Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталРезультати співпраці Інституту ПТО НАПН України з НМЦ професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

20 лютого відбулося засідання відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. У центрі уваги представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з різних регіонів України, науковців НАПН України, присутніх на заході, було питання співпраці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

В засіданні взяли участь академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало (модератор), директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Валентина Радкевич, заступник директора з наукової роботи Ганна Романова, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів ІПТО Олександр Гуменний, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Лариса Лук′янова.

Заслухавши і обговоривши інформацію директора НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Людмили Шевчук про співпрацю з Інститутом ПТО НАПН України, члени відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України зазначили, що взаємодія установ-партнерів щодо науково-методичного супроводу процесу підготовки кваліфікованих робітничих кадрів здійснюється згідно з договором про співробітництво.

Провідним напрямом спільної діяльності двох установ є проведення педагогічних досліджень. Підтвердженням дієвості цього напряму співпраці є організовані під науковим керівництвом Інституту ПТО та методичним супроводом НМЦ ПТО ПК всеукраїнський експеримент з теми «Формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців у ПТНЗ» на базі Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького та дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» на базі ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького».

Результативним аспектом соціального партнерства є участь НМЦ ПТО ПК і ЗПО Хмельницької області як експериментальних баз у проведенні науково-дослідної роботи Інституту ПТО з тем: «Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників», «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей», «Методичні основи дистанційного професійного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах», «Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів».

Упродовж 2013-2015 років профтехосвітяни Хмельницької області були учасниками дослідження Інституту ПТО за темою «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті». Створенув межах дослідження методика вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій було впровадженов процес підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної) освіти при НМЦ ПТО ПК.

Позитивним наслідком такої співпраці стала активізація використання в освітньому процесі сучасних педагогічних технологій. Зокрема, у ЗПО Хмельницької області поширення набули проектне, імітаційно-ігрове, інтерактивне, випереджувальне, проблемне навчання, кейс-технологія, технологія веб-квесту тощо.

В межах партнерської взаємодії особлива увага зосереджується на підвищенні рівня професійної компетентності педпрацівників системи ПТО, забезпеченні їхнього неперервного професійного розвитку. Для педагогів системи ПТО Хмельниччини проведено низку навчально-методичних заходів: навчання з напряму «Основи дидактичного проектування електронних програмно-педагогічних засобів», семінар-практикум з теми «Методичні основи застосування інноваційних технологій навчання у професійно-технічних навчальних закладах сільськогосподарської галузі», тренінг-курс «Запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій», дистанційні курси підвищення екологічної компетентності, науково-практичний семінар з питань застосування інформаційно-комунікаційних технологій у проектному навчанні та методики створення електронних навчальних ресурсів, семінари «Міст до професійної освіти – німецька у навчальних закладах системи професійно-технічної освіти України».

Утвердженню плідних партнерських стосунків сприяє організація та проведення науково-методичних і науково-практичних заходів. Підтвердженням дієвості співпраці є активна та результативна участь педагогів і учнів ЗПО області у змагальницьких заходах, які проводитьІнститут ПТО (Всеукраїнський конкурс на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ», конкурс відеороликів «Моя професія – найкраща», Всеукраїнський конкурс «Збережемо землю для наступних поколінь»).

Результативною є спільна діяльність установ-партнерів щодо оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти, розроблення і впровадження навчальних програм, зокрема робота творчих груп з питань впровадження інтегрованих професій у навчально-виробничий процес, розроблення і впровадження державних стандартів ПТО за компетентнісним підходом; впровадження в ЗПО Хмельницької області навчальних курсів «Основи енергоефективності» та «Культура безпеки професійної діяльності будівельників», розроблених науковцями Інституту ПТО.

Особливо важливим напрямом спільної діяльності є впровадження результатів інноваційних наукових досліджень Інституту ПТО в практику роботи НМЦ ПТО ПК і ЗПО. В межах взаємодії акцентовано увагу на висвітленні спільних результатів роботи у науковій періодиці Інституту ПТО.

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України схвалило інформацію про результати співпраці Інституту ПТО НАПН України і НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, а також рекомендувало до впровадження вибудувану систему партнерської взаємодії Інституту ПТО НАПН України і НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області у навчально(науково)-методичні центри (кабінети) ПТО різних регіонів України.
Прес-служба НАПН України
17:05 21.02.2018
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua