Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталІнформація про участь у Європейській конференції дослідників у сфері освіти «Освіта і культурні зміни»

Інформація про участь у
Європейській конференції дослідників
у сфері освіти «Освіта і культурні зміни»
(Гельсінкі, 25-27 серпня 2010 р.)

12-16 вересня 2011 р. у Берліні (Німеччина) відбудеться щорічна конференція Європейської асоціації дослідників у сфері освіти. Заявки на участь у конференції необхідно подавати до 17 січня 2011 р. (http://www.eera-ecer.eu/ecer/ecer-2011-berlin/).

Минула конференція Асоціації «Освіта і культурні зміни» (ECER 2010 «EducationandCulturalChange») проходила 23-27 серпня 2010 р. у Гельсінкі (Фінляндія), у якій взяли участь наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти та аспіранти Президії (Наталія Базелюк), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Людмила Пуховська), Інституту педагогіки (Оксана Заболотна, Олена Ковальчук, Юлія Музиченко), Інституту проблем виховання (Олександр Базелюк) та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих (Ігор Фольварочний) НАПН України.

Підготовка до участі в конференції розпочалась на початку року, коли до офісу Європейської асоціації дослідників у сфері освіти (EuropeanEducationalResearchAssociation – EERA) була надіслана заявка-тези майбутніх виступів. Матеріали були відрецензовані трьома «закритими» рецензентами і отримали прохідний бал. Рецензування здійснювалося за шістьма параметрами: обґрунтування актуальності і методики дослідження; завдання дослідження і головна  проблема; методи дослідження; теоретична основа; аналіз робіт з теми і вклад автора; європейські перспективи. У такому вигляді тези були оприлюднені на сайті Асоціації (http://www.eera-ecer.eu/ecer-programmes/search-programmes/?no_cache=1) перед конференцією, що дало можливість перед поїздкою ознайомитись з матеріалами інших доповідачів та скласти свою індивідуальну програму. Далі проводилася робота по врахуванню зауважень рецензентів, підготовці виступів на конференції (текст з підписами авторів необхідно здати керівнику секції), розробці сучасної презентації, а також написанню наукової статті для електронного журналу Асоціації (EuropeanEducationalResearchJournal – EERJ).

Європейська асоціація дослідників у сфері освіти (організована в 1994 р.) є одним із популярних об’єднань в Європі, яке включає 23 національних та регіональних об’єднань дослідників. Робота організовується за допомогою 27 тематичних мереж ( наприклад, 10. Дослідження у сфері педагогічної освіти; 13. Філософія освіти; 15. Дослідження партнерства в освіті; 16. ІКТ в освіті і підготовці; 26. Освітній менеджмент тощо). Офіс Асоціації знаходиться в Берліні (Німеччина).

Мета її діяльності:

 • заохочення і підтримка співробітництва серед дослідників у сфері освіти в Європі;
 • сприяння комунікації між дослідниками та міжнародними інституціями, такими як ЄС, Рада Європи, ЮНЕСКО тощо;
 • покращення взаємозв’язків між організаціями дослідників в Європі;
 • розповсюдження результатів наукових досліджень і підвищення їх вкладу в науку і практику.

Для приєднання до організації необхідно створювати національну організацію; індивідуальне членство є не можливим.

Щорічні конференції як форма організації життєдіяльності Асоціації мають багато цікавих особливостей:

 • велика кількість дослідників з різних країн і континентів (на конференції в Гельсінкі було понад 2500 учасників з 70 країн) уможливлює започаткування широких наукових контактів із вченими різних країн;
 • можуть представлятися результати досліджень цілих колективів, а не тільки окремих учасників. Схвалюється участь наукових шкіл, тимчасових колективів тощо;
 • цікавою є організація конференції, яка протікає в три етапи: Перед-конференція (Pre-Conference) (в основному вона організовується для молодих вчених і передбачає надання грантів на участь; в цьому році було 155 учасників, один із грантових переможців – докторант з НАПН України);
 • головна конференція (MainConference) пропонує такі форми: ключові доповіді (лише одна в день терміном півтори години); круглий стіл вчених, які виголошували ключові доповіді; тематичні круглі столи (круглий стіл заявляється  раніше – для цього необхідно знайти партнерів із 3-х країн); виступи на секціях, які організовані у вигляді сесій по 3 виступи, кожен із яких  – по 30 хвилин (у межах секції паралельно йдуть презентації декількох виступів і учасники конференцій можуть обирати, кого вони хочуть  слухати);
 • після-конференція (Post-Conference) спрямовується на знайомство з кращою практикою в освіті. В цьому році це була поїздка до Талінського університету і шкіл;
 • корисною для нас є така форма участі в конференція як постери, яка полягає в тому, що учасники вивішують свої плакати для публічного знайомства і в певний час біля стендів проходить співбесіда авторів зі всіма зацікавленими;
 • на конференції весь час працювала виставка провідних  світових книжкових видань, наукових журналів у сфері освіти, досліджень Фінського Інституту наукових досліджень Важливо відзначити, що в Гельсінському університеті наукові дослідження з педагогічної тематики здійснюються переважно в Центрі педагогічної майстерності.

За час роботи конференції започатковано наукові контакти і досягнуто домовленості про майбутню співпрацю з рядом вчених, а саме: проф. Едгаром Крулом (Університет Тарту, Естонія), проф. Ліліан Портіленс (Університет Квебеку, Канада), проф. Франческою Каена (Університет в Падові, Італія), проф. Віктором Франклом (Педагогічний коледж в структурі Університету, Австрія),проф. Ганнель Ніемі (Гельсінський університет, Фінляндія), проф. Ееро Ропо (Університет Тампере, Фінляндія), проф. Гелмутом Воллмером (Університет Оснабрюк, Німеччина), Даніелою Прайс (Європейська асоціація дослідників у сфері освіти, Німеччина) та іншими.

Контактна інформація: телефон (044) 481-38-77, електронна адреса nbazeliuk@gmail.com, Наталія Базелюк, науковий співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії НАПН України.


12:46 20.01.2011
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua