НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи

У Національній академії педагогічних наук України відбулися Загальні  збори: Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи

Участь у  Загальних зборах взяли: Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник, перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України  Євген Сулима,, Голова комітету ВР України з питань науки і освіти Максим Луцький, президент НАПН України Василь Кремень, перший віце-президент НАПН України Василь Мадзігон, дійсні члени  та  члени-кореспонденти НАПН України,  наукова спільнота України.

З доповіддю перед присутніми виступив перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Василь Миколайович Мадзігон. (Доповідь читайте тут

Заслухавши й обговоривши доповідь першого віце-президента НАПН України В.М. Мадзігона, виступи членів академії та інших учасників дискусії, Загальні збори відзначають особливу актуальність і значущість для вітчизняної освіти проблем інформатизації освітнього простору України та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.

Обговоривши зазначену проблему, Загальні збори Національної академії педагогічних наук України

П О С Т А Н О В Л Я Ю Т Ь :

Схвалити висновки й оцінки щодо стану і основних психолого-педагогічних проблем інформатизації освіти України і перспективних шляхів їх розв’язання, викладені в доповіді та виступах учасників зборів.

Президії НАПН України:

2.1. У формуванні тематики фундаментальних і прикладних досліджень, що виконуються на конкурсних засадах, надавати пріоритет науково-дослідним роботам з інформатизації освіти та використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

2.2. Забезпечити координацію наукових досліджень із зазначеної проблематики, що виконуються підпорядкованими установами і членами академії.

2.3. Посилити співпрацю академії з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, Національною і галузевими академіями наук щодо вирішення актуальних проблем, пов’язаних з інформатизацією освіти.

2.4. Забезпечити впровадження розробленої в академії інформаційної системи документообігу, що стосується планування та здійснення контролю за їх виконанням.

2.5. Звернутися до МОНмолодьспорт України з пропозицією переглянути показники забезпечення студентів комп’ютерною технікою, які використовуються у процесі ліцензування або акредитації навчальних закладів, ураховуючи наявність у студентів власних засобів ІКТ.

3. Відділенням НАПН України, підвідомчим установам і закладам:

3.1. У плануванні науково-дослідних робіт зважати на пріоритетність досліджень з інформатизації освіти та використання ІКТ у навчально-виховному процесі та забезпечити органічне відображення інформаційно-комунікаційної складової в їх результатах.

3.2. Забезпечити активну участь членів академії та вчених підвідомчих установ у реалізації завдань Державної цільової програми "Сто відсотків", Національного проекту "Відкритий світ", інших програмах і заходах з даної проблематики.

3.3. Активізувати експериментальну роботу щодо створення та апробації ІКТ навчання для різних рівнів освіти та забезпечити науково-методичний супровід їх безпечного впровадження в освітню практику.

3.4. Розробити Концепцію навчання інформатики в середній школі на різних її ступенях (початкова, основна, старша профільна).

3.5. Розширити дослідження з проблем підготовки вчителів, викладачів з використання ІКТ у педагогічній діяльності. Підготувати стандарт ІКТ-компетентності різних суб’єктів освітнього процесу (учнів, студентів, аспірантів і докторантів, учителів, викладачів тощо).

3.6. Розробити Концепцію проектування віртуальних освітніх середовищ для навчання дорослих у системі безперервної освіти.

3.7. Розробити методичні засади створення сучасних електронних підручників нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів за галузевим спрямуванням.

3.8. Провести методологічний семінар НАПН України з питань медіаосвіти та медіапсихології.

4. Опублікувати постанову Загальних зборів в “Педагогічній газеті”.


12:27 29.11.2011