НАПН України
Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Науковий доробок академії – освітянам

22–24 жовтня 2019 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2019».

Під час урочистої церемонії відкриття виставки до її учасників і гостей з вітальним словом звернувся президент Національної академії педагогічних наук України академік В.Г. Кремень.

У роботі виставки взяли участь 560 учасників із 25 регіонів України, Чехії, Словаччини, Польщі, Франції, США, Білорусії. В експозиції Академії свій науковий доробок представили: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України.

Програму виставки склали 90 конференцій, презентацій, семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо за участю провідних фахівців і науковців Міністерства освіти і науки України, НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», освітян і представників міжнародних представництв, виробників і постачальників засобів навчання.

Неабияку зацікавленість освітян, науковців, учасників і гостей виставки викликали заходи, організовані та проведені вченими Академії, зокрема: науково-практичний семінар «Реалізація профільного навчання в умовах Нової української школи» (Інститут педагогіки НАПН України); науково-практична конференція «Психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій: основні підходи до його забезпечення» (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України); круглий стіл «Соціально-емоційне навчання як умова розвитку молоді із сильним характером» (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України); круглий стіл «Формування цінності життя у підлітків як відповідь на сучасні соціокультурні виклики» (Інститут проблем виховання НАПН України); науково-методичний семінар «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами» (Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України); презентація «Як відновитися після травматичних подій» (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України); семінар-тренінг «Розвиток компетентності педагогічних працівників з використання відкритих електронних освітніх ресурсів для формування соціальної компетентності молодших школярів» (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України); семінар «Комплексна діагностика особистісного розвитку обдарованої дитини засобами інтернет технологій» (Інститут обдарованої дитини НАПН України); тренінг «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформацій-них змін суспільства», презентація колективної монографії «The Horizon of Spirituality of Education» (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України).

Установи Академії взяли активну участь у конкурсі «Національне визнання наукових досягнень», що проводився в рамках виставки. Почесними нагородами виставки відзначено:

● у номінації «Монографія»:

Інститут проблем виховання НАПН України за монографію «Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в умовах  ДНЗ» авторського колективу під науковим керівництвом Ольги Дмитрівни Рейпольської, завідувача лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидата педагогічних наук, доцента;

– Інститут професійно-технічної освіти НАПН України за монографію «Теорія і практика проектного навчання у професійно-технічних навчальних закладах» авторського колективу під науковим керівництвом Наталі Валеріївни Кулалаєвої, завідувача лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, кандидата хімічних наук, доцента;

● у  номінації «Підручник  або  навчальний  комплект  для учнів,           студентів» Інститут педагогіки НАПН України запідручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти «Українська література (рівень стандарту)» авторського колективу під науковим керівництвом Таміли Олексіївни Яценко, головного наукового співробітника відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

● у номінації «Науково-методична розробка для вчителів,            викладачів» – Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України за навчально-методичний посібник «Стандартизація навчання школярів з порушеннями когнітивного розвитку» авторського колективу під науковим керівництвом Лесі Іванівни Прохоренко, заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, доктора психологічних наук;

● у номінації «Інноваційний проект, педагогічна технологія»:

– Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України за інноваційний проект «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку (освітня програма та 8 посібників) авторського колективу під науковим керівництвом Тамари Олександрівни Піроженко, завідувача лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктора психологічних наук, професора;

– Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України за інноваційний проект «Розвиток духовного контексту виховання у глобалізованому світі» авторського колективу під науковим керівництвом Олени Миколаївни Отич, проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктора педагогічних наук, професора та Йонаса Кевішаса, доктора педагогічних наук, професора (Литовська Республіка).

Лауреатами виставкового конкурсу за тематичними номінаціями стали:

● у номінації «Інновації в формуванні та розвитку педагогічної майстерності в умовах вимог Нової української школи»:

 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за навчальний посібник «Сценічна мова в обрисах педагогічної майстерності» Олександра Андрійовича Лавріненка, завідувача відділу теорії та практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана ЗязюнаНАПН України, доктора педагогічних наук, професора;

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання  НАПН  України  за  наукову розробку  «Технологія розвитку компетентності педагогічних працівників з використання відкритих електронних освітніх ресурсів для формування соціальної компетентності молодших школярів» Анни Володимирівни Яцишин,заступника директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, Марії Петрівни Лещенко,провідного наукового співробітника відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, Валентини Володимирівни Коваленко, старшого наукового співробітника відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидата педагогічних наук, Наталі Василівни Яськової, молодшого наукового співробітника відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

● у номінації «Розробка та впровадження інноваційних засобів навчання, проектів, програм і рішень у закладах освіти»:

– Інститут соціальної та політичної психології НАПН Україниза комплект для викладачів закладів вищої освіти: монографію «Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування»  авторського колективу під науковим керівництвом Ірини Василівни Жадан, завідувача лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника; посібник «Потенціал проективних методик у формуванні політичної картини світу молоді» Оксани Миколаївни Скнар, старшого наукового співробітника лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника;

– Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН Україниза методичні рекомендації до використання електронного підручника (веб-ресурсу) «OFFICE+» Віталія Сергійовича Попруги, старшого викладача Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України;

● у номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти – ресурс забезпечення якості освіти» – Державна науково-педагогічну бібліотека України імені В.О. Сухомлинського  за науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Національно-патріотичне виховання в Україні» авторського колективу під науковим керівництвом Ольги Василівни Сухомлинської, головного наукового співробітника відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, Лариси Дмитрівни Березівської, директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора.

Нагороди та дипломи виставки, активна участь у заходах підвідомчих установ НАПН України освітян, працівників органів управління освітою, науковців, представників громадськості переконливо засвідчили  актуальність напрацювань учених Академії, наявність суспільного запиту на їх науковий доробок.

Прес-служба НАПН України
17:25 25.10.2019