Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Пленарне засідання Міжнародного симпозіуму «Патонівські наукові традиції в світлі нових викликів сучасній науці»

У залі засідань Президії НАН України триває Пленарне засідання  Міжнародного симпозіуму «Патонівські  наукові традиції в світлі нових викликів сучасній науці»

Вступне слово виголосив Президент Національної академії наук України Анатолій Загородній. З доповідями виступили Перший віцепрезидент Національної академії наук України Володимир Горбулін («Тріада Корольов-Янгель-Патон в основі історії та сучасності вітчизняного ракетобудування»), Президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень («Б.Є.Патон – науковий лідер, видатний організатор і невтомний оборонець національної науки України»). 


Президент НАПН України сказав, зокрема, наступне.

Борис Євгенович Патон безумовно видатна людина, а його життя, діяльність, досягнення – унікальні.

Постать Бориса Євгеновича, зроблене ним важко сповна осягнути і проаналізувати.

Лідерство, як відомо, є формальним і неформальним. Борис Євгенович це той випадок, коли органічно поєдналися і взаємодоповнили себе обидві ці сторони.

Дійсно,більше п’ятдесяти років керувати Академією, у складі якої понад сотні установ і десятки тисяч вчених, одночасно очолювати велетенський Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона – це могло бути під силу лише істинному лідеру в усіх складових цього поняття.

У 1962 році у віці 43 років він очолив Національну академію наук України (тоді АН УРСР).

Що ж забезпечило видатну лідерську і організаторську роль Бориса Євгеновича? Тому відзначу лише окремі аспекти.

Перше.Чітке розуміння ролі науки в сучасному суспільному розвитку і необхідності організаційного поєднання фундаментальної і прикладної науки з практичними розробками і експериментальним їх упровадженням.

Друге.Незвичайне відчуття перспективних напрямів розвитку науки і техніки.

Третє.Здатність скрупульозно, вичерпно, послідовно і системно підготувати прийняття серйозних рішень.

Четверте. Уміння слухати і чути людей, фахівців, шана і повага до людини, до її думки. Турбота за людей. Борису Євгеновичу був притаманний діловий, конкретний, уважний до колег стиль. Одночасно вимогливий стиль великого державного діяча та керівника головної наукової організації України.

П’яте. Виняткова працездатність. Усі, хто працював із ним, знають,  перша половина робочого дня – інститут, друга, далеко за межі робочого часу – президія НАН. І так не тільки роками, а десятиліттями.

Шосте.Борис Євгенович був здатен дуже широко і сміливо мислити. А це необхідна передумова будь-якого лідера і організатора, котрий узявся за виконання масштабних за своєю сутністю і обсягом завдань.

Борис Євгенович любив Україну. Підтверджень цьому багато, включно з тим, що він не погодився із пропозицією ЦК КПРС про зайняття посади президента АН СРСР після М.В. Келдиша.

В незалежній Україні Борис Євгенович багато зробив для науки.На жаль, йому доводилося не тільки бути творцем у цій сфері, а й оборонцемнаціональної науки.

Говорячи про творення, досить сказати про його активну роль у створенні національних галузевих академій. І не просто підтримка їх створення, а й усебічна співпраця.

Борис Євгенович був ініціатором створення НАПН України, а в 2003 р. його обрали почесним членом нашої академії.

Одним із останніх підписаних ним документів була Програма спільної діяльності НАН України і НАПН України на 2020-2022 роки.

Була створена за його ініціативи, а потім і закріплена законодавчо Рада президентів академій наук України, на якій розглядаються актуальні проблеми розвитку науки в Україні.

Борис Євгенович був і послідовним оборонцем науки. Бо за ці тридцять років були далеко не поодинокі випадки геть зруйнувати науку в Україні і, зокрема, академічну. Щира йому вдячність за це від майбутніх поколінь українців.

Шановні колеги, Борис Євгенович Патон – це Людина з великої літери. Людина-планета. І наш святий обов’язок зберегти пам′ять про нього, про його діяння, сповідувані ним принципи і цінності, залишені ним заповіти. Це потрібно не стільки для того, щоб віддати належне цій видатній людині, скільки для того, аби зробити його досвід надбанням усієї країни, надати йому практичного і діяльнісного характеру.

Саме цим ми керуємося в НАПН України. Так, за короткий час у нашій Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського розроблено віртуальну виставку «Борис Євгенович Патон. Його життя – епоха в науці».

У Педагогічному музеї України створено віртуальну виставку «Борис Патон і українська гуманітаристика». Зокрема, в ній наведено ряд мудрих думок Бориса Євгеновича і одна з них звучить так: «Щастя – це творчість, любов, здоров’я. Це відчуття того, що твоє життя, твоя діяльність потрібні людям».

Засідання триває, приєднуйтеся https://us02web.zoom.us/j/85986943633...+12203Охоплено людей32ВзаємодіяПросувати допис10106 поширеньПодобаєтьсяКоментуватиПоширити
Пресслужба НАПН України
11:41 30.11.2021