Закладка 1Закладка 2Закладка 2
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ЯКОЇ ЇЙ БУТИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ: Всеукраїнський вебінар


9 червня 2022 року відбулася перша зустріч із слухачами Всеукраїнського вебінару «Українське мистецтво у світовому просторі: імена і долі», ініційованого лабораторією естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України; співорганізатори заходу – ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України та КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»; партнер –  видавництво педагогічної преси та літератури «Шкільний світ».

Хоча задум вебінару виник ще минулого року, актуальність його проблематики ще більше загострилась з початком повномасштабної російської агресії в Україні, що викликала докорінне переосмислення і необхідність мобільного публічного обговорення мистецьких цінностей, остаточного подолання у свідомості суспільства шаблону української меншовартості в культурі, що нав’язувався з боку держави-агресора впродовж століть.

Безпосередня підготовка вебінару охоплювала, зокрема, аналіз проблем, виокремлених мистецько-педагогічною спільнотою під час опитування у травні – на початку червня 2022 року. Серед тих, що потребують, на думку респондентів, негайного вирішення: націленість мистецької освіти на національну ідентичність і патріотичне виховання; вилучення творів російських авторів з освітнього процесу як «брендів» культури держави-агресора; труднощі освіти онлайн, яка спричинила нівелювання принципово притаманної мистецтву міжособистісної художньої комунікації; комплекс проблем стосовно освіти на тимчасово окупованих територіях; знищення національної спадщини внаслідок воєнних злочинів; окремо постали  спричинені війною психологічні проблеми у дітей і відповідно – розроблення заходів із застосуванням мистецтва для подолання психотравм.

Ці та чимало інших проблем осмислення значущості українського мистецтва висвітлено у виступах спікерів. Так, організаційно-змістові установки щодо мистецької освіти на наступний рік і далі окреслила О. Гайдамака, к.п.н., начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення  змісту загальної середньої освіти в Новій українській школі  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; було підкреслено тяглість ідей Нової української школи в сучасних драматичних реаліях, морально-етичні аспекти залучення творів російських авторів на уроках мистецтва, висвітлено установки на способи оцінювання мистецьких навчальних результатів учнів («Шкільна мистецька освіта:якою їй бути?».

Спираючись на аналіз  гострої дискусії в соціальних мережах,  д.п.н., проф., завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України О. Комаровська розкрила технологічні інструменти негативної інформаційної політики з боку російської імперії і рф на свідомість українців у сфері музичного мистецтва, що застосовувалась упродовж століть поряд із технологією «вичавлювання українськості», дискусійні проблеми національно-культурної ідентифікації творчості митців на конкретних прикладах та інші («Музика в мистецькій освіті: ціннісні рефлексії в реаліях війни»).

Під час виступу С. Ничкало, наукового співробітника лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, слухачі вебінару збагатили знання про мистецтво української архітектури, зокрема на прикладі творчості видатних митців української діаспори, зведених ними визначних храмових споруд у різних регіонах світу із поєднанням стильових рис української архітектури і найсучасніших тенденцій; ця тема важлива з огляду на відбудову нашої зруйнованої країни після Перемоги («Долаючи виклики долі: архітектура української діаспори як приклад злету національного духу»).

Лейтмотив виступу методиста НМЦ професійного розвитку керівних та педагогічних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти ХОІППО А. Махмутової – «любов до України починається з любові до рідного краю»; спікерка поділилась з аудиторією практичним досвідом Хмельниччині, який зацікавлює освітян та учнів інших регіонів України («Реалізація проєкту «Митці рідного краю» (на прикладі Хмельницької області)»).

Так само важливі рекомендації щодо організації дистанційної освіти та особливостей онлайн навчання містив виступ В. Власової, к.п.н, старшого викладача кафедри суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «КОІПОПК», старшого наукового співробітника лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України («Специфіка дистанційної освіти в ЗЗСО та її значення для формування особистості сучасного школяра»); найновітніші форми художнього самовираження, що  можуть ефективно опрацьовуватися в освітньому процесі, продемонстровано на прикладах творчості сучасних українських художників Сергія Рябченка і Валерія Коршунова.

Задум вебінару – тривалий просвітницький проєкт, спрямований на висвітлення надбань національного спадку України різних часів для його використання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти, вищої мистецько-педагогічної освіти, спеціалізованої мистецької освіти.

Пресслужба НАПН України за інформацією ІПВ НАПН України
19:05 11.06.2022