Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталПро НАПН України »
Усі роки від дня свого заснування діяльність Національної академії педагогічних наук України була спрямована на створення нової методології і філософії освіти, концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої школи, формування нового змісту освіти та підготовку сучасних підручників, інноваційних моделей навчальних середовищ і засобів навчання, які базуються на використанні найновіших досягнень психологічної і педагогічної науки. Останнім часом у контексті потреб держави та тенденцій розвитку сучасного освітнього простору вчені Академії на засадах людиноцентризму розробляли теоретичні і практичні проблеми виховання, соціалізації особистості, її життєвого самовизначення та реалізації впродовж життя в умовах сучасного суспільства.

Сьогодні цивілізаційні зміни, характерні для людства в цілому і для України зокрема, складають підґрунтя сучасного поступу в освіті. Перехід від індустріального виробництва до суспільства інформаційних технологій, а потім - до суспільства знань, глобалізаційні процеси, що охоплюють усі сфери життя і діяльності, - це ті зміни, без урахування яких на національному рівні країна не може обрати правильний напрям розвитку. Загальні тенденції розвитку суспільства доповнюються тими, що мають власне український характер: продовження ствердження української держави і незалежності, перехід до нового типу відносин - суспільно-політичних і економічних, духовних та ін.

Учені НАПН України, враховуючи і передбачаючи всі ці тенденції, забезпечують якісний науково-методичний супровід навчально-виховного процесу на всіх освітніх рівнях, результатом якого буде підготовлена, конкурентоспроможна молода людина, що повністю відповідає професійним і суспільно-громадським вимогам життя.

Національна академія педагогічних наук України бере активну участь у методологічному та науков-методичному забезпеченні розвитку освіти, розробленні її законодавчої і нормативної бази, створенні концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої школи, здійсненні виховного процесу.

Президентом Національної академії педагогічних наук України є Василь Григорович Кремень, академік Національної академії наук і Національної академії педагогічних наук; академік Василь Миколайович Мадзігон - перший віце-президент; академік Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент; академік Михайло Іванович Бурда - головний вчений секретар.

Основними завданнями Академії є: опрацювання нової філософії освіти; обґрунтування цілей і шляхів розвитку національної системи освіти; комплексний аналіз психічного розвитку дітей і молоді, формування у них сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції; створення теорії цілісного розвитку особистості; опрацювання методології і теорії змісту освіти та процесу навчання в різних типах навчальних закладів; створення підручників, навчальних посібників, засобів навчання нового покоління; розроблення державних стандартів і системи оцінювання якості освіти на різних рівнях; дослідження актуальних питань інформатизації і комп`ютеризації навчального процесу; розроблення проблем професійної, вищої освіти та освіти дорослих; розвиток спеціальної освіти та ін.

Наукові підрозділи Академії - науково-дослідні інститути, центри та Університет менеджменту освіти об'єднано в п`ять відділень: загальної педагогіки та філософії освіти (академік-секретар О.В. Сухомлинська); психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар С.Д. Максименко); загальної середньої освіти (академік-секретар О.І. Ляшенко); професійної освіти і освіти дорослих (академік-секретар Н.Г. Ничкало); вищої освіти (академік-секретар М.Б. Євтух).

вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua