Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 14 червня 2018 року о 15-00 в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
Експонується в читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з 08.06.2018 до 22.06.2018
Відбудеться 25 червня 2018 у м. Луцьк
Конференція та читання відбудуться 4–5 жовтня 2018 року
Відбудеться 22 травня 2018 року


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталПрезентація результатів українсько-литовського проекту «Розвиток духовного контексту виховання у глобалізованому світі»

Зміцненню науково-освітніх зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Київського університету імені Бориса Грінченка та Литовського едукологічного університету (м. Вільнюс, Литовська Республіка) сприяло проведення презентації результатів українсько-литовського проекту «Розвиток духовного контексту виховання у глобалізованому світі», що відбулася з ініціативи Університету менеджменту освіти.

Цей захід мав два етапи: 30 березня 2017 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття», а 31 березня – в Університеті менеджменту освіти НАПН України. Вели презентації ректори цих університетів академіки Віктор Огнев’юк та Віктор Олійник, який виступив рецензентом підготовленої у рамках проекту монографії «Розвиток духовності виховання» та ініціював її рекомендацію до друку вченою радою Університету менеджменту освіти.

Високий міжнародний рівень заходу забезпечила присутність на ньому Надзвичайного і Повноважного Посла Литовської Республіки в Україні Марюса Януконіса та аташе з питань культури Юргіса Гєдріса.

Ідея презентованого українсько-литовського проекту, що розпочався у 2009 році, полягала у створенні циклу монографій, присвячених осмисленню й розвитку теорії та практики виховання духовностіособистості у сучасному глобалізованому світі. Автором цієї ідеї й головним організатором її втілення у життя ставлитовський вчений – доктор педагогічних наук, професор Йонас Кевішас. У проектіузяли участьвчені, педагоги, громадські й релігійні діячіз десяти різних країн. Кістяк учасників склали вчені-педагоги з Литвита України, оскільки у наших країн багато спільного у змісті та підходах до розв’язання освітніх проблем: і в Литві, й в Українівідбуваються масштабні реформи усіх ланок освітньої системи й в основу цих реформ покладаються гуманістичні і духовні цінності.

 У рамках презентованого проекту опубліковано 4 колективні монографії: «Духовність усвіті людини»(2009); «Духовність виховання» (2012); «Контекст духовності виховання» (2014) та«Розвиток духовності виховання» (2016). Логіка їх ідейно-змістової послідовності рухається від аналізу значення духовності для людського суспільста та конкретної людини, виявлення духовної сутності виховання тасередовища, що виховує (або, контексту виховання) – до характеристики духовного контекстусучасної освіти та визначення підходів до його розвитку й одухотворення.

У презентації узяли участь автори проекту – професори Йонас Кевішас (керівник), Олена Отич, Ольга Олексюк, Людмила Хоружа, Ганна Карась.  Започатковану ними дискусію підхопили інші учасники презентації – керівник Центру вивчення іноземних мов Литовського едукологічного університету Ірена Новіцкенє, перший проректор Університету менеджменту освіти, член-кореспондент Академії наук вищої школи Микола Кириченко, члени-кореспонденти НАПН України Василь Ткаченко та Василина Хайруліна, доктор педагогічних наук Ірина Сіданіч, головний редактор часопису «Рідна школа» кандидат педагогічних наук Анжеліна Пугач, головний редактор «Педагогічної газети» Лідія Рапіна, кандидат педагогічних наук Валерій Киричук. У своїх виступах вони наголошували на важливості привернення уваги суспільства, й передусім тих, від кого залежить доля освіти, до проблем розвитку духовності усіх учасників педагогічного процесу: викладачів, учнів, батьків, керівників освіти, соціальних партнерів. Адже духовність сьогодні – це не просто «прагнення особистості до найвищих цінностей і морального самовдосконалення». Вона – основа вироблення імунітету й стійкості української нації у боротьбі із зовнішніми й внутрішніми загрозами, а отже – основа її самозбереження.

Прес-служба НАПН України
12:15 03.04.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua