Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України відбудеться 15 листопада 2018 року.
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»
24–28 вересня 2018 р.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталПро НАПН України »
Усі роки від дня свого заснування діяльність Національної академії педагогічних наук України була спрямована на створення нової методології і філософії освіти, концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої школи, формування нового змісту освіти та підготовку сучасних підручників, інноваційних моделей навчальних середовищ і засобів навчання, які базуються на використанні найновіших досягнень психологічної і педагогічної науки. Останнім часом у контексті потреб держави та тенденцій розвитку сучасного освітнього простору вчені Академії на засадах людиноцентризму розробляли теоретичні і практичні проблеми виховання, соціалізації особистості, її життєвого самовизначення та реалізації впродовж життя в умовах сучасного суспільства.

Сьогодні цивілізаційні зміни, характерні для людства в цілому і для України зокрема, складають підґрунтя сучасного поступу в освіті. Перехід від індустріального виробництва до суспільства інформаційних технологій, а потім - до суспільства знань, глобалізаційні процеси, що охоплюють усі сфери життя і діяльності, - це ті зміни, без урахування яких на національному рівні країна не може обрати правильний напрям розвитку. Загальні тенденції розвитку суспільства доповнюються тими, що мають власне український характер: продовження ствердження української держави і незалежності, перехід до нового типу відносин - суспільно-політичних і економічних, духовних та ін.

Учені НАПН України, враховуючи і передбачаючи всі ці тенденції, забезпечують якісний науково-методичний супровід навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, результатом якого буде підготовлена, конкурентоспроможна молода людина, що повністю відповідає професійним і суспільно-громадським вимогам життя.

Національна академія педагогічних наук України бере активну участь у методологічному та науков-методичному забезпеченні розвитку освіти, розробленні її законодавчої і нормативної бази, створенні концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої школи, здійсненні виховного процесу.

Президентом Національної академії педагогічних наук України є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і Національної академії педагогічних наук; академік Василь Миколайович Мадзігон - перший віце-президент; академік Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент; академік Михайло Іванович Бурда - головний вчений секретар.

Основними завданнями Академії є: опрацювання нової філософії освіти; обґрунтування цілей і шляхів розвитку національної системи освіти; комплексний аналіз психічного розвитку дітей і молоді, формування у них сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції; створення теорії цілісного розвитку особистості; опрацювання методології і теорії змісту освіти та процесу навчання в різних типах навчальних закладів; створення підручників, навчальних посібників, засобів навчання нового покоління; розроблення державних стандартів і системи оцінювання якості освіти на різних рівнях; дослідження актуальних питань інформатизації і комп`ютеризації навчального процесу; розроблення проблем професійної, вищої освіти та освіти дорослих; розвиток спеціальної освіти та ін.

Наукові підрозділи Академії - науково-дослідні інститути, центри та Університет менеджменту освіти об'єднано в п`ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академік-секретар О.В. Сухомлинська); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар С.Д. Максименко); загальної середньої освіти (академік-секретар О.І. Ляшенко); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар Н.Г. Ничкало); вищої освіти (академік-секретар М.Б. Євтух).

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua