Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 14 грудня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. М.Берлинського, 9.
Зустріч-презентація з українською поетесою Людмилою Скирдою у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України.
Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
Розміщена на веб-порталі бібліотеки
Відбудуться 16-18 листопада 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім»
За результатами голосування директором Інституту інформаційних технологій


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ

У конкурсі можуть брати участь громадяни, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, досвід в організації та проведенні наукової роботи в науково-дослідних установах, а також стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше, як 5 років.

Термін подання заяв – два місяці від дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

заяву на участь у конкурсі;

особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;

автобіографію;

копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;

список друкованих праць і винаходів, завірених в установленому порядку;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки;

копію довідки про наявність або відсутність судимості;

копію інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Документи надсилати на адресу:

03190, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д

Інститут обдарованої дитини НАПН України.


10:27 26.04.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua