Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 25 жовтня 2017 року
Відбудеться 24-26 жовтня 2017 року в Київському Палаці дітей та юнацтва
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Прийом документів претендентів здійснюється НАПН України протягом двох місяців з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.
16 листопада 2017 року в НАПН України відбудеться методологічний семінар “Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри”. Організатори семінару Національна академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки україни, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН україни.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ

У конкурсі можуть брати участь громадяни, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, досвід в організації та проведенні наукової роботи в науково-дослідних установах, а також стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше, як 5 років.

Термін подання заяв – два місяці від дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

заяву на участь у конкурсі;

особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;

автобіографію;

копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;

список друкованих праць і винаходів, завірених в установленому порядку;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки;

копію довідки про наявність або відсутність судимості;

копію інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи надсилати на адресу:

03190, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д

Інститут обдарованої дитини НАПН України.


10:27 26.04.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua