Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Розвиток соціального партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти регіону

Під такою назвою 2 липня Інститут професійно-технічної освіти НАПН України провів засідання круглого столу на базі Роменського вищого професійного училища. У заході взяли участь: Нелля Ничкало, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; Ніна Ілларіонова, державний експерт з питань управління та державно-приватного партнерства директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України; Наталія Василенко, державний експерт з питань професійного розвитку впродовж життя Директорату розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики; Наталія Самойленко, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області; представники органів законодавчої і виконавчої влади м. Ромни та Сумської області; керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області, соціальні партнери.

Було проаналізовано сучасний стан модернізації професійної (професійно-технічної) освіти, виокремлено проблемні питання та визначено конструктивні способи їх розв’язання. Зокрема, Валентина Радкевич наголосила, що соціальне партнерство – це найбільш ефективний рушійний спосіб і засіб розв’язання сучасних проблем професійної (професійно-технічної) освіти, важливий чинник запровадження інноваційних технологій і методик у професійну підготовку кваліфікованих робітників. Для успішної діяльності закладів професійної освіти необхідно змінити ідеологію управління, змістивши акцент у бік етики партнерства та взаємовигідної кооперації, усвідомити себе активними «агентами змін», розробляти й реалізовувати стратегії діяльності закладу освіти з урахуванням чинників зовнішнього середовища, позитивних аспектів їх впливу та ймовірних ризиків, оволодіти новими методами та технологіями управлінської діяльності з використанням інструментів стратегічного менеджменту. Це дасть змогу керівникам керувати закладом як відкритою організаційно-педагогічною системою, що спостерігаємо у ДПТНЗ «Роменське ВПУ».

Павло Помаран, директор училища, поділився досвідом інноваційного розвитку ЗП(ПТ)О: «Для забезпечення високоякісної підготовки робітничих кадрів необхідно зосереджувати увагу, по-перше, на створенні сприятливих умов професійного зростання педагогів, а, по-друге, – на осучасненні матеріально-технічної бази. Виконання цих завдань можливе, якщо налагоджена продуктивна співпраця з соціальними партнерами». Доповідач зазначив, що Роменське вище професійне училище бере участь в українсько-швейцарському проекті «Публічно-приватне партнерство ГУРТ для поліпшення сантехнічної освіти в Україні». У зв’язку з цим учасники заходу схвально відгукнулися про діяльність навчально-практичного центру із підготовки монтажників санітарно-технічних систем і устаткування, де учнінабувають актуальних знань і практичних навичок у роботі з новітніми високоякісними матеріалами, опановуютьнові технології, що підвищує рівень їхньої конкурентоздатності в умовах сучасного ринку праці. Педагоги розповіли про Центр військово-патріотичного виховання, де учасники заходу мали можливість оглянути нову навчальну зброю, ознайомитися з роботою стрілецького та лазерного тирів, позмагатися у вправності стрільби по рухомих та нерухомих мішенях.

На актуальних питаннях законодавчих змін у системі професійної (професійно-технічної) освіти сфокусувала увагу присутніх Ніна Ілларіонова, державний експерт з питань управління та державно-приватного партнерства директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України. Вона наголосила, що директорат професійної освіти МОН України завжди відкритий до спілкування, готовий підтримати заклади професійної (професійно-технічної) освіти в питанні законодавчих ініціатив, покращенні умов для якісної підготовки робітничих кадрів.

Нелля Ничкало закцентувала увагу на важливості змін у законодавстві, зокрема, щодо пільгового оподаткування підприємств, що співпрацюють із закладами професійної освіти, швидких та кардинальних змін в прийнятті основного закону та інших нормативно-правових документів, що забезпечить сталий, продуктивний розвиток професійної освіти України.

Наталія Василенко, державний експерт з питань професійного розвитку впродовж життя Директорату розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України, ознайомила присутніх із реаліями сучасного ринку праці та статистичними даними щодо безробіття в Українській державі. Доповідач вказала на необхідність розроблення професійних стандартів і констатувала, що наразі подано 154 заявки, а тому важливо у розробленні професійних стандартів брати активну участь колективам закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

У цьому контексті інтерес присутніх викликав виступ Ганни Романової, заступника директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, яка зазначила, що основними агентами змін в освіті є педагогічні працівники, тому актуальним завданням є розроблення професійних і освітніх стандартів для педагогів закладів професійної освіти. Цьогоріч Інститут ініціював розроблення трьох професійних стандартів: «Майстер виробничого навчання»; «Педагог професійного навчання»; «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти». До складу робочої групи увійшли представники департаменту професійної освіти МОН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту», громадської організації «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти», Профспілки працівників освіти і науки України,  навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) ПТО України, керівники та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти».

У рамках обговорення Валентина Радкевич наголосила на важливості експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з питань соціального партнерства та упровадження елементів дуальної форми навчання, що дає можливість на практиці дослідити позитивні сторони та проблемні питання цієї роботи. Зі станом інноваційної освітньої діяльності в регіоні ознайомила присутніх Наталія Самойленко, яка підкреслила, що в області активно проводиться експериментальна робота з питань співпраці з соціальними партнерами та упровадження елементів дуальної форми.

Валерій Орлов, головний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України застеріг, що наразі недостатньо займатися профорієнтаційною діяльністю. В умовах сучасного ринку праці в учнівської молоді необхідно формувати уявлення про кар’єру, розвивати кар’єрні орієнтації та кар’єрну компетентність, що сприятиме всебічній самореалізації кваліфікованих робітників, їхньому особистісному, професійному становленню та кар’єрному зростанню. У цьому контексті інтерес присутніх викликав виступ Олександри Бородієнко, завідувача лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту ПТО НАПН України, яка зауважила, що в сучасному соціально-економічному просторі закладам П(ПТ)О доводиться постійно перебувати у стані жорстокої конкуренції. Відтак, освітні установи постають як «бізнес-одиниці». Ключовими концептами успішного розвитку училищ є «інноваційність управління», «застосування сучасних інструментів аналізу зовнішнього середовища», «професійна й кар’єрна орієнтація», «оновлення матеріально-технічного забезпечення», «інноваційна освітня діяльність».

З особливостями застосування проектних технологій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та специфікою здійснення експериментальної діяльності учасників круглого столу ознайомила Тетяна Пятничук, заступник начальника відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.

Про методичні аспекти застосування дуальної форми навчання розповіла Наталя Кулалаєва, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту ПТО НАПН України. Цікавий досвід щодо упровадження дуальної форми навчання в освітнє середовище ЗП(ПТ)О презентували В’ячеслав Новиков, директор Глухівського вищого професійного училища та Тетяна Малик, завідувач виробництвом кафе «Харчевня» (м. Ромни).

Усі учасники круглого столу наголосили на відкритому подальшому діалозі з соціальними партнерами, роботодавцями, освітніми установами, міністерствами та відомствами для досягнення основної мети – створення в закладах професійної (професійно-технічної) освіти комфортних умов для роботи педагогічних працівників та навчання здобувачів освіти, забезпечення потреб ринку праці якісними робітничими кадрами

Підбиваючи підсумки засідання, Валентина Радкевич визначила такі пріоритетні завдання: законодавче забезпечення розвитку професійної (професійно-технічної) освіти; вивчення реалій сучасного ринку праці; оновлення державного класифікатора професій, в якому б передбачалися високотехнологічні кваліфікації; осучаснення змісту професійної освіти відповідно до вимог сучасного ринку праці та потреб особистості; модернізація освітнього середовища та матеріально-технічної бази; стимулювання професійного розвитку педагогічних працівників; запровадження циклу тренінгів для керівників із проектного менеджменту; налагодження співпраці із соціальними партнерами; створення центрів незалежного оцінювання та визнання професійних кваліфікацій тощо.

Прес-служба НАПН України
14:11 10.07.2019