Закладка 1Закладка 2Закладка 2
ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди»

11–12 листопада 2021 року вДержавному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України успішно проведено ІІ Науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (IІ Conference on professional development in the digitized society: current trends, PDDig–2021).

Конференцію було організовано на виконання Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України, Стратегії інтернаціоналізації НАПН України, Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, Стратегії розвитку ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на період до 2024 р., Концепції цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 2021-2023 роки та приурочена до Дня науки.

Мета заходу – узагальнити, презентувати та апробувати результати наукових досліджень і практичний досвід професійного розвитку фахівців в умовах цифровізації суспільства.

Установами-організаторами конференції виступили: Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохова (Польща), Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (Польща), Інститут економіки імені Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (Грузія), Хардинський університет (США), Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».

Насичена змістовна програма конференції передбачала проведення пленарного засідання, роботу іміджевих суспільно затребуваних секцій та цікавих дискусійних панелей із актуальною проблематикою.

На пленарному засіданні науково-практичної конференції розглянуто актуальні питання: інноваційний потенціал ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у відкритому глобалізованому інформаційному суспільстві; закордонний досвід професійного розвитку для впровадження інновацій у вітчизняній вищій освіті; цифровий близнюк закладу післядипломної освіти як екосистема професійного розвитку; створення спільноти дослідників в онлайн-середовищі (заохочення участі в безпечному онлайн-просторі); формування культури безпеки у Вищій школі управління охороною праці в Катовіцах; цифрові тенденції для освіти в нинішній час та можливі тенденції в майбутньому; розвиток soft skills майбутніх фахівців цифрових технологій; особистісні індикатори професійного стресу працівників, які працюють дистанційно в умовах карантину через пандемію.

Значна кількість вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків виступили із змістовними доповідями, презентували результати науково-дослідної роботи та оприлюднили власний досвід із проблем цифровізації науки і освіти. Панад 120 науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти взяли активну участь в обговоренні актуальних проблем.

Із вітальним словом до учасників пленарного та секційних засідань науково-практичної конференції звернулисяПетро Саух, академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України,; Микола Кириченко, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, та представники зарубіжних закладів освіти, що виступили співорганізаторами конференції.

Пленарне засідання науково-практичної конференціїз міжнародною участю розпочалося із ключової доповіді ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Миколи Кириченка «Інноваційний потенціал ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у відкритому глобалізованому інформаційному суспільстві». Микола Олексійович підкреслив, що прогресивні ідеї та програми, спрямовані на реалізацію державної політики цифровізації, мають інтегруватися в національні, регіональні, галузеві стратегії і програми розвитку. Пріоритетним завданням Університету є формування інноваційного середовища підготовки, професійного й особистісного розвитку фахівців у системі формальної, неформальної й інформальної освіти завдяки модернізації форм і змісту їхнього навчально-методичного й наукового супроводу, активного використання можливостей відкритої освіти, системи мотивації особистісного і професійного розвитку. 

Під час конференції працюало п’ять секцій: управління професійним розвитком фахівців у цифровому просторі формальної і неформальної освіти; підготовка і професійний розвиток фахівців у цифровому двійнику закладу освіти; психологічна безпека учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі; підготовка управлінців соціально-політичного профілю в умовах цифровізації суспільства: гуманістичний аспект; розвиток Soft Skills педагогів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти в умовах діджиталізації. Доповідачамина пленарному засіданні були науковці: професори Наталія Муранова, Тамара Сорочан, Олена Волярська, ОленаБондарчук, Микола Садовий; доценти Валерія Кудіна, Олена Трифонова, Мелінда Томпсон, Валентина Балахтар, Наталія Пінчук; Скідмор Геррі та інші.

Пресслужба НАПН України
16:38 18.11.2021