Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
22 травня 2017 року (з 9 до 21 години) в Київському планетарії відбудеться Великий «Шевченко-фест», присвячений річниці перепоховання Тараса Шевченка в Каневі.
Термін подачі заявок – до 23 травня 2017 р.
До 75-річчя від дня народження Олександри Яківни Савченко - доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, триває книжкова виставка «Відомий учений у галузі дидактики та методики початкової освіти»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталМіжвідомча рада з координації наукових досліджень »

Перелік документів Протоколи засідань Контакти

Міжвідомча рада з координації досліджень

у галузі освіти, педагогіки і психології 

Міжвідомча рада з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології створена і діє у Національній академії педагогічних наук України з 1995 року.

У 2016 році з метою координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук, що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах України, тематики дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів у галузі освіти, педагогіки і психології постановою Президії Національної академії педагогічних наук України від 23 червня 2016 р. № 1-2/9-175 затверджено Положення про Міжвідомчу раду з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології та її склад із секціями за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.).

У складі Міжвідомчої ради представлені науковці всіх регіонів України, дійсні члени та члени-кореспонденти НАПН України, голови спеціалізованих учених рад наукових установ і вищих навчальних закладів.

Голова Міжвідомчої ради – Савченко Олександра Яківна, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, профессор, член Президії НАПН України.

Заступники голови Міжвідомчої ради – Луговий Володимир Іларіонович, перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Гуржій Андрій Миколайович, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор.

Вчений секретар Міжвідомчої ради – Тименко Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору координації наукових досліджень апарату Президії НАПН України.

У складі Міжвідомчої ради діють 4 секції за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.).

Секція за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.): 13.00.01 (загальна педагогіка та історія педагогіки), 13.00.05 (соціальна педагогіка), 13.00.07 (теорія і методика виховання), 13.00.08 (дошкільна педагогіка).

Керівник секції – Сухомлинська Ольга Василівна, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; заступник керівника– Бех Іван Дмитрович, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Секція за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.): 13.00.09 (теорія навчання), 13.00.02 (теорія та методика навчання (з галузей знань), 13.00.10 (інформаційно-комунікаційні технології в освіті).

Керівник секції – Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України доктор педагогічних наук, професор; заступник керівника – Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

Секція за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.): 13.00.04 (теорія та методика професійної освіти), 13.00.06 (теорія та методика управління освітою)

Керівнки секції – Луговий Володимир Іларіонович, перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; заступники керівника– Ничкало Нелля Григорівна, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Євтух Микола Борисович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Секція психологічних наук за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.): 19.00.01 (загальна психологія, історія психології), 19.00.02 (психофізіологія), 19.00.03 (психологія праці, інженерна психологія), 19.00.04 (медична психологія), 19.00.05 (соціальна психологія), 19.00.06 (юридична психологія), 19.00.07 (педагогічна та вікова психологія), 19.00.09 (психологія діяльності в особливих умовах), 19.00.10 (організаційна психологія; економічна психологія), 19.00.11 (політична психологія), 19.00.08 (спеціальна психологія), 13.00.03 (корекційна педагогіка).

Керівник секції – Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор; заступник керівника – Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук.

Засідання Міжвідомчої ради відбуваються, як правило, щомісяця (крім липня і серпня). Теми дисертаційних досліджень, узгоджені Міжвідомчою радою, розміщуються на сайті НАПН України (сторінка Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології).

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua