Закладка 1
Звіт про проведення заходів з відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського

На виконання рішення 39 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО про відзначення у 2018 році на рівні ЮНЕСКО 100-річчя від  дня народження Василя Сухомлинського упродовж 2018 року міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації та Київська міська державна адміністрація і, в першу чергу, Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, ряд громадських організацій  забезпечували виконання Плану заходів з відзначення у 2018 році 100-річчя від  дня народження Василя Сухомлинського, затвердженого  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року №464-р.Усі заходи проводилися під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, благодійних пожертв та інших джерел, не заборонених законодавством.

За сприяння Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського затверджений Кабінетом Міністрів України План заходів виконано,  зокрема: у Херсоні (25-27 квітня) відбувся Всеукраїнський освітній форум «Нова українська школа – діалог з Василем Сухомлинським»; у Переяславі-Хмельницькому (22 травня) – науково-практична конференція "Підготовка педагога для ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського”; у Миколаєві (22-23 листопада) – Всеукраїнська науково-практична конференція "Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи" та інші.

Кульмінацією відзначення цієї події стало проведення у Києві (28 вересня) урочистих зборів представників державних і громадських організацій, працівників освіти і педагогічної науки, присвячених 100-річчю від  дня народження Василя Сухомлинського, і у Кропивницькому та смт Павлиші Онуфріївського району Кіровоградської області  (4-5 жовтня) ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції та XXV Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному і міжнародному вимірах».

 Упродовж 2018 року у закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, в інститутах (академіях) післядипломної педагогічної освіти проведено всеукраїнські та міжнародні науково-практичні конференції і педагогічні читання, семінари, лекторії, круглі столи, виставки, уроки, бесіди, лекції,   педагогічні ради, виховні години, і зокрема, в Києві та Київській області, Луцьку, Рівному, Тернополі, Чернігові, Дрогобичі, Хмельницькому, присвячені життю та діяльності Василя Сухомлинського.

З грудня 2017 року і донині  в Педагогічному музеї України діє постійна виставка "Василь Сухомлинський в контексті доби: артефакти і цифрові репрезентації", в рамках якої виконуються різні соціально-просвітницькі проекти.

У Державній науково-педагогічній бібліотеці імені В.О. Сухомлинського здійснено низку заходів, присвячених 100-річчю від  дня народження Василя Сухомлинського, зокрема: у межах Міжнародного місячника шкільних бібліотек проведено Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек; відкрито постійні виставки «Сухомлинському пишуть (епістолярна спадщина педагога)», «Твори Василя Сухомлинського мовами світу», «Ідеї Василя Сухомлинського як концептуальна основа національно-патріотичного виховання», «Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля», «Дитячі роботи за творами Василя Сухомлинського» тощо. З 2003 року функціонує читальна зала фонду Василя Сухомлинського, оновлена 2016 року, на базі якої систематично проводяться науково-інформаційні, культурно-освітні та експозиційно-виставкові заходи, здійснюється нарощення бази даних «Сухомлиністика» та розвиток інформаційно-бібліографічного ресурсу «Василь Сухомлинський».

За сприяння Кіровоградської обласної ради  та Кіровоградської обласної держадміністрації з обласного бюджету виділено відповідні кошти і проведено реставраційні роботи окремих приміщень та облаштування території навчально-виховного комплексу «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені Василя Сухомлинського» та відкрито нову експозицію Педагогічно-меморіального музею Василя Сухомлинського.

Здійснено випуск  планової друкованої продукції, зокрема, біобібліографічний покажчик «Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження», презентація якого відбулася під час Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».  Перевидано книгу Василя Сухомлинського «Серце віддаю дітям.  (Нове прочитання)" до 50-річчя її виходу та книгу «Філософія для дітей». Здійснюються організаційні заходи щодо видання ювілейної збірки творів Василя Сухомлинського  у межах програми «Українська книга» та створення інформаційно-освітнього порталу «Василь Сухомлинський – український педагог-гуманіст».

Національним банком України виготовлено та випущено в обіг пам’ятну монету, присвячену 100-річчю від  дня народження Василя Сухомлинського.

Підготовка і проведення заходів, присвячених 100-річчю від  дня народження Василя Сухомлинського, широко висвітлювалося у засобах масової інформації, транслювалися цикли тематичних теле- та радіопередач.

Загалом, упродовж 2018 року проведено майже 50 заходів на місцевому, регіональному та державному рівнях, у яких взяли участь понад п’ять тисяч викладачів і науковців, вчителів, студентів, учнів, зокрема, орієнтовно 20 науковців з Австралії, Великої Британії, Казахстану, Китаю,  Німеччини, Польщі.

100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського відзначалося не лише в Україні, а й в інших країнах світу, і, зокрема, в Китайській Народній  Республіці (три міжнародні заходи в різних регіонах країни, в яких взяли участь і українські педагоги), в Болгарії, Німеччині, Польщі.

Відзначення 100-річчя від  дня народження Василя Сухомлинського – це не лише  велика подія, а, в першу чергу, визнання досягнень української педагогічної науки і освіти, оскільки вперше за довгий період діяльності ЮНЕСКО персоналію українського освітянина занесено до календаря знаменних дат, що відзначаються цією міжнародною організацією.

Проведення заходів в Україні показало, що гуманістичні ідеї і думки Василя Сухомлинського про розвиток дитини, її освіту і виховання не втратили своєї значущості й затребуваності в нових умовах, що свідчить про прихильність великої кількості освітян до власних національних надбань і здобутків, а також здатність до критичного аналізу педагогічних трансформацій крізь призму минулого і сьогодення. Ця подія надала могутній поштовх для подальшого вивчення творчої спадщини педагога, рефлексії щодо її реінноваційного потенціалу. Українські освітяни і в подальшому продовжуватимуть роботу у цьому напрямі.

Параска Доценко
12:42 21.01.2019
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ