Закладка 1Закладка 2Закладка 2
ІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем диджіталізації освітнього процесу

10 листопада 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах диджиталізації суспільства» відповідно до Плану проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН на 2022 рік.

Організаторами заходу виступили:

  • Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» МОН України;
  • Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;
  • Університет прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина);
  • Вроцлавський природничий університет (Республіка Польща).

Мета конференції: обмін досвідом та обговорення використання цифрових технологій в умовах правового режиму воєнного стану; розвиток єдиного інформаційно-освітнього середовища закладів фахової передвищої освіти; створення і розвиток платформ для цифрової освіти; розробка електронних засобів навчання: електронних підручників та посібників, масових відкритих онлайн-курсів (МООС), інтерактивних підручників нового покоління; організація роботи бібліотеки в умовах змішаної та дистанційної освіти; освіта дорослого населення в умовах диджиталізації суспільства; розвиток цифрової, проєктувальної, інформаційної та медійної компетентностей педагогів.

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України організував  і забезпечив роботу наукової секції «Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації: цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою». Дата роботи секції, 10 листопада 2022 року, співпрала зі Всесвітнім день науки в ім’я миру та розвитку (World Science Day for Peace and Development) – свято, засноване у 2001 році під егідою ЮНЕСКО.

Під час роботи секції онлайн взяли участь понад 100 осіб. У науково-практичному заході взяли участь науково-педагогічні і педагогічні працівники, керівники закладів професійної, фахової передвищої і вищої освіти, здобувачі вищої освіти, роботодавці і ключові стейкголдери із Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Черкаської, Донецької, Волинської, Чернівецької, Житомирської, Миколаївської, Вінницької, Закарпатської, Одеської, Івано-Франківської, Полтавської областей, м. Києва.

Із науковими доповідями під час роботи секції виступили: Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка, із науковою доповіддю: «Інформаційно-ресурсне забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів в умовах воєнного стану»; Оксана Маслова, кандидатка фізико-математичних наук, завідувачка кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, із науковою доповіддю: «Динаміка та прогноз розвитку цифрових освітніх технологій»;Андрій Гервенко,старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, із науковою доповіддю: «Методика використання цифрових інструментів для створення сучасного освітнього контенту»; Олександр Самойленко, доктор педагогічних наук, професор кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну БІНПО,із науковою доповіддю: «Упровадження цифрових освітніх технологій в курси підвищення кваліфікації працівників професійно-технічних закладів в період воєнного стану»; Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну БІНПО,із науковою доповіддю: «Здійснення науково-методичного супроводу цифровізації освітньої діяльності ЗПО»; Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО,із науковою доповіддю: «Цифрова економіка і освітній простір»; Володимир Кулішов, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, із науковою доповіддю: «Формування цифрової компетентності у магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки»; Ольга Фархшатова, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО,із науковою доповіддю: «Застосування методів інноваційного цифрового менеджменту у професійній підготовці кваліфікованих робітників»; Олена Юденкова, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, із науковою доповіддю: «Формування інформаційно-цифрової компетентності у здобувачів освіти в контексті діджиталізації професійної освіти»; Ірина Кучерак, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО,із науковою доповіддю: «BYOD в освіті: ефективні стратегії та рішення».

Учасники секції активно долучилися до наукового дискурсу щодо практичних аспектів розвитку цифрової компетентності, цифрових навичок педагога професійної і фахової передвищої освіти.

Повний запис роботи наукової Секції «Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації: цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою» доступний на ютуб-каналі БІНПО: https://www.youtube.com/watch?v=sH1gsQY78Bc.


14:49 15.11.2022