НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Проблеми інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації освіти обговорено на круглому столі

17 травня 2023 року до Всеукраїнського фестивалю науки відбувся круглий стіл «Науково-методичні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації освіти і педагогіки», організований відділом наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського НАПН України на виконання планових завдань констатувального етапу прикладного наукового дослідження «Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації освіти і педагогіки: вітчизняний і зарубіжний досвід» (2023‑2025 рр.). У заході взяли участь 70 освітян, науковців, бібліотечних працівників тощо, з них 12 докторів наук, 21 кандидатів наук (докторів філософії), 36 – освітяни із різних куточків України.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулася директор ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Лариса Березівська, а також до вітань приєдналися потенційні стейголдери – директор Навчально-наукового інституту психології та соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор психологічних наук, професор Яна Раєвська (м. Київ) і проректор з навчальної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук Людмила Лузан (м. Харків).

Дискусія круглого столу проходила у форматі науково-практичного коворкінгу за напрямами: «Цифрова трансформація освіти і педагогіки: вітчизняний і зарубіжний досвід» (модератор: кандидат педагогічних наук, доцент, с. н. с. Інна Коваленко), «Інформаційно-аналітичний супровід розвитку науково-освітнього потенціалу України в умовах цифрової трансформації суспільства» (модератор: м. н. с. Уляна Кірієнко), «Інноваційні технології в інформаційно-цифровому просторі закладів освіти, наукових установ, бібліотек тощо» (модератор: н. с. Тетяна Ільїна), «Психолого-педагогічні аспекти цифрової трансформації освітнього процесу», у рамках якого було проведено науково-практичний онлайн-семінар «Адаптивні цифрові інструменти інформаційно-аналітичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів» (модератор: кандидат психологічних наук, с. н. с. Олена Мерзлякова).

Цікавим і корисним досвідом про цифровий простір сучасного педагога поділилися професор кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Бондаренко. Про актуальні аспекти українського і зарубіжного досвіду в контексті цифрової трансформації корпоративної освіти повідомила головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, старший дослідник Ольга Баніт. Про онлайн ресурси неформальної освіти розповіла професор кафедри соціальних технологій Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, професор Ірина Савельчук. Питання збільшення активного навантаження на викладача-науковця у зв’язку з цифровізацією порушила завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, провідний науковий співробітник відділу цифрових технологій і комп′ютерного забезпечення ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського доктор педагогічних наук, професор Наталія Терентьєва. Професійна діяльність суб′єктів освітнього процесу у вищій школі в умовах цифрової трансформації була темою доповіді професора кафедри інженерної педагогіки ННІ «Інститут промислових і бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій, доктора педагогічних наук, професора Ольги Лучанінової. Про цифрові ресурси в реалізації державної політики національної пам’яті в закладах освіти України доповіла докторантка Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук Світлана Власенко. Особливості організації професійно-практичних занять за дистанційною формою навчання розкрив директор Приватного закладу «Центр професійної освіти і навчання» Андрій Семенов.

Вагомим внеском українських дослідників – учасників круглого столу є активізація процесів інформаційно-аналітичного супроводу психологічної науки і практики у воєнний період, про що свідчить зацікавленість освітянської і наукової спільнот. Географія заходу досить широка: до обговорення тематики цифрової трансформації суспільства, науки і освіти, її впливу на різні сторони існування людини, зокрема й освітян, приєдналися представники закладів освіти і наукових установ з 13 областей України. Важливою ознакою заходу є долучення у складних і небезпечних умовах воєнного стану колег з Донеччини, Харківщини, Херсонщини. Круглий стіл об’єднав однодумців таких закладів освіти і наукових установ, як: ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського, Національний авіаційний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Український державний університет науки і технологій, Університет менеджменту освіти НАПН України, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, у т. ч. провідні заклади післядипломної освіти – Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти НАПН України», Вінницька академія безперервної освіти, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Херсонська академія неперервної освіти, Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради та ін.

Учасники круглого столу підтвердили актуальність його тематики й запропонували збільшити формат проведення до циклічної конференції всеукраїнського й міжнародного рівнів. 

Марина Ростока,
ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського


16:55 31.05.2023