Закладка 1Закладка 2Закладка 2
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ НАПН УКРАЇНИ 17 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Розглянуто питання наукової і науково-методичної діяльності ДЗВО «Університет менеджменту освіти» в умовах децентралізації управління освітою оговорено на засіданні Президії НАПН України, що відбувалось в онлайн-форматі 17 грудня 2020 року.

З доповіддю про роботу виступив ректор Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України Микола Кириченко.

Від комісії з вивчення наукової і науково-методичної діяльності університету в умовах децентралізації управління освітою виступив ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнко. Він зазначив, що діяльність університету впродовж 2015‒2020 рр. здійснювалася відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про освіту», Стратегії розвитку Національної академії педагогічних наук України на період 2016–2022 рр. та «Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2018–2022 рр.», схвалених загальними зборами НАПН України 17 листопада 2017 року.

Серед основного обґрунтовано теоретико-методологічні засади державної політики управління безперервною освітою в умовах модернізації освітньої системи України та концептуальні основи державно-громадського управління післядипломною освітою і розвитком безперервної освіти в умовах сучасного інформаційного суспільства. Розроблено класифікацію типів професійної ідентичності майбутніх фахівців; модель оцінювання рівня конкурентоспроможності випускника закладу вищої освіти; модель формування інформаційної культури майбутніх керівників проєктів (Project Managers); технологію створення електронної книги з використанням  платформи OURBOOKS. Удосконалено модель професійного розвитку фахівців, яка використовується у системі формальної післядипломної освіти, неформальної, інформальної освіти;модель управління системою підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін, визначено її зміст на основі проведених маркетингово-моніторингових досліджень.

Набула подальшого розвитку віртуальна школа педагогічного коучингу (на базі науково-методичного центру професійно-технічної освіти Рівненської області). Створено: інформаційно-методичний ресурс як базу для забезпечення організаційних умов розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в курсовий та міжкурсовий періоди, підвищення кваліфікації (віртуальний науково-методичний кабінет); інформаційно-методичний ресурс «Методична скарбничка» для обміну досвідом та визначення напрямів інноваційної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

За проблематикою Нової української школи для слухачів курсів підвищення кваліфікації розроблено 45 нових тем, 8 спецкурсів, 6 тренінгів та програму «Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно» інтегрованого наскрізного курсу «Культура добросусідства».

Академік НАПН України Станіслав Ніколаєнко наголосив на основних істотних результатах, досягнутих університетом упродовж 2015‒2020 рр. Водночас голова комісії з вивчення наукової і науково-методичної діяльності університету в умовах децентралізації управління освітою, не знайшли належного наукового обґрунтування актуальні проблеми щодо:  психологічної безпеки дистанційного підвищення кваліфікації педагогів у цифровому середовищі відкритого університету;здійснення наукових досліджень з проблем професійного розвитку фахівців освітньої галузі у системі відкритої освіти;розроблення, експериментальної перевірки, апробації інноваційних освітніх, у тому числі цифрових, технологій.

Члени президії в обговоренні зазначили про невідкладні завданнями науково-організаційної діяльності Університету наразі залишаються: розгортання підготовки проектних менеджерів для ОТГ із метою забезпечення участі громад у міжнародних донорських програмах та проєктах із грантовим фінансуванням; активізація міжнародного співробітництва, участь у вітчизняних і міжнародних наукових проєктах на грантовій основі; розширення співпраці з науковими установами НАПН України, зокрема щодо наукового та науково-методичного забезпечення професійного розвитку фахівців у системі професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти, освіти дорослих.

Президія НАПН України наукову і науково-методичну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України в умовах децентралізації управління освітою оцінила позитивно і постановила, зокрема, при формуванні тематики наукових досліджень університету на 2021-2022 рр. забезпечити пріоритетність наукових досліджень з проблем психологічної безпеки дистанційного підвищення кваліфікації педагогів у цифровому середовищі відкритого університету.


11:51 17.12.2020