Закладка 1
Міжнародний круглий стіл «Виклики для соціальної науки в крос-культурних вимірах: Україна-Індія»

17 січня в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України відбувся міжнародний круглий стіл «Виклики для соціальної науки в крос-культурних вимірах: Україна-Індія».Організаторами круглого столу виступили:Національна академія педагогічних наук України; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної психології); Jindal Institute of Behavioral Sciences, O. P. Jindal Global University (India);Center for Victimology and Psychological Research,O. P. Jindal Global University(India).

Круглий стіл відкрив директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України академік Сергій Максименко. Модераторами круглого столу  виступили заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці Людмила Карамушка і старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Тетяна Мельничук.

Під час роботи було представлено такі наукові виступи:

  • Психологія особистості в різних крос-культурних вимірах(Сергій Максименко, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
  • Індія в переході від патріархату до егалітарного суспільства з потужними прагненнями до освіти підростаючого покоління(Тамара Говорун, співдиректор Jindal Institute of Behavioral Sciences, Research, O. P. Jindal Global University);
  • Гендер і насилля інтимного партнерства в Індії(Манджушрі Палат, заступник директора Jindal Institute of Behavioral Sciences, O. P. Jindal Global University, заступник директора Center for Victimology and Psychological Research, O. P. Jindal Global University);
  • Психологічні наслідки фізіологічної депривації в Україні та Індії (Андрій Маслюк, старший науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України);
  • Термінологія у міждисциплінарних дослідженнях: парадокси практики використання у крос-культурному вимірі (Галина Бевз, завідувач лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України);
  • Невротизація іноземних студентів в Україні: трилінгвістичний дискурс(Віталій Луньов, доцент Національного медичного університету імені О. О. Богомольця);
  • Просоціальність особистості: крос-культурний аспект(Наталія Корчакова, професор Рівненського державного гуманітарного університету).

Під час презентацій та активного їх обговорення учасники круглого столу визначили питання крос-культурних наукових досліджень та соціальної практики, які є актуальними для обох країн: посилення ролі освіти в соціальних трансформаціях в суспільстві та в професійній і особистісній самореалізації; психологічні основи професійної та культурної адаптації студентів до навчання за кордоном; психологічна підготовка викладачів університетів до роботи з іноземними студентами; роль університетських психологічних служб у наданні психологічної допомоги зарубіжним студентам; формування історичної пам’яті особистості та суспільства: крос-культурні виміри; формування просоціальності особистості в різних культурах; соціально-психологічні умови попередження та подолання гендерних стереотипів у суспільстві: крос-культурні особливості; види насильства в сім’ї та особливості психологічного насильства: крос-культурні аспекти; необхідність визначення адекватних методів та наукової термінології у процесі проведення крос-культурних досліджень та ін.

У заході взяли участь більш як 50 науковців та викладачів університетів з Індії та України. Індію представляли викладачі та наукові працівники таких установ, як Jindal Institute of Behavioral Sciences, Research, O. P. Jindal Global University та Center for Victimology and Psychological Research, O. P. Jindal Global University. Україну представляли наукові працівники інститутів НАПН України (Інститут психології імені Г. С .Костюка, Інститут політичної та соціальної психології, Інститут проблем виховання, Інститут спеціальної педагогіки) та викладачі університетів з різних регіонів України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка,Миколаївський національний університет імені Сухомлинського, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Рівненський державний гуманітарний університет, Таврійський національний університету ім. В. І. Вернадського, Харківський національний університет внутрішніх справ та ін.).

Під час круглого столу досягнуто попередньої домовленості щодо укладання угоди про співпрацю між Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Jindal Institute of Behavioral Sciences, O. P. Jindal Global University (India). Було прийнято резолюцію круглого столу про створення координаційного центру з проведення крос-культурних досліджень на базі лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Прес-служба НАПН України
15:41 18.01.2019
ОГОЛОШЕННЯНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ