Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Інститут педагогіки НАПН України здійснюватиме проєкт за підтримки програми Жана Моне

За підтримки Європейської комісії Інститут педагогіки НАПН України  працюватиме упродовж трьох наступних років над упровадженням європейської якості навчання для кращої успішності учнів.

Уже вдруге Інститут педагогіки НАПН України серед 1447 представлених на конкурс проєктів програми Жана Моне було відібрано для фінансування модуля "Європейська якість навчання для кращої успішності учнів" (European Teaching Excellence for Students′ Better Performance - 620287-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Метою запропонованого модуля Жана Моне є використання досвіду країн ЄС, які були найуспішнішими у PISA–2018, для поліпшення успішності українських школярів.

Під час реалізації проєкту (2020–2023 рр.) буде проведено 2 щорічні літні школи для вчителів (1 – для вчителів предметів гуманітарного циклу та 1 – для вчителів предметів природничо-математичного циклу), пов’язані з європейськими інструментами та найкращими практиками в шкільній освіті. Поширення знань і навичок, здобутих на літніх школах, відбуватиметься через розроблення вчителями завдань, подібних до тих, які школярі отримують на тестах PISA, та їх розповсюдження у 28 школах, які є експериментальними майданчиками Інституту педагогіки НАПН України.

Відбудеться 5 конференцій, 3 вебінари і 3 круглі столи.На них учасники проєкту, зокрема вчителі та директори закладів освіти, розглядатимуть специфіку математичних задач, пропонованих у вимірювачах PISA; історію, економіку та культуру Європейського Союзу; концептуальні основи для оцінювання розвитку ключових європейських компетентностей та базових навичок у трьох предметних галузях; побудову шкільних програм у провідних странах ЄС у межах стратегії розвитку ЄС шкільних навчальних програм;  освітні політики ЄС для поліпшення навчання та включення учнів.Крім того, учасники набудуть навичок складання авторських завдань з математики у вимірниках PISA,  проводити системний аналіз, розроблення завдань, спрямованих на формування ключових європейських компетентностей та базових навичок у ключових предметних галузях і навичок, які дають змогу їм більш ефективно та активно брати участь у соціально-економічному  розвиткові суспільства; знаходити інформацію про національну політику стран-членів ЄС для поліпшення ефективності роботи. 

Розробки в межах проєкту спрямовано на усебічний розвиток учнів, їх світогляду та рівня математичної грамотності.

Команда проєкту об’єднує досвідчених учених Інституту:  директора Інституту,  академіка НАПН України, професора Олега Топузова; координатора проєкту, професора Оксану Заболотну; члена-кореспондента України, професора Олену Локшину; професора Людмилу Калініну; старшого наукового співробітника, к.п.н. Дарину Васильєву.

Пресслужба НАПН України
16:33 26.08.2020