Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталНапрями діяльності » Фінансово-господарська » Звіти » Інформація НАПН України щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік »

Інформація Національної академії педагогічних наук України  щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік

Головною метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є теоретико-методологічне та науково-методичне забезпечення розвитку національної системи освіти; всебічний науковий супровід і широкомасштабна дослідницька робота в галузі педагогічної, психологічної, інших наук. НАПН України сприяє найповнішому використанню і відтворенню інтелектуального й культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і національних цінностей та забезпечує випереджувальний розвиток педагогічної і психологічної наук з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України та підвищення глобальної конкурентноздатності в умовах входження до світового освітнього простору.

Основними завданнями Академії є:

 • визначення основних напрямів досліджень з педагогіки і психології, проблем розвитку освіти в Україні;
 • організація, координація та здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень і розробок з проблем освіти, педагогіки та психології,  інформування громадськості про їх результати;
 • участь у виконанні завдань державних цільових програм;
 • дослідження методології і теорії змісту освіти та процесу навчання в різних типах навчальних закладів;
 • створення підручників, навчально-методичних посібників, інформаційно-комунікаційних технологій, засобів навчання нового покоління;
 • здійснення аналізудосягнень педагогічної та психологічної наук і вивчення стану освіти в Україні та зарубежем, розроблення відповідних пропозиції та рекомендації з цих питань і внесення на розгляд органів державної влади;
 • участь у проведенні наукової експертизи проектів законодавчих актів, нормативно-правових документів, розробленні державних стандартів освіти, навчальної літератури та сприяння їх використанню у масовій практиці;
 • здійснення підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • провадження експериментальної освітньої діяльності, зокрема підготовки робітничих кадрів, фахівців, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників з педагогіки і психології та методики окремих дисциплін, керівників, а також працівників методичних служб і закладів післядипломної педагогічної освіти, практичних психологів, перепідготовки кадрів;
 • організація і проведення наукових, науково-методичних, науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів з метою апробації та поширення здобутків за результатами науково-дослідницького пошуку;
 • здійснення видавничої діяльності (випуск наукової, навчальної і довідкової продукції) та створення електронного науково-інформаційного ресурсу;
 • створення системи інформаційного забезпечення розвитку педагогічної науки і освіти та формування всеукраїнського галузевого ресурсу з наданням повноцінного і багатоаспектного доступу до нього;
 • формування, вивчення та збереження музейних предметів і колекцій, створення умов для їх використання; забезпечення належного функціонування наукового об’єкту, що становить національне надбання.

Відповідно до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2010 рік” з урахуванням внесених змін Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні призначення  за загальним фондом на 2010 рік у сумі 121068,1 тис.грн., які були профінансовані у повному обсязі. За спеціальним фондом затверджено обсяг надходжень в сумі 20471,3 тис.грн., фактичні надходження становили 19368,2 тис.грн., що на 1103,1 тис.грн. менше запланованих.        

У загальному обсязі видатків  НАПН України за загальним фондом  видатки на оплату праці з нарахуванням, стипендію та виплату довічної плати за звання дійсним членам і членам кореспондентам  складають 98766,6 тис.грн., або 81,6 %, комунальні видатки – 3654,9 тис.грн., або 3,0 %,  капітальні видатки – 1904,8 тис.грн., або 1,6  %, інші видатки – 16741,8 тис.грн, або 13,8%.

За бюджетною програмою 6551020 “Наукова і організаційна діяльність президії НАПН України» на 2010 рік із  загального фонду  затверджено видатки  у сумі 12037,9 тис.грн., касові видатки становлять 12034,4 тис.грн., за спеціальним фондом план на 2010 рік  з урахуванням змін – 3619,4 тис.грн., касові видатки - 3571,7 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551030 “Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук” у 2010 році  одержано фінансування у сумі 53655,1 тис.грн., із них  на  випуск  Національною академією педагогічних наук України навчальної, наукової та довідкової   літератури виділено  665,5 тис.грн., відповідно до Указу Президента України № 1013 від 4 липня 2005 р. та постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1249 “Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2010 році”, на проведення фундаментальних досліджень - 52989,2 тис.грн. Касові видатки склали - 53654,7 тис.грн., кошти у сумі 0,4 тис.грн. вилучено до бюджету. За цією бюджетною програмою план з урахуванням змін за спеціальним фондом  на 2010 рік  становить 3619,4 тис.грн., касові видатки - 3571,7 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551050 “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими  програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів Національної академії педагогічних наук України”  передбачено видатки у сумі  32436,4 тис.грн. в т.ч. за напрямом  прикладні дослідження одержано фінансування  у сумі  24717,5 тис.грн.,  для виконання державного замовлення з підготовки науково-педагогічних кадрів на 2010 рік було передбачено 5603,1тис.грн, які профінансовано в повному обсязі. Показники державного замовлення затверджено  постановою  Кабінету Міністрів України  № 580 від 14 липня  2010р.  “Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2010 році”.

Обсяги фінансування на виконання завдань державних програм у 2010 році склали  1955,2 тис.грн., із них:  Міжгалузева комплексна програма  “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки  –  560,2 тис.грн.,  Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки –  733 тис.грн.,  Державна програма Підтримки сім’ї на період до 2010 року  –  662 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551050 у 2010 році виділено кошти на випуск друкованої продукції за прикладними дослідженнями у сумі 160,6 тис.грн.

За спеціальним фондомплан з урахуванням змін  на 2010 рік за КПКВ 6551050  становить 2103,7 тис.грн., касові видатки – 1718,2 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551060 “Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації”    видатки  становлять  12283,7 тис.грн., із них : на підвищення кваліфікації –  11374,8 тис.грн.,  на  підготовку фахівців –  632,7 тис.грн., на підготовку науково-педагогічних кадрів –  276,2  тис.грн. За спеціальним фондом за КПКВ 6551060  план з урахуванням змін  на 2010 рік  становить 10044,6 тис.грн., касові видатки – 9845,2 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551070 “Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України ”  виділено асигнувань у сумі 9347,9 тис.грн., із них : на підготовку кваліфікованих  робітників –  6448,2 тис.грн.,  на  підготовку фахівців  (молодших спеціалістів)  – 2591,2   тис.грн., на підготовку водіїв для Збройних сил України  – 308,5 тис.грн.

За спеціальним фондомплан з урахуванням змін  на 2010 рік за КПКВ 6551070   становить 1604,8 тис.грн., касові видатки – 1548 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551080 “Фінансова підтримка розвитку наукової  інфраструктури Національної аадемії педагогічних наук України” передбачалися видатки на проведення 4 науково-практичної  конференцій  у сумі  73,7 тис.грн., з який 10,0 тис.грн. вилучено до бюджету, здійснювалося збереження наукових  об’єктів, що становить національне надбання визначених постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 2001 р., зокрема:

 • “Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму XIX поч. XX ст. (1850-1917рр)” Державної науково-педагогічної бібліотеки України  ім. В.О.Сухомлинського виділено асигнувань 116,7 тис.грн.
 • “Колекція стародруків Педагогічного музею України” виділено асигнувань 136,3 тис.грн.

За спеціальним фондомплан з урахуванням змін  на 2010 рік  за КПКВ 6551080  становить 238,1 тис.грн., касові видатки – 196,3 тис.грн.

За бюджетною програмою 6551100 “Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики” виділено асигнувань – 980,4 тис.грн.

За підсумками 2010 року  установами Академії не використано  кошти загального фонду бюджету  в сумі  19,8 тис.грн.

Підвідомчі установи Академії отримали в 2010  році за спеціальним фондом бюджету  19368,2 тис.грн., що становить 94,6 % від планових показників.

Спеціальний фонд бюджету НАПН України в 2010 році формувався за рахунок таких джерел фінансування:

 • плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями. За цим видом до підвідомчих установ  надійшло   9289 тис.грн. (47,96 %) від загального обсягу надходжень спеціального фонду бюджету;
 • надходження  установ від господарської та виробничої діяльності   3563,5 тис.грн. (18,4 %);
 • плата за оренду майна бюджетних установ   –  2186,2 тис.грн. (11,29%) ;
 • надходження установ від реалізації майна  –  9,3 тис.грн. (0,05 %);
 • благодійні внески, гранти та дарунки, кошти на виконання окремих доручень 4320,2 тис.грн. (22,3%).

Видатки спеціального фонду бюджету склали 19457,3 тис.грн.  У загальному обсязі видатків, видатки на виплату заробітної плати і нарахування на неї склали 9302,4 тис.грн., або  47,8  відсотка  всіх видатків, на оплату комунальних послуг було витрачено  1197,5 тис.грн. (6,2 відсотка),  на господарчі видатки з утримання установ  – 4943,6 тис.грн. (25,4 відсотка), на придбання обладнання  – 331,8 тис.грн. ( 1,7 %),   виплата стипендії КМУ молодим вченим – 66,5 тис.грн. (0,3 відсотка), безкоштовно отримано обладнання   –  3615,5  тис.грн. (18,6%).  

Дебіторська заборгованість Національної академії педагогічних наук України за загальним фондом  станом на 01.01.2011  року  становить 53,4тис.грн., в т.ч.  заборгованості з нарахувань на заробітну плату  – 27,9  тис.грн. (52,2 %), попередня оплата за комунальні послуги   – 19,8  тис.грн. (40,4 %),  заборгованість з виконання робіт по капітальному ремонту за рахунок завищення розцінок, встановлена органами КРУ України  – 5,0 тис.грн. (9,3 %), оплата послуг за касове обслуговування – 0,7 тис.грн. Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом  на 01.01.2011 року склала 2083,1 тис.грн., із неї заборгованість за доходами  – 2039,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2011р. відсутня.  Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом за цей же період  за видатками становить  29,2 тис.грн., за доходами – 367,5 тис.грн.

Інформація про результативні показники, що характеризують виконання бюджетних програм НАПН України у 2010 році наведена за бюджетними програмами.

Завантажити у повному обсязі

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua