Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне здоров’я персоналу організацій: основні теоретичні проблеми та технології забезпечення»

Одним із важливих напрямків діяльності Національної Академії педагогічних наук України є співпраця наукових інститутів із закладами вищої освіти у вирішенні актуальних проблем освітньої та соціальної практики. 

31 березня 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне здоров’я персоналу організацій: основні  теоретичні проблеми та технології забезпечення». 

Організаторами конференції виступи: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної психології) та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (факультет управління персоналом, соціології та психології, кафедра педагогіки та психології). 

Під час роботи конференції було проаналізовано  низку важливих аспектів дослідження проблеми психологічного здоров’я освітнього персоналу, які були відображено в ключових презентаціях учасників конференції:

 • Стиль життєдіяльності  та проблеми психологічного здоров’я освітнього персоналу (академік Сергій Максименко);
 • Вплив копінг-стратегій на психологічне здоров′я персоналу освітніх організації (академік Людмила Карамушка);
 • Формування психологічного здоров’я як актуальне завдання психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців в економічному університеті (професор Марина Артюшина);
 • Довіра та психологічна безпека як чинники психологічного здоров’я персоналу організацій (д-р психологічних наук Олена Савченко);
 • Основні підходи до дослідження проблеми самоефективності особистості в контексті забезпечення психологічного здоров’я в зарубіжній психології (д-р психологічних наук Оксана Креденцер);
 • До проблеми дослідження  невротичних стилів поведінки особистості в умовах ковідної пандемії (канд. педагогічних  наук Лариса Борисенко);
 • Розвиток умінь майбутніх психологів із забезпечення психологічного здоров’я персоналу організації на заняттях з психології здоров’я в КНЕУ (канд. психологічних наук Ольга Ловка);
 • Креативність особистості як детермінанта забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу  (канд. психологічних наук Валентина Лагодзінська).

Доповіді викликали значний інтерес в учасників конференції та сприяли активній дискусії та обговоренню важливих  проблем психологічного здоров’я освітнього персоналу. Особлива увага була приділена проблемі забезпечення психологічного здоров’я викладачів та студентів   в умовах пандемії Covid-19 (профілактиці негативних психічних станів, професійного вигорання, соціальної самоізоляції, підвищенню самоефективності, здатності використовувати активні та продуктивні копінг-стратегії, формування довіри, створення безпечного освітнього середовища, розвитку креативності  тощо). Було підкреслено важливість поєднання зусиль наукових працівників та  викладачів закладів вищої освіти  в дослідженні  означеної проблеми та впровадженні  наукових результатів в практичну освітню та педагогічну  діяльність. 

За результатами конференції було прийнято низку важливих рішень:

 1. Позитивно оцінити досвід двох інституцій в аналізі та осмисленні проблеми  психологічного здоров’я освітнього персоналу (на рівні наукових досліджень та освітньо-педагогічної діяльності).
 2. Сприяти спільному вивченню проблеми психологічного здоров’я науково-педагогічних працівників, зокрема в період пандемії Covid-19 (через проведення спільних науково-практичних форумів, виконання спільних проектів тощо).
 3. Посилювати впровадження в навчально-виховний процес навчальних курсів для студентів з проблеми забезпечення психологічного здоров’я персоналу в організації.
 4. Сприяти оволодінню студентами методами діагностики та корекції психологічного здоров’я персоналу в організації під час проходження студентами практики в науковій установі.
 5. Сприяти наданню психологічної допомоги студентам та викладачам в період пандемії Covid-19 через психологічну службу закладу вищої освіти.


15:12 13.04.2021