Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Вебінар «Освіта дорослих: теорія, практика, партнерство»

5 листопада 2020 р. відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у партнерстві з Науково-методичною лабораторією освіти дорослих та педагогічного проєктування Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Громадською спілкою «Українська асоціація освіти дорослих» провели вебінар «Освіта дорослих: теорія, практика, партнерство». У заході взяли участь понад 50 учасників, серед яких – педагогічні, науково-педагогічні працівники наукових установ НАПН України, закладів вищої, професійно-технічної (професійної), післядипломної освіти, науково-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти, представники громадських та інших організацій, майбутні педагоги. Модератори вебінару – член-кореспондент НАПН України, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук’янова і доктор педагогічних наук, завідувач відділу андрагогіки Олена Аніщенко.

На вебінарі обговорювали широкий спектр проблем, пов’язаних із різними аспектами розвитку освіти дорослих в Україні й зарубіжжі, а також особливостями особистісно-професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників. Під час заходу відбулася презентація доповідей науковців, педагогів-практиків та їх подальше обговорення. Спікери зосередили увагу на висвітленні:

специфіки андрагогічної компетентності педагогів, зарубіжному досвіді підготовки андрагогів (Лариса Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України);

досвіду й перспективах підготовки андрагогів у національному освітньому просторі (Олена Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України);

досвіду формування готовності до професійного кар′єрного зростання випускників аспірантури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди на основі аналізу змісту, форм, методів, засобів забезпечення підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти до ефективної професійної самореалізації (Олена Друганова, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди);

форм, методів і засобів саморозвитку особистості (Світлана Лупаренко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди);

особливостей антропософської освіти дорослих, специфіки вправ, спрямованих на подолання бар’єрів у навчанні дорослих (Вікторія Партола, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті ХНПУ імені Г. С. Сковороди).

Використання засобів системи відеоконференцзв’язку ZOOM уможливило здійснення конструктивного обговорення перспективних напрямів розвитку освіти дорослих в Україні. Учасники вебінару акцентували увагу на доцільності започаткування циклічних заходів з популяризації конструктивного досвіду освіти дорослих в Україні й зарубіжжі.

Пресслужба
12:07 13.11.2020