Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Науковці осучаснять зміст освіти

Освіта має сприяти формуванню особистості, яка здатна розуміти навколишній світ, не боїться кинути виклик традиційному мисленню, готова брати на себе відповідальність і досягати поставленої мети. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у своєму привітанні учасникам загальних зборів Національної академії педагогічних наук України, яке зачитав народний депутат України Віталій Курило. Дискусію було присвячено темі «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».

— Питання змісту освіти є одним з ключових для реформування й функціонування середньої освіти, — нагадав очільник Академії Василь Кремень. — НАПН приділяє цьому постійну увагу. Проблеми реформування і реалізації змісту освіти — серед пріоритетних напрямів досліджень. Зокрема, з ініціативи Інституту педагогіки НАПН, до якої долучилися вчені інших наукових установ Академії, здійснено ґрунтовний психолого-педагогічний аналіз змісту початкової і загальної середньої освіти та тенденцій його розвитку, результати якого узагальнено у науково-аналітичній доповіді «Про зміст загальної середньої освіти». Напрацьовані НАПН документи були використані для створення концепції й урядової програми реформування середньої освіти «Нова українська школа».

Учені НАПН активно включилися в роботу з модернізації змісту освіти, увійшли до робочих груп з посилення компетентісної спрямованості та оптимізації чинних навчальних програм для учнів 1-4 та 5-9 класів, створення навчальних планів і програм для 10-11 класів, підготовки державних стандартів початкової і базової середньої освіти, типових освітніх програм Нової української школи та відповідного навчально-методичного забезпечення. За останні чотири роки підготовлено майже 40 навчальних програм, створено понад сто підручників, які пройшли конкурсний відбір і рекомендовані МОН до використання в школах. 

За результатами наукових досліджень розроблено новий зміст і структуру початкової освіти, що втілені у типовій освітній програмі початкової школи і вже впроваджуються у життя. Крім того, науковці НАПН обґрунтували принципи добору змісту базової середньої і профільної освіти, розробили концепцію профільного навчання, на основі якої укладено типові навчальні плани для старшої школи та сформовано зміст навчання низки предметів на профільному рівні і курсів за вибором.
Про нові завдання, які постали перед педагогічною наукою, говорив у своїй доповіді академік-секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України Олександр Ляшенко. Науковці продовжать роботу над оновленням змісту шкільної освіти, розроблятимуть державні стандарти базової середньої і профільної освіти та типові освітні програми. «Актуальним завданням постає дослідження дидактико-методичних засад спеціалізованої освіти наукового спрямування, так званої STEM-освіти», — відзначив він. Зусиллями вчених та вчителів-практиків сподіваються покращити якість навчання. На жаль, останнім часом серед наших школярів згасає інтерес до вивчення точних наук, хоча попит на «технарів» у світі тільки зростає.

Анна СМІЛЯНСЬКА