Закладка 1Закладка 2Закладка 2
III Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології

         20-22 червня в м. Кам’янець-Подільський відбувся III Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології. Організаторами конгресу виступили: Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології  імені Г. С. Костюка НАПН України (лабораторія організаційної та соціальної психології), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології), Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП).

           У конгресі взяли участь (очно та заочно) 115 учасників з 18 міст України  (Біла Церква, Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя,Кам’янець-Подільський, Київ, Львів, Луцьк, Ніжин, Одеса, Орджонікідзе, Рівне, Умань, Харків, Хмельницький, Чернівці,  Чернігів), які представляли 43 організації різних соціальних сфер (державна служба, освіта, промисловість, бізнес та ін.).    

            Основними формами професійної співпраціна конгресі стали: пленарне засідання, секції, круглий стіл, майстер-класи.

          Конгрес відкрила президент УАОППП, член-кореспондент НАПН України Людмила Карамушка, яка розкрила основну мету конгресу й означила основні організаційно-змістовні вектори проведення конгресу. Також було окреслено «професійну» і «територіальну» географію учасників конгресу. З привітальним словом виступив проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Іван Конет, який розкрив історію розвитку університету, сучасний стан активності університету, проаналізував основні форми взаємодії Університету з Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

         З відеозверненням до учасників Конгресу звернувся академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Сергій Максименко, який окреслив особливості розвитку організаційної та економічної психології в Україні, її основні етапи становлення та актуальні завдання.

         Слова привітання також висловив перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Вячеслав Биковецьякий наголосив на тому, що Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) є колективним членом та партнером Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, а також розкрив основні форми взаємодії двох громадсько-професійних асоціацій.

         На пленарному засіданні було представлено такі наукові доповіді:

        «Роль внутрішньоорганізаційного підприємництва в реалізації концепції «Нова українська школа» (академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор Сергій Максименко; член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор Людмила Карамушка; доцент, кандидат психологічних Оксана Креденцер, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України);

        - «Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях» (член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор Людмила Карамушка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України);

         - «Бізнес-асоціації в системі підтримки і розвитку малого підприємництва в Україні» (Вячеслав Биковець, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України);

         - «Суб’єктивне благополуччя персоналу освітніх організацій: психолого-управлінський аспект» (професор, доктор психологічних наук Олена Бондарчук, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України);

          - «Зміни в організації: проблеми теорії та практики» (доктор психологічних наук Петро Власов, Інститут прикладної психології «Гуманітарний центр»);

           - «Зміст, структура,організаційно-психологічні чинники та умови формування толерантності освітнього персоналу» (кандидат психологічних наук Кіра Терещенко, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України).

            У рамках заходу проведено три секційні засідання з актуальних напрямків організаційної та економічної психології і психологічної підготовки менеджерів і персоналу, де було представлено велику кількість наукових презентацій докторантів, аспірантів, викладачів  університетів, психологів- консультантів.

            Велику зацікавленість в учасників конгресу викликав круглий стіл «Організаційна та економічна психологія в Україні: досягнення, проблеми, перспективи розвитку в міжнародному контексті» (модератори – Людмила Карамушка, Оксана Креденцер). Під час проведення круглого столу проаналізовано основні  досягнення розвитку організаційної та економічної психологія в Україні за період після II Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (2015 р.). Також представлено основні напрями міжнародної співпраці УАОППП, зокрема, висвітлено основні ідеї, які було представлено на 19 Європейському конгресі з організаційної психології та психології праці. Окрім того, відбулося активне обговорення проблем та перспектив розвитку вітчизняної організаційної та економічної психології.

            Під час закриття Конгресу було підбито результати його основних форм активності, прийнято резолюцію щодо основних завдань та напрямів розвитку організаційної та економічної психології в Україні, вручено сертифікати його учасникам.

            Опубліковано збірник тез виступів учасників  конгресу: «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези ІІІ Всеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. – Кам’янець-Подільський, 2019. – 124 с.». Збірнику присвоєно цифровий ідентифіктор DOI.

          З детальною програмою та збірником тез виступів учасників Конгресу можна ознайомитись на сайті УАОППП. 

http://uaoppp.com.ua/files/pdf/programa_last_1560937559.pdf

http://uaoppp.com.ua/files/pdf/red_zbirnyk_congress_maket-szhatuj_1560346326.pdf

           

Прес-служба НАПН України
13:51 02.07.2019