Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут соціальної та политичної психології »

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (далі Інститут) створений 14 жовтня 1996 року за рішенням Президії АПН України (протокол № 1–7/11–90) шляхом реорганізації Науково-практичного центру політичної психології (дата організації Центру – 26 січня 1994 р.). Має статус юридичної особи державної форми власності, до видів діяльності якої належать дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Довідка 15650/04 з Державного реєстру підприємств та організацій України). Є колективним членом Всеукраїнської асоціації психологів, Соціологічної асоціації України, Асоціації політичних психологів України, асоційованим членом Міжнародного товариства політичних психологів.

Головний напрям діяльності установи – фундаментальні та прикладні наукові дослідження, які охоплюють таку основну тематику:

 • теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології;
 • комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та громадянського розвитку дітей і молоді;
 • психологічні механізми соціалізації особистості, підвищення її соціально-адапційних можливостей, особистісного зростання;
 • проблеми групової динаміки, міжособистісних та міжгрупових стосунків;
 • стан, закономірності й тенденції розвитку масової свідомості та поведінки;
 • соціально-психологічні умови та чинники участі особистості в політичному житті, підготовки молоді до свідомого політичного вибору;
 • проблеми психології влади і політичного лідерства;
 • соціально-психологічні аспекти масової комунікації, організації медіа-освіти молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації;
 • технології соціально-психологічного консультування, прогнозування суспільно-політичних процесів та впливу на їх перебіг.

Основними науковими підрозділами Інституту є:

 • лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень,
 • лабораторія соціальної психології особистості,
 • лабораторія психології мас та спільнот,
 • лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин,
 • лабораторія психологічних проблем політичної соціалізації молоді,
 • лабораторія фундаментальних і прикладних проблем спілкування,
 • лабораторія психології масової комунікації та медіа-освіти,
 • лабораторія психології політичної участі,
 • лабораторія соціально-психологічних технологій,
 • лабораторія моніторингу суспільно-політичних процесів.

В Інституті працює добре підготовлений персонал, у складі якого 3 члени-кореспонденти НАПН України, 11 докторів і 37 кандидатів наук, співробітники із науковими званнями професорів (9 осіб), доцентів і старших наукових співробітників (16 осіб). Провідні науковці Інституту є висококваліфікованими експертами зі значним досвідом виконання соціальних аналітичних проектів, зокрема у сфері освіти.
Науковці Інституту активно працюють у сфері психологічної практики. Головними напрямами роботи у цій сфері є:

 • психологічне консультування;
 • психологічна підтримка рідних і близьких людини, що перебуває у кризовому стані;
 • психотерапевтичний супровід;
 • соціально-психологічні тренінги, ділові ігри, “мозкові штурми”;
 • психодіагностичні обстеження;
 • тестування рекламно-інформаційних матеріалів, підготовка експертних висновків.

Науковцями Інституту розроблені і читаються навчальні курси в провідних вищих навчальних закладах України.
Інститут здійснює через аспірантуру й докторантуру підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями 19.00.01 - загальна психологія. історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.11 - політична психологія для наукових установ, вищих і середніх навчальних закладів, а також для органів державного управління, органів правопо­рядку, для системи соціального захисту, засобів масової інформації.
В Інституті діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями  19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи та 19.00.11 - політична психологія

Контактна інформація:
вул. Андріївська, 15, м. Київ, 04070
тел.: +38 (044) 425-2408
Тел./факс: +38 (044) 425-4556
e-mail: info@ispp.org.ua ispp@skif.com.ua
web: http://ispp.org.ua/

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua