Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Національний бренд України

Ім’я Василя Сухомлинського, без перебільшення, відоме в усьому світі. І не лише тому, що свого часу він здійснив науково-педагогічний прорив у осмисленні цінності й значущості феномену дитинства, опрацював концепт усебічного розвитку особистості, виявлення її потенціалу та створення умов для його реалізації. А тому – що, випередивши час, видатний педагог втілив у життя свої задуми і перевірив власні педагогічні ідеї, в унікальному освітньому середовищі – Павлиській школі (нині – Павлиський ліцей імені В.О. Сухомлинського) в часи тоталітарного режиму Радянської України.

Сьогодні спадщину видатного педагога не лише вивчають, а і творчо опрацьовують учені, учителі-практики, науково-педагогічні працівники вищої школи. Науковим центром сухомлиністики є Державна науково-педагогічна бібліотека імені Василя Сухомлинського, що входить до складу Національної академії педагогічних наук України.

Струмочки документів

Упродовж 2002–2003 років родина Василя Олександровича передала 3393 документи до Державної науково-педагогічної бібліотеки України. Йдеться про праці педагога, видані українською та 50 мовами світу, матеріали про його життя й творчість українською та іншими мовами, відео- і фотодокументи, що збиралися впродовж кількох десятиліть. Усі ці матеріали після наукового опрацювання були представлені в системі каталогів і картотек бібліотеки й лягли в основу читального залу Фонду Василя Сухомлинського, відкритого у 2003 р. Тоді же за ініціативи НАПН установі присвоєно ім’я Василя Сухомлинського (розпорядження Кабінету Міністрів України № 664-р від 5 листопада 2003 р.). На кінець 2020-го цей фонд нараховував 5936 документів: 1373 книги, 4451 статтю, 32 дисертації, 80 авторефератів дисертацій. У 2016 році у структурі відділу педагогічного джерелознавства та бібліографії створили єдиний в Україні сектор сухомлиністики, що став творчою лабораторією з вивчення й популяризації спадщини педагога. У 2018-му ДНПБ активно долучилася до відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського на рівні ЮНЕСКО (відповідно до рішення 39-ї сесії Генеральної конференції цієї організації).

Передрук педагогічної класики

До речі, книгу «Серце віддаю дітям» уперше надруковали 1968 року в Німеччині. Після цього її перевидавали 50 разів у перекладі 25 мовами світу. На початок XXI століття вийшло друком 65 творів Василя Сухомлинського 59 мовами світу, тиражом більш як 15 мільйонів примірників. Ще у 1990 році в Німеччині створили Міжнародне товариство послідовників Сухомлинського, а в 1998 році – «Всекитайську Асоціацію Василя Сухомлинського». Нині у 36 школах Китайської Народної Республіки триває експериментальна діяльність згідно з педагогічними ідеями видатного науковця. А австралійський дослідник Аллан Кокерілль випускає щомісяця інформаційний інтернет-бюлетень «Sukhomlinsky News», де популяризує твори видатного українця.

Дослідження за напрямом сухомлиністики проводяться переважно на базі читального залу Фонду Василя Сухомлинського, де зберігається майже 6 тисяч документів (нижня хронологічна межа – 1943 рік). Спираючись на ці та інші джерела, фахівці бібліотеки підготували низку видань, присвячених вивченню, популяризації й упровадженню в освітній простір ідей педагога-гуманіста. Так, протягом 2001–2018 років упорядкували й оприлюднили п’ять бібліографічних покажчиків про життя, діяльність і вшанування пам’яті Василя Олександровича (2001, 2008, 2009, 2014, 2018).

 І електронні ресурси

Традиційний Фонд доповнили електронними ресурсами. На вебпорталі ДНПБ у розділі «Про бібліотеку» представлено сторінку Василя Сухомлинського (коротка біографія й характеристика доробку педагога; діяльність Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського, читального залу при Фонді), сторінку «Сухомлинський Василь Олександрович» електронного інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» (містить відомості про життя та діяльність педагога, бібліографію його праць і матеріалів про нього, окремі повнотекстові твори, фотогалерею; товариства, асоціації, заклади, що носять ім’я педагога; інформацію про педагогічні читання, інтернет-ресурси,  відзнаки та нагороди тощо). В електронній бібліотеці ДНПБ виокремлено колекцію «Сухомлиністика (презентує повні тексти 224 праць). Відкрито 4 сторінки у соціальній мережі Facebook («Читаймо Сухомлинського онлайн», «Афоризми Сухомлинського», «Казки В.О. Сухомлинського у підручниках та посібниках О. Я. Савченко», «Sukhomlinsky News»). Незабаром з’явиться віртуальний читальний зал Фонду Василя Сухомлинського.

Популяризація спадщини

Для широкого кола освітян і всіх зацікавлених осіб співробітники сектору сухомлиністики регулярно проводили (й планують поновити цю діяльність після карантину) оглядові екскурсії й тематичні лекції «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в сучасному інформаційному просторі» у рамках науково-педагогічного лекторію «Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти й науки» (автор і керівник проєкту – директор ДНПБ, член-кореспондент НАПН України Лариса Березівська), започаткованого у 2015 році. Загалом організовано майже 400 лекцій та екскурсій для учителів, шкільних бібліотекарів, студентів, аспірантів, докторантів.

Читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського є творчим майданчиком, де постійно відбувалися театралізовані літературно-музичні програми із залученням вихованців закладів дошкільної освіти, виставки творчих робіт дітей і батьків за творами педагога, читанням його казок та оповідань педагога дітьми разом із бібліотекарем, переглядами документальних кінофільмів тощо.

 Три причини

– Розвиток сухомлиністики є вкрай необхідним принаймні з трьох причин. Ідеї великого педагога мають і нині практичне значення й дають змогу реалізувати сучасні тренди розвитку освіти на національному ґрунті в контексті поступу світової цивілізації. Це також данина поваги й пошани особистості Василя Сухомлинського – великого гуманіста, який в непростих умовах свого часу не лише був провісником педагогічних ідей, а й утілив їх у педагогічну практику. Вивчення й популяризація ідей Василя Сухомлинського є справою загальнонаціонального значення, оскільки будь-яка нація зможе виявити свою суб’єктність лише на основі інтелектуальних напрацювань і досягнення у всіх галузях власної життєдіяльності, зауважує президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень.

Багаторічне співробітництво поєднує бібліотеку зі Всеукраїнською асоціацією Василя Сухомлинського, що функціонує на її базі. Спільно з асоціацією установа проводить педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю», семінари тощо. 

Сухомлинський і Світ

Триває міжнародне співробітництво із зарубіжними освітніми, науковими установами і громадськими організаціями. Зокрема – з Китайською Народною Республікою, де ідеї Василя Сухомлинського широко відомі і популярні. Співробітники ДНПБ – академік НАПН Ольга Сухомлинська і Леся Сухомлинська (дочка й онука видатного педагога) є членами Всекитайської асоціації з вивчення спадщини Василя Сухомлинського. Між сухомлиністами України і Китаю склалася плідна творча співпраця. За значний внесок у популяризацію педагогіки та в розвиток творчих зв’язків між освітянами України і Китаю Ольгу Сухомлинську нагородили відзнакою Всекитайської Міньюань фундації підтримки освіти та педагогічних досліджень у номінації «Зарубіжні відзнаки».

Результативною є і взаємодія з польськими колегами, яка зокрема передбачає реалізацію спільного проекту з видання творів Василя Олександровича польською мовою.

Лідія Ткаченко,

Освіта України, 19 квітня 2021, №15, с. 12

 


17:17 23.04.2021