Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Вибори відбудуться 5 вересня 2018 року.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Експонується в читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з 08.06.2018 до 22.06.2018
Відбудеться 25 червня 2018 у м. Луцьк
Конференція та читання відбудуться 4–5 жовтня 2018 року


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталРезультати співпраці Інституту ПТО НАПН України з НМЦ професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

20 лютого відбулося засідання відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. У центрі уваги представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з різних регіонів України, науковців НАПН України, присутніх на заході, було питання співпраці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.

В засіданні взяли участь академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало (модератор), директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Валентина Радкевич, заступник директора з наукової роботи Ганна Романова, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів ІПТО Олександр Гуменний, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Лариса Лук′янова.

Заслухавши і обговоривши інформацію директора НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області Людмили Шевчук про співпрацю з Інститутом ПТО НАПН України, члени відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України зазначили, що взаємодія установ-партнерів щодо науково-методичного супроводу процесу підготовки кваліфікованих робітничих кадрів здійснюється згідно з договором про співробітництво.

Провідним напрямом спільної діяльності двох установ є проведення педагогічних досліджень. Підтвердженням дієвості цього напряму співпраці є організовані під науковим керівництвом Інституту ПТО та методичним супроводом НМЦ ПТО ПК всеукраїнський експеримент з теми «Формування кар’єрної компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців у ПТНЗ» на базі Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького та дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» на базі ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького».

Результативним аспектом соціального партнерства є участь НМЦ ПТО ПК і ЗПО Хмельницької області як експериментальних баз у проведенні науково-дослідної роботи Інституту ПТО з тем: «Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників», «Методичні засади розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної, будівельної та автотранспортної галузей», «Методичні основи дистанційного професійного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах», «Проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів».

Упродовж 2013-2015 років профтехосвітяни Хмельницької області були учасниками дослідження Інституту ПТО за темою «Вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті». Створенув межах дослідження методика вдосконалення особистісно-розвивальних педагогічних технологій було впровадженов процес підвищення кваліфікації різних категорій педагогічних працівників системи професійної (професійно-технічної) освіти при НМЦ ПТО ПК.

Позитивним наслідком такої співпраці стала активізація використання в освітньому процесі сучасних педагогічних технологій. Зокрема, у ЗПО Хмельницької області поширення набули проектне, імітаційно-ігрове, інтерактивне, випереджувальне, проблемне навчання, кейс-технологія, технологія веб-квесту тощо.

В межах партнерської взаємодії особлива увага зосереджується на підвищенні рівня професійної компетентності педпрацівників системи ПТО, забезпеченні їхнього неперервного професійного розвитку. Для педагогів системи ПТО Хмельниччини проведено низку навчально-методичних заходів: навчання з напряму «Основи дидактичного проектування електронних програмно-педагогічних засобів», семінар-практикум з теми «Методичні основи застосування інноваційних технологій навчання у професійно-технічних навчальних закладах сільськогосподарської галузі», тренінг-курс «Запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій», дистанційні курси підвищення екологічної компетентності, науково-практичний семінар з питань застосування інформаційно-комунікаційних технологій у проектному навчанні та методики створення електронних навчальних ресурсів, семінари «Міст до професійної освіти – німецька у навчальних закладах системи професійно-технічної освіти України».

Утвердженню плідних партнерських стосунків сприяє організація та проведення науково-методичних і науково-практичних заходів. Підтвердженням дієвості співпраці є активна та результативна участь педагогів і учнів ЗПО області у змагальницьких заходах, які проводитьІнститут ПТО (Всеукраїнський конкурс на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ», конкурс відеороликів «Моя професія – найкраща», Всеукраїнський конкурс «Збережемо землю для наступних поколінь»).

Результативною є спільна діяльність установ-партнерів щодо оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти, розроблення і впровадження навчальних програм, зокрема робота творчих груп з питань впровадження інтегрованих професій у навчально-виробничий процес, розроблення і впровадження державних стандартів ПТО за компетентнісним підходом; впровадження в ЗПО Хмельницької області навчальних курсів «Основи енергоефективності» та «Культура безпеки професійної діяльності будівельників», розроблених науковцями Інституту ПТО.

Особливо важливим напрямом спільної діяльності є впровадження результатів інноваційних наукових досліджень Інституту ПТО в практику роботи НМЦ ПТО ПК і ЗПО. В межах взаємодії акцентовано увагу на висвітленні спільних результатів роботи у науковій періодиці Інституту ПТО.

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України схвалило інформацію про результати співпраці Інституту ПТО НАПН України і НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, а також рекомендувало до впровадження вибудувану систему партнерської взаємодії Інституту ПТО НАПН України і НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області у навчально(науково)-методичні центри (кабінети) ПТО різних регіонів України.
Прес-служба НАПН України
17:05 21.02.2018
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua