Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Засідання Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПН України

18 грудня 2020 р. в режимі відеоконференції відбулося засідання Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

В роботі секції взяли участь: президент НАПН України Василь Кремень, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України Петро Саух, голова секції, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор економічних наук, професор Євген Імас, ректори спеціалізованих закладів вищої освіти та провідні вчені галузі фізичної культури і спорту України. На засіданні розглянуто такі питання: методологічна стратегія модернізації вищої школи; про «Стратегію розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року»; кіберспорт як сучасне явище в спорті та освіті.

Відкриваючи засідання президент НАПН України Василь Кремень порушив питання входження національної системи вищої освіти в європейський освітній простір,запровадження механізмів та інструментів політики відкритих інновацій, які сприятимуть наближенню до політики Європейського Союзу у сфері розвитку технологій та інновацій, обміну досвідом і запровадження кращих європейських практик цифровізації освіти; удосконалення умов підтримки міжнародної академічної мобільності, здорового способу життя тощо.

Голова секції, ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Євген Імас підсумував здобутки, досягнуті за шість років існування секції, та окремо наголосив на результатах 2020 року з огляду на поширення Covid-19. Ключовими для забезпечення умов функціонування галузі було прийняття «Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року»; «Концепції розвитку студентського спорту в Україні»;  «Основних напрямів реформування системи фізичного виховання у закладах освіти»; «Здоров’яформувальної системи фізичного виховання учнів та студентів»,Указу Президента України «Про започаткування соціального проекту «Активні парки – локації здорової України», законів України («Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту», «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту» та ін.) Окремо наголошено, що упродовж карантину в Україні накопичено значний досвід онлайн супроводження занять громадян різними видами рухової активності як ключового чинника здорового способу життя.

З доповіддю «Методологічна стратегія модернізації вищої школи» виступив академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України Петро Саух. Він зазначив, що інтеграція вітчизняної культури в міжнародний простір об’єктивно спричинена глобалізаційними процесами і передбачає не уніфікацію, а гармонізацію освітніх систем з метою розширення відповідності й сумісності інтересів усіх учасників освітнього процесу на основі збереження різноманітності та поваги до інших культурних традицій. Європейська інтеграція в освіті має розглядатись як діалог, взаємне збагачення освітніх систем. Болонський процес не є тотожнім модернізації української системи освіти. Він виступає лише механізмом взаєморозуміння й оптимізації відносин між країнами й освітніми системами, що модернізуються. Сучасність вимагає нової освітянській стратегії, побудованої на постнекласичній моделі, яка передбачає кардинальну модернізацію змісту, методів і форм освітнього процесу з урахуванням таких чинників, як самоорганізація, саморозвиток, нелінійність й інноваційність мислення. Для розв’язання такої складної проблеми необхідно створення ЗВО світового рівня, які будуть конкурентоспроможними. Це є пріоритетом на глобальному ринку освіти і науки та питанням національної безпеки держави.

Основні положення«Стратегії розвитку фізичної культури і спорту на період до 2028 року» охарактеризував у своєму виступі заступник голови секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України Мирослав Дутчак. 

Сутність кіберспорту, його особливості та цінності для освіти, зростання популяризації кіберспорту та його перспективність як виду спорту та запровадження відповідних освітянських програм розкрила у доповіді «Кіберспорт як сучасне явище в спорті та освіті» учений секретар секції, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України Оксана Шинкарук. 

Пресслужба НАПН України
13:44 21.12.2020