Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
20 жовтня
10.00–13.00 Пленарне засідання
Відкриття загальних зборів
Президент НАПН України B.Г. Кремень ...
11 жовтня 2016 року під головуванням першого віце-президента НАПН України В.І. Лугового відбулося засідання конкурсної комісії НАПН України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) у 2016 році щодо внесення змін до державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації (післядипломна освіта)у НАПН України у 2016 році.
24 жовтня 2016 р. об 11 год. на базі системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
Затверджено графік академічних читань кандидатів для обрання членами-кореспондентами НАПН України.
До ювілею визначного вченого сучасності - доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, підготовлено книжкову виставку «Відомий учений у галузі загальної педагогіки та історії педагогіки»
30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек. У Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського НАПН України відбудеться День відкритих дверей


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал20 – 21 жовтня відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України. У зборах взяли участь представники Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти МОН, Українського центру оцінювання якості освіти, Національної та галузевих академій України, Київської міської державної адміністрації, Київської облдержадміністрації, а також профспілок і громадських організацій.... >>
09:18 20.10.2016
17 жовтня 2016 р. колектив Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, європейська освітянська громадськість України та м. Києва відзначили 175 річницю з дня народження видатного вченого, педагога і громадсько-політичного діяча, ім’я якого носить університет – Михайла Петровича Драгоманова. Урочисте засідання відбулося у Колонній залі КМДА. ... >>
15:51 17.10.2016
Запорізька область стала третьою в Україні, де відбулися Міжнародні дні освіти дорослих. До сьогодні проблеми освіти впродовж життя обговорювали у Києві та Львові. Цьогорічний захід, що проходив 6 – 8 жовтня, став реальністю завдяки сприянню Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Представництва DVV International в Україні, Національної спілки журналістів України, Української асоціації освіти дорослих, Запорізької обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Мелітопольської міської ради та інших установ і організацій.... >>
15:49 12.10.2016
Долучення до творчості В. Сухомлинського, якщо це не поверхневе осягнення, а таке, що відбувається на рівні глибинних внутрішніх смислів, виявляється не буденним явищем, а непересічною подією. Вона викликає різні за переживанням емоції: захоплення, схвалення, бажання диспуту чи прагнення професійного вдосконалення. В. Сухомлинський створив для себе простір широкого масштабу, у якому людина жила у різних проявах. Відтак, інтерес великого педагога сягав далеко за освітні межі, незважаючи на те, що вони були для нього домінантними. Ідейним центром для творчих пошуків В. Сухомлинського виступив принцип гуманістичної спрямованості: “Людина – найвища цінність серед усіх цінностей світу”. На перший погляд видається, що означений принцип мав його повністю задовольняти. Адже тут діяв авторитет великої філософії. Та В.Сухомлинський ставився до нього з позиції виховання такої міри людини. Це означало недостатньо покладати людину лише як ціннісний абсолют, оскільки навіть її свобода без відповідальності – не є справжньою свободою. Тому то педагог методологічно прозорливо формулює доповнювальний принцип “необхідності цінувати життя як найвищу цінність”. Тепер відкривалась можливість розглядати людину як найвищу цінність у багатогранній динаміці її сходження до цієї величної мети впродовж життя як цінності, а значить у процесі спрямованого навчання і виховання. Саме доцільно ідейно і методично побудований освітній процес, на думку вченого, мав підняти підростаючу особистість до життя як цінності, центральною ознакою якого має виступити духовне благородство людини.... >>
08:39 04.10.2016
Як воно – бути нащадком видатної людини? Очевидно, це не лише висока честь, своєрідний подарунок при народженні, а й водночас – велика відповідальність. Адже вкрай важливо бути зберігачем спадщини власних предків, дбайливо несучи цей безцінний скарб – бо їм цього хотілося б найбільше. Було б дивно, якби Ольга Василівна Сухомлинська, народившись у сім’ї видатного вчителя і новатора, засновника гуманістичної педагогіки Василя Сухомлинського та провівши дитинство у відомій на весь світ Павлиській школі, обрала собі професію, не пов’язану з педагогікою. Вона – академік­секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії наук України, фахівець у галузі теорії та історії педагогіки, історії української освіти і педагогічної думки, порівняльної педагогіки, виховної проблематики. А також – почесний професор Київського університету імені Бориса Грінченка, Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Пекінського педагогічного університету, Тяньцзінської академії педагогічних наук.... >>
14:57 03.10.2016
29 вересня 2016 р. на засіданні Президії НАПН України було розглянуто питання «Про результати дослідження «Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя», виконаного в лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України» (керівник теми – Вадим Васютинський). Актуальність проведеної науково-дослідної роботи зумовлена гострою потребою протидії поширенню в українському суспільстві так званої культури бідності, що знижує його націєтворчий та державотворчий потенціал, особливо негативно позначаючись на системі освіти, яка має нині забезпечувати умови для формування інноваційної конкурентоздатної особистості. ... >>
16:15 29.09.2016
Від Національної академії педагогічних наук України і від себе особисто щиро вітаю вас із Днем працівників освіти! Найпріоритетніші сфери людської діяльності у ХХІ столітті – наука і освіта – неможливі без учителів – людей особливого ґатунку, які свої знання і досвід, доброту сердець і душевні сили віддають навчанню й вихованню молодого покоління. Учителів, які культивують у людині потребу пізнання, самопізнання й самореалізації, готовністі до праці на благо своєї Вітчизни. Нині учитель, викладач, спираючись на такі особистісні якості й цінності, як довіра, співробітництво, толерантність мають навчити дитину стати щасливою, духовно багатою особистістю. Завдання освіти – виховати людину з інноваційним типом мислення, підготовлену до свідомої та ефективної діяльності в різних сферах життя.... >>
13:45 29.09.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ВПЕРЕД >>
вул. Артема, 52-А, Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua