Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Документи приймаються до 31 липня 2018 р. у науково-організаційному відділі апарату Президії НАПН України (к. 204).
До 80-річчя від дня народження Миколи Борисовича Євтуха експонується в загальному читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з 25.06.2018 до 09.07.2018.
Вибори відбудуться 5 вересня 2018 року.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталМіжвідомча рада з координації досліджень »

Перелік документів Протоколи засідань Контакти

Міжвідомча рада з координації досліджень

у галузі освіти, педагогіки і психології 

Міжвідомча рада з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології створена і діє у Національній академії педагогічних наук України з 1995 року.

У 2016 році з метою координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук, що виконуються в наукових установах, вищих навчальних закладах України, тематики дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів у галузі освіти, педагогіки і психології постановою Президії Національної академії педагогічних наук України від 23 червня 2016 р. № 1-2/9-175 затверджено Положення про Міжвідомчу раду з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології та її склад із секціями за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.).

У складі Міжвідомчої ради представлені науковці всіх регіонів України, дійсні члени та члени-кореспонденти НАПН України, голови спеціалізованих учених рад наукових установ і вищих навчальних закладів.

Голова Міжвідомчої ради – Савченко Олександра Яківна, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член Президії НАПН України.

Заступники голови Міжвідомчої ради – Луговий Володимир Іларіонович, перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Гуржій Андрій Миколайович, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор.

Вчений секретар Міжвідомчої ради – Тименко Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору координації наукових досліджень апарату Президії НАПН України.

У складі Міжвідомчої ради діють 4 секції за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.).

Секція за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.): 13.00.01 (загальна педагогіка та історія педагогіки), 13.00.05 (соціальна педагогіка), 13.00.07 (теорія і методика виховання), 13.00.08 (дошкільна педагогіка).

Керівник секції – Сухомлинська Ольга Василівна, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; заступник керівника– Бех Іван Дмитрович, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

Секція за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.): 13.00.09 (теорія навчання), 13.00.02 (теорія та методика навчання (з галузей знань), 13.00.10 (інформаційно-комунікаційні технології в освіті).

Керівник секції – Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України доктор педагогічних наук, професор; заступник керівника – Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України.

Секція за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.): 13.00.04 (теорія та методика професійної освіти), 13.00.06 (теорія та методика управління освітою)

Керівнки секції – Луговий Володимир Іларіонович, перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; заступники керівника– Ничкало Нелля Григорівна, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Євтух Микола Борисович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Секція психологічних наук за спеціалізаціями (шифрами наукових спеціальностей до 2015 р.): 19.00.01 (загальна психологія, історія психології), 19.00.02 (психофізіологія), 19.00.03 (психологія праці, інженерна психологія), 19.00.04 (медична психологія), 19.00.05 (соціальна психологія), 19.00.06 (юридична психологія), 19.00.07 (педагогічна та вікова психологія), 19.00.09 (психологія діяльності в особливих умовах), 19.00.10 (організаційна психологія; економічна психологія), 19.00.11 (політична психологія), 19.00.08 (спеціальна психологія), 13.00.03 (корекційна педагогіка).

Керівник секції – Максименко Сергій Дмитрович, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, професор; заступник керівника – Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук.

Засідання Міжвідомчої ради відбуваються, як правило, щомісяця (крім липня і серпня). Теми дисертаційних досліджень, узгоджені Міжвідомчою радою, розміщуються на сайті НАПН України (сторінка Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології).

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua