Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Вчені НАПН України – освітянам

20-22 жовтня 2021 р. у Київському Палаці Спорту відбулася ХІІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2021».

З вітальним словом до її учасників і гостей звернувся президент Національної академії педагогічних наук України академік В.Г. Кремень. У привітанні учасників виставки ВГ. Кремень наголосив на тому, що нинішні трансформації в освіті спрямовано на розвиток демократичного суспільства, досягнення рівних можливостей, формування безбар’єрного простору розвитку людини задля найповнішої реалізації її можливостей та задоволення потреб. Як наблизити освіту до вимог сучасності, потреб ринку праці, зробити її високоякісною, постійно оновлюваною та інноваційною – на ці та інші питання відповідають учасники виставки.

У роботі виставки взяли участь 320 учасників із 21 регіону України, зокрема підвідомчі установи Академії. За програмою виставки 14 онлайн заходів з актуальних питань розвитку освітньої галузі, вітчизняної педагогічної і  психологічної науки провели вчені: Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Інституту вищої освіти НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»,  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Установи Академії взяли активну участь у конкурсі «Національне визнання наукових досягнень», що проводився в рамках виставки. Почесними нагородами виставки відзначено:

● у номінації «Монографія»:

 – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за монографію «Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика» авторського колективу під науковим керівництвом Мирослави Петрівни Вовк, завідувача відділу змісту і технологій педагогічної освіти Іституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

 Інститут вищої освіти НАПН України за монографію «Механізми реалізації ефективного врядування в університетах України в умовах євроінтеграції» авторського колективу під науковим керівництвом Володимира Івановича Рябченка, завідувача відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, доктора філософських наук, старшого наукового співробітника;

● у  номінації  «Підручник  або  навчальний  комплект  для учнів, студентів» – Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України за комплект підручників з математики для осіб з особливими освітніми потребами авторського колективу під науковим керівництвом Лесі Іванівни Прохоренко, директора Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, доктора психологічних наук, професора;

● у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів» – Інститут проблем виховання НАПН України за методичний комплект для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Модернізація освітнього процесу в закладах позашкільної освіти» (методичний посібник, 4 методичні рекомендації) авторського колективу під науковим керівництвом Валерія Віталійовича Мачуського, завідувача лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника;

● у номінації «Інноваційний проєкт, педагогічна технологія»  Інститут педагогіки НАПН України за інноваційний проєкт «Дидактико-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого  навчання іноземних мов у початковій школі» (концепція, 2 монографії, навчальні програми, 4 підручники, навчально-методичний посібник, методичні рекомендації) авторського колективу під науковим керівництвом Валерія Григоровича Редька, завідувача відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, доцента, старшого наукового співробітника.

Лауреатами виставкового конкурсу за тематичними номінаціями стали:

● у номінації «Упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітню діяльність закладу освіти»:

– Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН Україниза монографію«Психогенетичний потенціал особистості»С.Д. Максименка, директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, професора;

– Інститут соціальної та політичної психології НАПН Україниза навчальний комплект для студентів закладів вищої освіти та системи післядипломної освіти «Соціальна психологія націєтворення» (5 монографій, навчальна програма) авторського колективу під науковим керівництвом О.В. Суший, завідувача лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктора наук з державного управління, доцента;

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання  НАПН  України  за  наукову розробку  «Дослідження потреб учителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину» О.В. Овчарук, завідувача відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника;  І.В. Іванюк, старшого наукового співробітника відділу компаративістики інформаційно-освітніх інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, кандидата педагогічних наук;

– Інститут професійно-технічної освіти НАПН Україниза методичний посібник «Методичні основи професійного навчання кваліфікованих робітників» авторського колективу під науковим керівництвомВ.А. Кручек, завідувача лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, доцента;

– Інститут обдарованої дитини НАПН Україниза методичні рекомендації «Діагностика креативності у профорієнтаційній роботі» та «Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею» авторського колективу під науковим керівництвом М.Ю. Мельник, завідувача відділу  діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидата педагогічних наук;

● у номінації «Упровадження в освітню діяльність інноваційних проєктів, моделей, систем, технологій, методик, що спрямовані на підвищення якості освіти» – Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»за цифровий програмно-методичний комплекс «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» авторського колективу під науковим керівництвом В.В. Сидоренко, директора  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора.        

Нагороди та відзнаки виставки, активна участь у заходах підвідомчих установ НАПН України освітян, працівників органів управління освітою, науковців, представників громадськості переконливо засвідчили  актуальність напрацювань учених Академії, наявність суспільного запиту на їх науковий доробок. З інформацією щодо підготовленої вченими НАПН України Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, історією і сьогоденням Академії можна ознайомитись, відвідавши каталог виставки (http://innovosvita.com.ua/index.php/uk/results/catalogue).

Науково-організаційний відділ
19:07 25.10.2021