Анонси та оголошення
3–4 березня 2015 року відбудеться ХХІ щорічнa науковa конференція "Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі".
Адреса проведення: Інститут соціальної і політичної психології НАПН України,
м. Київ, вул. Андріївська, 15, ІІІ поверх, актова зала.
Програма конференції додається.
Виставка до 160-річчя від дня народження видатного педагога Тимофія Григоровича Лубенця експонується у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (вул. М. Берлинського, 9) з 20 лютого до 10 березня.
Оголошується конкурс з обрання представника НАПН України до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Нацагентство) відповідно до статті 19 Закону України “Про вищу освіту” (2014 р.) та згідно з рекомендаціями Круглого столу “Якість вищої освіти України: очікування, завдання, перспективи”, що проведений 6 лютого 2015 р. Міністерством освіти і науки України.
3 березня 2015 року о 15:00 в експозиційній залі Педагогічного музею України (м. Київ, вул. Володимирська, 57, Будинок учителя, 2-й поверх) буде відкрито виставку «Педагогіка добра академіка Івана Зязюна».
24 лютого 2015 року о 12.00 у приміщенні Президії НАПН України (Київ, вул. Артема, 52-А, конференц-зал) відбудеться презентація науково-аналітичної доповіді «Про зміст загальної середньої освіти», підготовленої вченими Національної академії педагогічних наук України.
Відбудеться 14-16 жовтня 2015 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Відбудеться 2 квітня 2015 року в НАПН України (м. Київ, вул. Артема, 52-Д).


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталМіжвідомча рада з координації наукових досліджень »

Перелік документів Протоколи засідань Контакти

Міжвідомча рада з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні

Рада з координації створена при Національній академії педагогічних наук України в 1995 році.

У 2008 році з метою розвитку та здійснення координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук, що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах України, вдосконалення координації тем дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних та психологічних наук спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України затверджено нову редакцію Положення про Міжвідомчу раду з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні та склад Міжвідомчої ради за секціями наукових спеціальностей.

У складі Міжвідомчої ради представлені науковці всіх регіонів України, дійсні члени та члени-кореспонденти НАПН України, голови спеціалізованих вчених рад наукових установ та вищих навчальних закладів.

Спільна Постанова Президії ВАК та Президії НАПН України «Про координацію тем дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів докторів і кандидатів педагогічних та психологічних наук» (від 13 лютого 2008 року № 1-01/2/1-7/1-66) також спрямована на вдосконалення координації тематики дисертаційних досліджень з педагогічних і психологічних наук.

Голова Міжвідомчої радиСавченко Олександра Яківна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, радник Президії НАПН України.

Заступники голови Міжвідомчої радиЛуговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, перший віце-президент НАПН України, Гуржій Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент НАПН України, Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України.

Вчений секретар Міжвідомчої радиБабич Валентина Тимофіївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу координації наукових досліджень Президії НАПН України.

Міжвідомча рада розглядає тематику дисертаційних досліджень за 10 науковими спеціальностями з педагогічних наук і 11 – із психологічних наук. У складі Міжвідомчої ради 4 секції за науковими спеціальностями:

Секція за науковими спеціальностями 13.00.01 (загальна педагогіка та історія педагогіки), 13.00.05 (соціальна педагогіка), 13.00.07 (теорія та методика виховання), 13.00.08 (дошкільна педагогіка).

Голова секції – Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України; заступник голови – Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.

Секція за науковими спеціальностями 13.00.09 (теорія навчання), 13.00.02 (теорія та методика навчання), 13.00.10 (інформаційно-комунікаційні технології в освіті).

Голова секції – Ляшенко Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України; заступник голови – Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

Секція за науковими спеціальностями 13.00.04 (теорія та методика професійної освіти), 13.00.06 (теорія та методика управління освітою). 

Голова секції – Луговий Володимир Іларіонович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, віце-президент НАПН України; заступник голови – Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Секція психологічних наук за науковими спеціальностями: 19.00.01 (загальна психологія, історія психології), 19.00.02 (психофізіологія), 19.00.03 (психологія праці, інженерна психологія), 19.00.04 (медична психологія), 19.00.05 (соціальна психологія), 19.00.06 (юридична психологія), 19.00.07 (педагогічна та вікова психологія), 19.00.09 (психологія діяльності в особливих умовах), 19.00.10 (організаційна психологія; економічна психологія), 19.00.11 (політична психологія), 19.00.08 (спеціальна психологія), 13.00.03 (корекційна педагогіка).

Голова секції – Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України; заступник голови – Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Засідання Міжвідомчої ради відбуваються кожного місяця (з вересня по червень). Теми, узгоджені в раді з координації, розміщуються на сайті НАПН України naps.gov.ua, на сторінці Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.

вул. Артема, 52-А, Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua