Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 25 жовтня 2017 року
Відбудеться 24-26 жовтня 2017 року в Київському Палаці дітей та юнацтва
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Прийом документів претендентів здійснюється НАПН України протягом двох місяців з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
16 листопада 2017 року в НАПН України відбудеться методологічний семінар “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”. Організатори семінару Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки україни, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН україни.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСтруктура НАПН України » Члени Президії НАПН України »

Члени Президії НАПН України

Кремень Василь Григорович
(25.06.1947 р.н.), доктор філос. наук, професор, академік
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

НАПН України, президент

Луговий Володимир Іларіонович
(17.05.1950 р.н.), доктор пед. наук, професор, академік
обраний 10.04.2003р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Президія НАПН України, перший віце-президент

Топузов Олег Михайлович
(25.09.1964 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти.

Президія НАПН України, віце-президент

Березівська Лариса Дмитрівна
(21.09.1965 р.н.),
доктор пед.наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського, директор

Бех Іван Дмитрович
(09.10.1940 р.н.), доктор психол. наук, професор, академік
обраний 15.12.1999р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Інститут проблем виховання НАПН України, директор

Биков Валерій Юхимович
(01.02.1945 р.н.), доктор техн. наук, професор, академік
обраний 18.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, директор

Дічек Наталія Петрівна
(30.07.1956 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор

Інститут педагогіки НАПН України, завідувач відділу історії педагогіки

Довгий Станіслав Олексійович
(23.07.1954 р.н.),
доктор фізико-математичних наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Президент МАН України

Загірняк Михайло Васильович
(25.09.1947 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ректор

Засенко В’ячеслав Васильович
(05.01.1951 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент
обраний 16.11.2006р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, директор

Камишин Володимир Вікторович
(01.05.1963 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор, обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут обдарованої дитини НАПН України, директор

Коцур Віктор Петрович
(19.10.1959 р.н.),
доктор історичних наук, професор, академік
обраний 18.11.2010 р.
Відділення загальної середньої освіти.

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, ректор

Курило Віталій Семенович
(02.02.1957 р.н.),
доктор пед. наук, професор, академік
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, президент

Лук′янова Лариса Борисівна
(17.12.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 21.10.2016р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, директор

Ляшенко Олександр Іванович
(16.03.1950 р.н.),

доктор пед. наук, професор, академік
обраний 10.04.2003р.
Відділення загальної середньої освіти.

Президія НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти

Максименко Сергій Дмитрович
(15.12.1941 р.н.,
доктор психол. наук, професор, академік
обраний 20.12.1995р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Президія НАПН України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Ничкало Нелля Григорівна
(26.09.1939 р.н.)
доктор пед. наук, професор, академік
обрана 20.12.1995р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Президія НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Огнев’юк Віктор Олександрович
(10.04.1959 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Київський університет імені Бориса Грінченка, ректор

Олійник Віктор Васильович
(10.08.1948 р.н.),
доктор пед. наук, професор, академік
обраний 18.11.2010 р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, ректор

Олійник Ярослав Богданович
(02.01.1953 р.н.),
доктор економ. наук, професор,
обраний 20.10.2016р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан

Панок Віталій Григорович
(01.02.1958 р.н.),
доктор психол. наук, професор

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, директор

Радкевич Валентина Олександрівна
(13.07.1956 р.н.),
доктор пед. наук, професор, член-кореспондент
обрана 29.01.1997р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, директор

Савченко Олександра Яківна
(08.05.1942 р.н.),
доктор пед. наук, професор, академік
обрана 17.11.1992р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник

Саух Петро Юрійович
(25.05.1950 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 21.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Житомирський державний університет ім. І. Франка, ректор

Сисоєва Світлана Олександрівна
(20.02.1948 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 20.10.2016р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач лабораторії

Слюсаревський Микола Миколайович
(02.01.1949 р.н.),
кандидат психол. наук, член-кореспондент
обраний 16.12.1999р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, директор

Чебикін Олексій Якович
(28.03.1949 р.н.),
доктор психол. наук, професор, академік
обраний 20.12.1995р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Південний науковий центр НАПН України, директор

Шут Микола Іванович
(03.01.1942 р.н.),
доктор фіз.-мат. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua