Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Форми репрезентації джерел з історії освіти»

15 травняу рамках Всеукраїнського фестивалю науки в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. СухомлинськогоНАПН України відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Форми репрезентації джерел з історії освіти», в якому взяли участь близько 80 наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів із різних наукових установ та закладів вищої освіти України

Предметом обговорення наукового зібрання були такі питання: джерельна база як складник наукових досліджень; антології, хрестоматії, збірки – важливі форми репрезентації джерел; значення візуальних джерел у здійсненні наукових розвідок; роль бібліографічних покажчиків у формуванні джерельної бази дослідження; традиційні та електронні засоби представлення джерел з історії освіти.

Із вітальним словом до присутніх звернулася директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Лариса Березівська, яка зазначила, що проведення заходів з історії освіти в стінах бібліотеки стало доброю традицією.Під час засідання із доповідями виступили: дійсний член НАПН України головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Ольга Сухомлинська («Розвиток історико-педагогічної науки і форми її представлення»);член-кореспондент НАПН України директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Лариса Березівська («Науково-допоміжний бібліографічний покажчик як форма репрезентації джерел про реформування загальної середньої освіти в Україні у ХХ ст.»); декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Оксана Кравченко («Джерела з історії життєдіяльності педагогічної персоналії Пантелеймона Куліша: з нагоди 200-річчя від дня народження»); завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету Оксана Петренко («Історико-педагогічний наратив як форма репрезентації історії освіти»); професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету Валентина Федяєва(«Форми презентації історико-педагогічних джерел в освітньому просторі університету»); старший науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ Олена Бугаєва («Музична біобібліографія України як джерелознавчий ресурс дослідження історії вітчизняної музично-освітньої галузі»); старший науковий співробітник завідувач відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень НБУВ Надія Любовець(«Реєстр українських мемуарів як джерельна база з історії освіти»);директор Педагогічного музею України Олександр Міхно(«Візуальні джерела в історико-педагогічному дослідженні феномену характеристики учня»); старший науковийспівробітникПедагогічного музею УкраїниВікторія Бондаренко(«Фотоархів «Шкільні будівлі» з фондів Педагогічного музею України як візуальне джерело досліджень з історії освіти») та ін.

В обговоренні та дискусії взяли участь науково-педагогічні працівники Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Т. Янченко, Т. Гавриленко), науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (Л. Страйгородська, С. Тарнавська, Н. Кропочева), аспіранти Херсонського державного університету (А. Іщенко, О. Павлова, А. Пислар, О. Писларь), Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Л. Моргай), Рівненського державного гуманітарного університету (І. Поліщук), магістрантка Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (О. Таксикбаєва) та ін.

У рамках заходу співробітники бібліотеки провели огляд музейної експозиції «Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України: історія і сучасність (друга половина XIX – початок XXI століття)», екскурсії до кімнати-музею рідкісної книги та читального залу Фонду В. О. Сухомлинського.

За матеріалами семінару буде підготовлено та оприлюднено збірник тез доповідей в електронному форматі.

Прес-служба НАПН України
15:08 17.05.2019