Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Українські педагоги готові до реалізації інклюзивної моделі навчання

8 лютого 2012 року відбулася зустріч Василя Григоровича Кременя, президента Національної академії педагогічних наук України з Романом Уолтером Петришиним, директором Українського центру ресурсів та розвитку Коледжу Грента МакЮена, Альберта, Канада, та  Юрієм Борисовичем Конкіним, координатор освітнього компоненту Проекту з інклюзивної освіти. У зустрічі взяли участь: Олег Вікторович Єресько, директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, В’ячеслав Васильович Засенко, директор Інституту спеціальної педагогіки, Параска Петрівна Доценко, начальник відділу міжнародних наукових зв’язків НАПН України.

Роман Петришин поінформував про хід Українсько-канадського проекту «Інклюзивна ocвiтa для дiтeй з особливими потребами в Україні» (2008-2013 роки), який здійснюється за фінансової підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA). Головні організації проекту – Канадський Центр вивчення неповносправності, Університет Грента МакЮена (Канада); Інститут спеціальної педагогіки НАПН України (як провідна наукова установа), Всеукраїнський фонд «Крок за Кроком», Національна асамблея інвалідів України. Розпочався останній, 5-й рік Проекту, що має велике педагогічне та соціальне значення. Він зазначив, що у рамках проекту виконано надзвичайно велику роботу, в результаті чого спостерігаються зміни на користь індивідуальних потреб дитини. У листопаді 2012 року планується проведення підсумкової конференції.

Ю.Б.Конкін зазначив, що у проектній роботі учасники спиралися на існуючу систему з метою надання допомоги Україні. Розроблено навчальні курси з інклюзивної освіти для ІППО та педагогічних ВНЗ (надано гриф МОНмолодьспорту України); навчально-методичне забезпечення курсу з інклюзивної освіти для ІППОта ВНЗ (надано гриф МОНмолодьспорту України); посібники та методичні матеріали для вчителів та батьків дітей з особливими потребами (надано гриф МОНмолодьспорту України).

В.В.Засенко підкреслив, що Інститут спеціальної педагогіки у контексті проекту координує діяльність, спрямовану на створення умов для розбудови інклюзивної освіти дітей i молоді з особливими потребами у двох експериментальних регіонах та опікується поширенням успішного досвіду на теренах України.

Інститутом було проведено низку заходів, зокрема:

  • навчальні семінари, тренінги, майстер-класи для вчителів масових шкіл щодо навчання дітей з особливими потребами;
  • навчальні семінари та тренінги для викладачів ІППО та ВНЗ  з питань впровадження інклюзивного навчання в освітню систему України;
  • надання експертної оцінки щодо технічного забезпечення та спеціального обладнання експериментальних шкіл та консультування щодо його використання;
  • проведення скайп-конференцій та консультацій спільно з фахівцямиУніверситету Грента МакЮена (Едмонтон, Альберта), канадськими  навчальними закладами та українськими школами;
  • переклад та адаптація навчальних матеріалів з інклюзивної освіти провідних фахівців світу, їхнє поширення серед педагогічної та батьківської громад.

Прогнозується, що кінцевим результатом такої роботи стане готовність педагогів та фахівців до реалізації інклюзивної моделі навчання (знання особливостей навчання та виховання дітей в умовах інклюзії; практичні вміння втілення технологій навчання дітей з особливими потребами та співпраці з батьками; достатній рівень мотивації до подальшого вдосконалення своїх умінь та навичок).

В.Г.Кремень подякував учасникам проекту за проведену роботу і відзначив його необхідність і важливість для України. Водночас висловив побажання продовжити його.

Р.Петришин повідомив, що є можливість продовження  співпраці з вивчення та впровадження у навчальний процес української жестової мови, дослідження білінгвального навчання.

Ю.Б.Конкін висловив доцільність підготувати кілька статей щодо стану і перспектив інклюзивної освіти в Україні для публікації у провідних міжнародних журналах. Повідомив, що в Криму, наприкінці травня 2012 року, планується проведення семінару з проблем інклюзивної освіти.

В.Г.Кремень підтримав проведення семінару.

Прес-служба НАПН України
14:00 08.02.2012