Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Про результати дослідження «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї» (2018-2020), виконаного в Інституті педагогіки НАПН України

  Із зазначеного питання на засіданні Президії НАПН України 21 жовтня виступила завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Олена Локшина. Від комісії виступила член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту професійної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Лариса Лук’янова.

Було представлено наступні результати дослідження. Обґрунтовано теоретичні основи і сутнісні характеристики тенденцій розвитку зарубіжної шкільної освіти та інформаційно-аналітичний супровід реформування середньої освіти в Україні, що має істотне значення для освітньої теорії і практики. Теоретичну і практичну значущість має розкриття стратегічних орієнтирів міжнародних організацій, що визначають розвиток освіти в країнах світу під впливом викликів глобалізації; обґрунтування загальних тенденцій розвитку шкільної освіти у визначених країнах (цифровізація шкільної освіти; подовження тривалості загальної середньої освіти, циклування структури загальної середньої освіти; трансформація шкільної освіти на компетентнісні засади; стандартизація змісту освіти; запровадження стандартизованого оцінювання навчальних досягнень учнів; вирівнювання освітніх можливостей; підвищення якості освіти, інтенсифікація участі країн у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти); обґрунтування диференційованого підходу країн до реалізації стратегічних орієнтирів міжнародних організації щодо розвитку освіти та диверсифікації загальних тенденцій під впливом національних особливостей країн; обґрунтування першочергових для України ініціатив з надання відповідей національної освіти на COVID-19; розроблення рекомендацій з реформування національної освіти з позиції синхронізації з орієнтирами провідних країн світу.

Упровадження результатів дослідження здійснено через публікацію 194 наукових праць (54 статті у фахових виданнях, 140 тез виступів на конференціях), 2 статейу журналах, які індексуються в Scopus та Web of Science, колективної монографії «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї», навчально-методичного посібника «Стан та тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї».

Результати наукового дослідження відділу використано у матеріалах, що їх зокрема направлено до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, МОН України, інших урядових структур. Це – науково-аналітична доповідь «Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура» (2020); аналітична довідка «Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті» (2020) та ін. За результатами дослідження підготовлено розділ «Європейська та світова інтеграція у сфері освіти – шлях до підвищення освітньої якості» Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні.

Опубліковані бібліографічні покажчики «Відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1991–2016)» та ін. забезпечили структурування напрацювань відділу для інформування освітян. Покажчик «Освіта та навчання в контексті пандемії COVID-19: рекомендований бібліографічний список зарубіжної літератури» отримав у 2020 р. Диплом I ступеня у конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи в номінації «Краща енциклопедія, словник, довідник».

Результати дослідження опубліковано у форматі електронних ресурсів в Електронній бібліотеці НАПН України; використано для розроблення і викладання навчальних дисциплін «Педагогічна компаративістика» і «Трансформаційні процеси у сучасній освіті зарубіжних країн» підготовки докторів філософії в Інституті.

Президія НАПН України рекомендувала результати наукового дослідження для практичного використання. Зазначила також про необхідність  координації діяльності відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України з іншими науковими підрозділами й установами НАПН, які виконують дотичну проблематику. Важливим визначено розширення тематики оглядово-аналітичних матеріалів та рекомендацій з проблем розвитку зарубіжної школи для розв’язання актуальних питань національної освіти і практики.

                                                         

Пресслужба НАПН України
22:29 21.10.2021