Анонси та оголошення
Відбудуться 23 березня 2018 року в актовій залі Інституту педагогіки НАПН України за адресою: вул. Січових Стрільців, 52-д.
Відбудеться 22 березня 2018 року в Національній академії педагогічних наук України (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д, Інститут педагогіки НАПН України, актова зала, 4 поверх).
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Підготовлено книжкову виставку, що експонується з 20 лютого до 9 березня 2018 р.
З 12 лютого 2018 р. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає тестовий доступ до інформаційних ресурсів компанії EBSCO Publishing


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал20 лютого відбулося засідання відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. У центрі уваги представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з різних регіонів України, науковців НАПН України, присутніх на заході, було питання співпраці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. В засіданні взяли участь академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало (модератор), директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Валентина Радкевич, заступник директора з наукової роботи Ганна Романова, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів ІПТО Олександр Гуменний, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Лариса Лук′янова.... >>
17:05 21.02.2018
15 лютого відбулося засідання Президії НАПН України, на якому було заслухано результати наукового дослідження «Психолого-педагогічні чинники прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей», виконаного в Інституті психології НАПН України. Науковий керівник НДР – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Тамара Піроженко. ... >>
17:01 15.02.2018
З 25 по 28 січня 2018 року відбувся науково-практичний захід для педагогічних працівників позашкільної освіти «Зимова толока «Від демократичного управління до творчої особистості» як альтернативна форма підвищення кваліфікації педагога за концепцією "Нова українська школа". Організатори заходу – кафедра філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «УМО» та Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.... >>
12:56 12.02.2018
У Президії НАПН України відбулося чергове щорічне засідання науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України під головуванням академіка Неллі Ничкало. Організатори засідання – Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Департамент професійної освіти МОН України та Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Науково-методичний супровід експериментальної роботи забезпечує Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (8 експериментів) і ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2 експерименти). Заслухано результати дослідно-експериментальної роботи, що здійснюється на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти в різних регіонах України.... >>
18:10 01.02.2018
39-та сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО затвердила рішення про відзначення у 2018 році на рівні ЮНЕСКО 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського. На виконання постанови Президії НАПН України № 1-2/15-381 від 21 грудня 2017 р. "Про відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського" ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського запланувала провести низку заходів.... >>
17:31 31.01.2018
30 січня відбулося спільне засідання Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Відділення вищої освіти НАПН України за участю представників МОН України – заступника Міністра освіти інауки України Юрія Рашкевича, директора Департаменту вищої освіти МОН України Олега Шарова, начальника відділу педагогічної та післядипломної освіти Департаменту вищої освіти МОН України Ігоря Балуби та президента НАПН України академіка Василя Кременя.... >>
18:05 30.01.2018
На засіданні було обговорено питання підвищення якості наукових досліджень в галузі педагогіки і психології, а також підсилення ролі Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології. Голова Ради академік Олександра Савченко поінформувала присутніх про сучасну структуру утворення та напрями його роботи. Вітаючи зібрання, президент НАПН України Василь Кремень наголосив, що експертна функція Ради надзвичайно підноситься зараз, коли світ стрімко змінюється, коли, на думку провідних філософів і соціологів, превалюють тенденції невизначеності в усіх сферах суспільного розвитку – економіці, політиці, соціумі. Тому освіта, яка відтворює людський капітал і педагогічна наука, на постулатах якої базується освітній процес, мають бути забезпеченими ґрунтовними й актуальними дослідженнями в усіх необхідних для цього напрямах. І значну функцію – координації, фільтрування, узгодження, актуалізації – у загальному процесі наукових досліджень відіграє Міжвідомча рада з координації при НАПН України.... >>
16:26 30.01.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ВПЕРЕД >>
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua