Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Всеукраїнський Фестиваль науки 2020
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти»

14 травня 2020 р. в рамках ХVІ Всеукраїнського фестивалю науки відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти», зініційована Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України та Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка. Співорганізаторами конференції виступили, Федеральний інститут професійної освіти (Німеччина), Вища лінгвістична школа в Ченстохові (Республіка Польща), Резекненська технологічна академія (Латвійська Республіка), Республіканський інститут професійної освіти (Республіка Білорусь), Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякіна (республіка Білорусь). Програма конференції розміщена на офіційних сайтах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України і Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Конференція відбулася на високому організаційному та науковому рівнях. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Українські та зарубіжні науковці обговорили найактуальніші науково-прикладні проблеми технологічної і професійної освіти. Учасниками конференції було розкрито концептуальні засади модернізації вищої, фахової передвищої та професійної освіти, проаналізовано зміст і методики технологічної освіти в умовах Нової української школи, обґрунтовано методичні основи забезпечення якості професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, висвітлено науково-методичні засади професійної підготовки та розвитку педагогічних працівників закладів освіти, а також особливості створення та діяльності нформаційно-освітнього середовища в навчальних закладах.

Участь у конференції взяли науковці, педагоги закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, учителі трудового навчання та технологій, докторанти, аспіранти (усього  285 осіб), серед учасників конференції – представники Сполучених Штатів Америки, Німеччини,Угорщини, Латвійської республіки,республіки Польща,республіки Білорусь, республіки Казахстан. Викладачі кафедр мали можливість спілкування з учасниками конференції з різних навчальних закладів України та зарубіжжя за допомогою використання новітніх медійних технологій.

Робота конференції була насиченою, плідною, цікавою, конструктивною. Вона сприяла визначенню перспективних напрямів підвищення якості підготовки фахівців технологічної і професійної освіти, встановленню більш тісних відносин між закладами вищої, середньої й професійної освіти як України так зарубіжних країн.

В обговоренні результатів конференції науковці схвалили проведення такого заходу, наголосили на його високому рівні та висловили сподівання щодо продовження подібної практики в майбутньому.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опубліковано збірку матеріалів тез та доповідей учасників.

У рамках роботи конференції завідувачем лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Каленським А.А. був проведений вебінар «Концепція оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти» на якому був представлений проєкт зазначеної концепції.

Учасники вебінару активно долучились до обговорення проєкту концепції і зазначили, що впровадження запропонованої концепції як комплексу провідних положень та переконань, що всебічно розкриває сутність, зміст і особливості досліджуваної проблеми дозволить підвищити якість професійної підготовки фахівців у коледжах, що забезпечить конвертованість рівнів професійної освіти всередині держави та за її межами для безперешкодної участі випускників у міжнародному ринку праці, збереження вітчизняного освітнього простору, можливість безперервної освіти («освіти впродовж життя»), академічну мобільність, раціональні витрати фінансових і матеріально-технічних ресурсів.

Запис вебінару можна переглянути на офіційному сайті Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, а також за посиланням.
Пресслужба НАПН України
10:54 15.05.2020