Закладка 1Закладка 2Закладка 2
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ЗУСТРІЧ НАПЕРЕДОДНІ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ

8 жовтня відбулася зустріч президента НАПН України України Василя Кременя  з делегацією Республіки Польща. Серед учасникв делегації голова Комітету педагогічних наук Польської академії наук, професор звичайний, доктор хабілітований  Богуслав Сліверскі, професор, доктор хабілітований Шимон Завадскі, професор, доктор хабілітований Беата Яхімчак, професор, доктор хабілітований Славомір Яхімчак, професор звичайний, доктор хабілітований Ева Пшибильська, професор, доктор хабілітований Мацей Танась, професор звичайний, доктор хабілітований Іоланта Шемпрух

Під час зустрічі було обговорено стан розвитку українсько-польської співпраці у сфері освіти і педагогічної науки.Довідково:

Інформація

про співпрацю наукових установ Національної академії педагогічних наук України з науковими установами і вищими

закладами освіти Республіки Польща

 

Цікавою, багатоаспектною і взаємовигідною є співпраця НАПН України з Комітетом педагогічних наук Польської академії наук. Варто зазначити, що однією із перших угод, укладених в перші роки незалежності України, була Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща з питань культурного і наукового співробітництва від 18 травня 1992 року.Для подальшого вдосконалення і логічного продовження розвитку українсько-польських відносин у галузі освіти, педагогіки і психології, створення нормативно-правового підґрунтя співпраці у грудні 2006 року укладено Угоду про співробітництво між Академією педагогічних наук України та Польською академією наук, положеннями якої  передбачено проведення спільних наукових досліджень проблем міжкультурного виховання, педагогіки праці, підготовки вчителів для різних освітніх систем, видання спільних наукових праць, проведення конференцій, симпозіумів, семінарів і круглих столів, участь у програмах ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій і фондів, доступу до інформаційних ресурсів країн-партнерів, налагодження співробітництва на основі прямих договорів між науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами двох держав.

Професор Тадеуш Левовицький – іноземний член НАПН України, до вересня 2007 року очолював Комітет педагогічних наук Польської академії наук, професор звичайний Стефан Міхал Квятковський – іноземний член НАПН України, а з осені 2011 року очолює Богуслав Сліверскі, професор звичайний, доктор хабілітований, приділяли і приділяють особливу увагу українсько-польській науковій співпраці.

Активізувалося проведення спільних наукових досліджень в галузі педагогічної та психологічної наук за такими напрямами: філософія розвитку освіти і педагогічної науки в умовах євроінтеграційних процесів; методологічні засади розвитку громадянського суспільства;  патріотичне виховання учнівської  і студентської молоді; педагогіка праці; педагогіка неперервної професійної освіти; педевтологія;  освіта дорослих;  порівняльна професійна педагогіка. Упродовж двох десятиліть здійснюється  обмін науково-педагогічними працівниками для читання лекцій, стажування та підготовки кандидатських і докторських дисертаційних робіт у вищих закладах освіти і наукових установах України та Польщі.

З 1998 року видається українською і польською мовами польсько-український, українсько-польський щорічник «Професійна освіта: педагогіка і психологія». Презентація першого щорічника відбулася в Посольстві Республіки Польща в Україні. Підготовлено до друку його ХVI випуск.

У 2005 році відбулася  презентація діяльності Академії педагогічних наук України у Варшаві та виставка науково-методичної літератури. А в останні роки відбулися презентації в Польщі перекладених польською мовою наукових праць українських і українською мовою наукових праць польських вчених: «Філософія освіти», «Професійна освіта в Польщі та Україні в світлі змін», «Філософія педагогічної майстерності». Підготовлено унікальне видання «Semper in altum. Zawsze wzwyz (Завжди вгору)», присвячене 90-річчю від Дня народження Яна Павла ІІ, у підготовці якого взяв участь  міжнародний колектив авторів.

Девять громадян Республіки Польща є іноземними членами НАПН України. За багаторічний вагомий внесок у здійснення польсько-української співпраці польських колег, іноземних членів НАПН України, відзначено грамотами Академії і медалями «К.Д.Ушинський». П’ятьом видатним польським ученим у галузі педагогіки праці професорам Зигмунту Вятровському, Станіславу Качору, Єжи Нємцу, Єжи Куніковському та Богуславу Сліверському присвоєно звання почесного доктора НАПН України.

Зі свого боку вищі заклади освіти і наукові установи Республіки Польща відзначили своїх українських колег почесними званнями та державними нагородами.  Зокрема, 29 травня у Варшаві відбулася дуже важлива і надзвичайно приємна подія для Неллі Григорівни Ничкало, академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих Академії, яке особливо плідно співпрацює з науковими установами і вищими навчальними закладами Республіки Польща. Подія важлива не тільки для Неллі Григорівни, але й для НАПН України і всієї української педагогічної науки – нагородження  однією із високих державних відзнак Республіки Польща – Кавалерський Хрест Ордена Республіки Польща– за вагомий внесок у розбудову українсько-польської співпраці, розвиток освіти і науки в Польщі.

У жовтні 2005 року в місті Устронь відбувся Перший польсько-український форум, у роботі якого взяли участь провідні вчені Польщі та України. У травні 2007 року в Києві проведено ІІ Українсько-польський науковий форум На високому організаційному рівні 23 – 25 травня 2011 року на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького проведено ІV Українсько-польський форум «Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття», в роботі якого взяла участь група польських учених на чолі з Павлом Робертом Ковалем, Євродепутатом від Республіки Польща, головою Комітету парламентського  співробітництва «Європейський Союз – Україна».  Під час роботи Форуму  презентовано документальну стрічку «Польський слід в Україні». У вересні 2013 року у Кракові на базі Педагогічного університету імені Комісії народної освіти відбувся V Польсько-український форум «Інтердисциплінарність педагогіки та її субдисциплін», в роботі якого взяла участь делегація із 33 українських наукових працівників. Форум проводився під патронатом колишнього Голови Європейського Парламенту, Євродепутата від Республіки Польща професора Єжи Бузека, НАПН України, Комітету педагогічних наук ПАН та Наукового товариства «Польща-Україна», очолюваного з польської сторони професором, іноземним членом НАПН, доктором хабілітованим Франтішеком Шльосеком.

VІ Українсько-польський форум «Освіта для сучасності» відбувся  14-16 вересня 2015 року в Києві на базі Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 8–10 жовтня 2019 року на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький) відбудеться VIII Українсько-польський/Польсько-український форум «Освіта для миру» у роботі якого візьмуть участь 40 польських учених.

Наукові установи НАПН України використовують різноманітні шляхи і форми  співпраці зі своїми польськими колегами. Плідна співпраця здійснюється з такими вищими навчальними закладами Республіки Польща: Варшавський університет, Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, Вища педагогічна школа Спілки польських вчителів у Варшаві; Педагогічний університет імені  Комісії народної освіти у Кракові, Люблінський університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Радомська політехніка імені К.Пуласького  та багато інших.

До сьогодні в Україні проведено понад 30 циклічних міжнародних конференцій за участю польських учених, за результатами роботи яких видано збірники наукових праць. Наукові працівники академічних інститутів беруть участь у загальнопольських методологічних семінарах, а також літніх наукових школах з проблем педагогіки і психології в Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві, тісно співпрацюють із польськими колегами в якості членів  міжнародних наукових рад журналів, входять до складу редакційних колегій зарубіжних професійних періодичних видань, публікують наукові праці у зарубіжнихпрофесійних виданнях.

Заслуговує на увагу спільна участь українських і польських учених у міжнародних наукових проектах Темпус, Еразмус+ та інших. Наприклад, здійснюється тривала співпраця наукових працівників Інституту спеціальної педагогіки з колегами із Спеціального навчально-виховного центру нечуючих та слабочуючих дітей і молоді ім. Івана Павла ІІ у Любліні, Інституту сурдопедагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні у розробленні інтернаціонального проекту «Spread the sign» («Поширимо жест»), що реалізується в рамках програми «Передача інновацій», підтримуваної Шведським міжнародним відділенням освіти і навчання Ради Європи.Інститут  психології імені Г.С. Костюка плідно співпрацює з Польською асоціацією організаційної психології, Інститут соціальної та політичної психології - з польськими партнерами в галузі надання психологічної допомоги, зокрема,  при посттравматичному стресовому розладі, у відповідності до стандартів європейської психологічної науки і практики. Вчені Інституту професійно-технічної освіти співпрацюють з польськими колегами у сфері підготовки учнівської молоді до вибору робітничих професій та вивчення теорії і практики профорієнтаційної роботи. Інститут педагогіки – у міжнародному українсько-польському проекті Міністерства закордонних справ Польщі «Співпраця в галузі громадської дипломатії»,

Ще один важливий для освітянської й наукової спільноти України аспект двосторонньої співпраці: у травні 2011 року на IV Українсько-польському форумі презентовано проект «Науковий дебют – 2011. Сталий розвиток». Мета проекту полягала в залученні студентів до інноваційної наукової діяльності, формуванні в них критичного мислення в процесі самостійного наукового пошуку та підготовці авторської статті з проблеми сталого розвитку. Організатор проекту – Бюро професора, доктора хабілітованого, інженера Єжи Бузека – депутата Європейського Парламенту в м. Рацібож. Співорганізаторами цього конкурсу виступили  Національна академія педагогічних наук України,  Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві та Державна вища професійна школа у м. Рацібож.

Прес-служба НАПН України
18:17 08.10.2019