Закладка 1
Структура НАПН України » Установи НАПН України » Інститут соціальної та политичної психології »

Інститут соціальної та політичної психології

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (далі Інститут) створений 14 жовтня 1996 року за рішенням Президії АПН України (протокол № 1–7/11–90) шляхом реорганізації Науково-практичного центру політичної психології (дата організації Центру – 26 січня 1994 р.). Має статус юридичної особи державної форми власності, до видів діяльності якої належать дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Довідка 15650/04 з Державного реєстру підприємств та організацій України). Є колективним членом Всеукраїнської асоціації психологів, Соціологічної асоціації України, Асоціації політичних психологів України, асоційованим членом Міжнародного товариства політичних психологів.

Головний напрям діяльності установи – фундаментальні та прикладні наукові дослідження, які охоплюють таку основну тематику:

 • теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології;
 • комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та громадянського розвитку дітей і молоді;
 • психологічні механізми соціалізації особистості, підвищення її соціально-адапційних можливостей, особистісного зростання;
 • проблеми групової динаміки, міжособистісних та міжгрупових стосунків;
 • стан, закономірності й тенденції розвитку масової свідомості та поведінки;
 • соціально-психологічні умови та чинники участі особистості в політичному житті, підготовки молоді до свідомого політичного вибору;
 • проблеми психології влади і політичного лідерства;
 • соціально-психологічні аспекти масової комунікації, організації медіа-освіти молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації;
 • технології соціально-психологічного консультування, прогнозування суспільно-політичних процесів та впливу на їх перебіг.

Основними науковими підрозділами Інституту є:

 • лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень,
 • лабораторія соціальної психології особистості,
 • лабораторія психології мас та спільнот,
 • лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин,
 • лабораторія психологічних проблем політичної соціалізації молоді,
 • лабораторія фундаментальних і прикладних проблем спілкування,
 • лабораторія психології масової комунікації та медіа-освіти,
 • лабораторія психології політичної участі,
 • лабораторія соціально-психологічних технологій,
 • лабораторія моніторингу суспільно-політичних процесів.

В Інституті працює добре підготовлений персонал, у складі якого 3 члени-кореспонденти НАПН України, 11 докторів і 37 кандидатів наук, співробітники із науковими званнями професорів (9 осіб), доцентів і старших наукових співробітників (16 осіб). Провідні науковці Інституту є висококваліфікованими експертами зі значним досвідом виконання соціальних аналітичних проектів, зокрема у сфері освіти.
Науковці Інституту активно працюють у сфері психологічної практики. Головними напрямами роботи у цій сфері є:

 • психологічне консультування;
 • психологічна підтримка рідних і близьких людини, що перебуває у кризовому стані;
 • психотерапевтичний супровід;
 • соціально-психологічні тренінги, ділові ігри, “мозкові штурми”;
 • психодіагностичні обстеження;
 • тестування рекламно-інформаційних матеріалів, підготовка експертних висновків.

Науковцями Інституту розроблені і читаються навчальні курси в провідних вищих навчальних закладах України.
Інститут здійснює через аспірантуру й докторантуру підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями 19.00.01 - загальна психологія. історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.11 - політична психологія для наукових установ, вищих і середніх навчальних закладів, а також для органів державного управління, органів правопо­рядку, для системи соціального захисту, засобів масової інформації.
В Інституті діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями  19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи та 19.00.11 - політична психологія

Контактна інформація:
вул. Андріївська, 15, м. Київ, 04070
тел.: +38 (044) 425-2408
Тел./факс: +38 (044) 425-4556
e-mail: info@ispp.org.ua ispp@skif.com.ua
web: http://ispp.org.ua/

ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ