Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 22 травня 2018 року
6 вересня 2018 р. відбудеться Всеукраїнський круглий стіл «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток української освіти та педагогічної науки (До 90-річчя від дня народження)».
Відбудеться 19 квітня 2018 р. у приміщенні Президії НАПН України.
Відбудеться 17 квітня 2018 року, 10:00-12:00 за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а
Форум відбудеться 25-26 квітня 2018 року на базі Херсонського державного університету та Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал20-22 лютого 2018 р. у рамках українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» відбувся тренінг на тему: «Системне розуміння лідерства та комунікація». Координатори проекту: проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Олена Отич, менеджер Проектного офісу «Kultur Kontakt Austria» Гудрун Паінсі, заступник директора Одеського обласного iнституту удосконалення вчителів Любов Задорожна. Учасниками тренінгу стали науково-педагогічні працівники Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти і Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «УМО» та викладачі й методисти ООІУВ. Тренерами виступили Олівія де Фонтана (Педагогічний університеу Штірії, Австрія) та Міхаела Збурні (незалежний експерт).... >>
20:43 28.02.2018
21 лютого 2018 року відбулося виїзне засідання Відділення загальної середньої освіти НАПН України в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Проведено три круглі столи з актуальних проблем реалізації ідей Нової української школи в освітянській практиці, в яких взяли участь члени Відділення, викладачі і студенти університету, педагогічна громадськість Переяславщини. Академіки Олександра Савченко, Надія Бібік, Микола Вашуленко... >>
17:32 27.02.2018
22 лютого 2018 року президент академії Василь Кремень, перший віце-президент Володимир Луговий, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Нелля Ничкало й академік-секретар відділення загальної середньої освіти Олександр Ляшенко, директор Інституту професійно-технічної освіти Валентина Радкевич та інші вчені академії взяли участь у підготовчому семінарі «Майбутнє професійної освіти в Україні: на шляху до концепції ПОН», організованого МОН України, Представництвом ЄС в Україні, Європейським фондом освіти. До участі у заході було залучено близько 90 представників різних зацікавлених сторін України, міжнародних проектів та організацій-донорів і доповідачів з Фінляндії та Ірландії.... >>
19:36 26.02.2018
20 лютого відбулося засідання відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. У центрі уваги представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти з різних регіонів України, науковців НАПН України, присутніх на заході, було питання співпраці Інституту професійно-технічної освіти НАПН України з Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. В засіданні взяли участь академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало (модератор), директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Валентина Радкевич, заступник директора з наукової роботи Ганна Романова, завідувач лабораторії електронних навчальних ресурсів ІПТО Олександр Гуменний, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Лариса Лук′янова.... >>
17:05 21.02.2018
15 лютого 2018 р. в Президії НАПН України відбувся семінар-практикум «Інноваційна діяльність та трансфер технологій в системі вищої освіти. Правова охорона інтелектуальної власності», організований Відділенням вищої освіти.... >>
22:14 15.02.2018
15 лютого відбулося засідання Президії НАПН України, на якому було заслухано результати наукового дослідження «Психолого-педагогічні чинники прийняття дитиною старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей», виконаного в Інституті психології НАПН України. Науковий керівник НДР – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Тамара Піроженко. ... >>
17:01 15.02.2018
З 25 по 28 січня 2018 року відбувся науково-практичний захід для педагогічних працівників позашкільної освіти «Зимова толока «Від демократичного управління до творчої особистості» як альтернативна форма підвищення кваліфікації педагога за концепцією "Нова українська школа". Організатори заходу – кафедра філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «УМО» та Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.... >>
12:56 12.02.2018
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua