зв’язків;
 • відділ науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек;
 • відділ історії освіти;
 • відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності;
 • відділ науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій;
 • відділ наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти.

Універсальний книжковий фонд бібліотеки налічує близько 600 тис. документів на традиційних й електронних носіях. Щорічно він поповнюється на 11 тис. прим. документів. Особлива частина фонду (28081 документ) – це рідкісні видання, документи психологічного, педагогічного та історико-культурного напряму XVII – початку XX століття, що сформовані в колекції: «Педагогіка», «Психологія», «Шкільні підручники і посібники», «Періодичні видання ХІХ – початку ХХ ст.», «Видання іноземними мовами ХVІІ – початку ХХ ст.». Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709, видання 1850–1917 рр. віднесено до національного культурного надбання України.

У ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського створено цілісну систему бібліографічних видань у традиційній та електронній формі (науково-допоміжних, рекомендаційних, біобібліографічних), Науково-педагогічну електронну бібліотеку, віртуальний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу», читальну залу Фонду В. О. Сухомлинського як наукову лабораторію з вивчення педагогічної спадщини видатного педагога, кімнату-музей рідкісної книги.

Розроблено й упроваджено теоретико-методологічні та організаційні засади системи науково-інформаційного забезпечення освіти України, систему науково-інформаційних і культурно-освітніх заходів (науково-педагогічний лекторій, художньо-мистецькі виставки), нормативно-інструктивну базу для забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України  та НАПН України (понад 200 документів).

 Забезпечено надання доступу до інтегрованих галузевих  інформаційних ресурсів (ІГІР) через зведені бібліографічні бази даних: «Зведену базу даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології», «Зведену базу даних збірників наукових праць з питань освіти, педагогіки та психології», «Зведену базу даних періодичних видань»; надання дистантним користувачам різноманітних інформаційних послуг, здійснюваних на засадах кооперування, серед яких – міжбібліотечний абонемент (МБА), електронна доставка документів (ЕДД), віртуальна бібліографічна довідка тощо.

Сформовано галузевий сегмент у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело»; започатковано електронні наукові періодичні видання: «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», інформаційно-аналітичний бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти  й науки».

Контактна інформація:
04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9
тел.: (044) 467-2214
тел/факс: (044) 440-3548
e-mail: dnpb@i.ua
web: http://www.dnpb.gov.ua/

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua