Анонси та оголошення
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України методологічний семінар відбудеться 15 листопада 2018 року. 16 листопада 2018 р. відбудуться загальні збори Національної академії педагогічних наук України на тему «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи».
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
Відбудеться 24 жовтня 2018 р. у рамках Деcятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Восьмої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu».
Відбудеться 16 листопада 2018 року
Круглий стіл відбудеться 19 жовтня 2018 року о 14.00 у приміщенні Президії НАПН України
підготовлено книжкову виставку «Український науковець у галузі навчання і виховання молодших школярів»


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий порталСемінар-презентація «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації»

28 січня в Національній академії педагогічних наук України відбувся семінар-презентація «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації». Організатором заходу виступив Інститут проблем виховання НАПН України.

Представники наукових установ НАПН України, Міністерства освіти і науки, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори регіональних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, спеціалісти - практики освітянської сфери обговорили актуальні питання патріотичного виховання дітей та молоді, вироблення подальших кроків у цьому напрямі на засадах взаємодії широкого кола різних соціальних інституцій і організацій.

Визначення технологій виховання справжнього патріота – нелегке завдання для  науковців. Дитині треба саме прищепити, а не нав’язати ті цінності, які сформують у наших юних громадян правильне розуміння патріотизму як почуття приналежності до землі, на якій вони живуть, українського народу, гордості за державу, відповідальності за її долю, підкреслив перший віце-президент НАПН України Володимир Луговий. Він зачитав привітання від Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти на адресу організаторів та учасників семінару-презентації і закликав до виключно предметного обговорення даної теми.


Академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Ольга Сухомлинська присвятила свій виступ розгляду теми патріотизму у вітчизняній традиції і зарубіжній практиці. Директор Інституту проблем виховання НАПН України дійсний член НАПН України Іван Бех представив проблему патріотизму в сучасному науковому осмисленні.

Науковці Інституту проблем виховання презентували результати дослідно-експериментальної роботи з виховання патріотизму зростаючої особистості. Найвагомішим доробком Інституту в 2014 році стала розробка Програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Упроцесі її написання було проаналізовано основні проблеми та тенденції виховання патріотизму особистості в сучасних умовах.

Катерина Чорна, завідувач лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, ознайомила учасників семінару   з особливостями сучасного українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Про хід і результати дослідно-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України щодо виховання патріотизму зростаючої особистості поінформувала Галина Назаренко,проректор з науково-методичної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Досвід роботи щодо виховання почуття патріотизму у дітей і молоді присутнім представила директор методичного центру управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Олена Саєнко. Пріоритетність національно-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в спільній науково-освітній проектній діяльності НАПН України і Хмельницького ОЕНЦУМ стала темою виступу методиста Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Хмельницької обласної державної адміністрації Олени Зотової.

Учасники семінару-презентації «Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації» підготували рекомендації для науковців, педагогів-практиків і всіх тих, хто причетний до виховання майбутніх громадян України.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ

семінару-презентації

«Патріотизм як цінність і консолідуюча основа нації» 

Патріотизм як духовно-моральна цінність виступає пріоритетним завданням функціонування держави, становлення суспільства, розвитку особистості. Його головним призначенням є консолідація суспільства для успішного вирішення широкомасштабних суспільно значущих державних проектів і програм. У цьому зв’язку актуальності набуває проблема виховання у юних громадян патріотизму як почуття приналежності до землі, на якій вони живуть, українського народу, гордості за державу, відповідальності за її долю.

На основі обговорення учасниками зібрання зроблено висновок, що патріотизм – це безумовне за походженням і високосмислове за духовно-моральною мірою почуття-цінність. Метою патріотичного виховання на сучасному етапі є становлення громадянина-патріота, готового самовіддано розбудовувати Україну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти громадянському миру й злагоді в суспільстві. Акцентовано, що у змісті патріотичного виховання доцільно зосередитися на оволодінні зростаючою особистістю такими патріотичними цінностями, як любов до рідної землі, держави, родини, народу; формувати національну ідентичність й водночас толерантне ставлення підростаючої особистості до інших народів, культур і традицій; виховувати почуття духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього.

Водночас, визнаючи високу вагу і значущість патріотичної проблематики, учасники семінару-презентації вважають актуальним подальше різновекторне розгортанняпрактико-орієнтованих досліджень, обґрунтування й упровадження нових технологічних підходів, засобів, здатних істотно вплинути на практичний виховний потенціал освіти, доповнюючи й урізноманітнюючи усі її складники: навчально-виховний процес, позакласну й позашкільну роботу, дозвіллєву діяльність.

Для удосконалення виховання патріотизму підростаючої особистості учасники семінару-презентації вважають за доцільне висловити такі рекомендації:

· утверджувати гуманістичну моральність як основу громадянського суспільства; культивувати кращі риси української ментальності – працелюбність, справедливість, доброту, чесність, бережне ставлення до природи; спонукати молодь до активної протидії сепаратизму, аморальності, шовінізму, фашизму;

· включати різні аспекти проблематики патріотичного виховання до дослідницьких програм та планів Інституту та інших наукових установ для різнобічного вивчення зазначеної проблеми, своєчасного реагування на нові суспільні виклики;

· зосередити увагу дослідників й педагогів-практиків на соціально-педагогічній підтримці дітей із сімей, які переселилися зі східних регіонів України, Криму;

· активізувати розробку питань військово-патріотичного виховання зростаючої особистості, яке покликане сприяти підвищенню обороноздатності України;

· удосконалювати традиційні змістово-технологічні засоби педагогічної роботи та розробляти сучасні технології виховання громадянина-патріота з метою створення інноваційного комплексу відповідних технологій на різних освітніх рівнях;

· серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетними вважати такі, що ґрунтуються на демократичному стилі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, спрямовані на розвиток соціальної активності, самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, соціальної ініціативності;

· продовжити традицію проведення всеукраїнських експериментів з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на основі Програми українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, створеної в Інституті проблем виховання НАПН України;

· здійснювати послідовний моніторинг практики виховання патріотизму дітей та учнівської молоді  у різних освітніх закладах;

· узагальнювати інноваційний педагогічний досвід патріотичного виховання особистості, адаптувати і поширювати його в різних навчальних закладах;

· сприяти партнерству, обміну досвідом різних соціальних інституцій, в т. ч.   державних і неурядових організацій, щодо інтенсифікації процесу патріотичного виховання зростаючої особистості;

· налагоджувати конструктивну взаємодію закладів освіти з дитячими й молодіжними громадськими організаціями як осередками становлення громадян-патріотів України;

· сприяти підвищенню компетентності батьків у патріотичному вихованні дітей, зміцненню взаємодії сім’ї, родини з навчальними закладами щодо зазначеного;

· здійснювати навчально-методичне забезпечення закладів освіти з проблем патріотичного виховання підростаючої особистості; розробляти та широко впроваджувати методичні посібники й рекомендації для практичних працівників з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді різних вікових груп;

· проводити науково-практичні конференції, семінари, наради, засідання методичних об’єднань з обговорення проблеми патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в різних аспектах (орієнтовна тематика заходів: “Особливості патріотичного виховання підростаючого покоління в умовах сучасних соціально-політичних викликів”; “Український патріотизм і євроінтеграція”; “Особистісно орієнтовані моделі виховання патріотизму молоді”; “Взаємодія школи і громадських організацій у вихованні патріотизму дітей та молоді”; “Проблеми патріотичного виховання молоді в умовах розгортання світової інтеграції та взаємозближення націй”; “Виховання патріотизму особистості засобами гуманістичної та християнської моралі”);

· інтенсифікувати взаємодію із засобами масової інформації з метою спільної підготовки відповідних теле- та радіопередач, ширшого висвітлення проблем та кращого досвіду патріотичного й військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

 28 січня 2015 р., м. Київ


 Інформація про подію у випусках телевізійних новин:

Канал 1 + 1 (ТСН): https://www.youtube.com/watch?v=6ApfGQ0d8Y8&index=28&list=PL1neMztLSbMNtz-xe8VsD59W3GbjP8cNs

 Канал ICTV (Фактиhttps://www.youtube.com/watch?v=Z8uy_jmgO5c&list=PLHSSC6VzRB5KuCpUWISUEk53Te7BbciUj&index=40

 

 

 

Прес-служба НАПН України
13:13 29.01.2015
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua