Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку»

8 квітня Інститут професійно-технічної освіти НАПН України та Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» за підтримки Міністерства освіти і науки України провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку». Учасників конференції привітали генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України Олег Шаров та академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало.

У доповіді Олег Шаров акцентував увагу на ключових проблемах діяльності коледжів і технікумів та конструктивних способах їх розв’язання. З виступу директора Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Юрія Телячого учасники дізналися про основні завдання діяльності Державної служби якості освіти України, пов’язані із наданням дієвої підтримки функціонуванню коледжів.

Під час двох панельних дискусій учасники заходу мали змогу прослухати виступи: дійсного члена НАПН України директора Інституту ПТО Валентини Радкевич («Забезпечення якості фахової передвищої освіти»), доктора педагогічних наук головного наукового співробітника лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту ПТО Петра Лузана («Модернізація змісту фахової передвищої освіти на компетентнісній основі»), доктора педагогічних наук заступника директора з наукової роботи Інституту ПТО Ганни Романової («Методичні аспекти застосування інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх фахових молодших бакалаврів»), завідувача лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Світлани Жуковської («Професійна розробка електронного освітнього контенту в умовах інформатизації суспільства»), заступника директора з навчальної роботи Прилуцького агротехнічного коледжу Вікторії Дронь («Проектування інформаційно-освітнього середовища з дисциплін природничого напряму»), завідувача відділу науково-організаційного забезпечення Інституту ПТО НАПН України Андрія Кононенка («Використання сучасних електронних освітніх ресурсів у підготовці фахівців у коледжах і технікумах»), державного експерта експертної групи з питань професійного розвитку впродовж життя Директорату розвитку ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики Наталії Василенко («Вимоги ринку праці щодо кваліфікації фахівців»).

Формат панельних дискусій та метод відкритого мікрофона актуалізували увагу учасників заходу, зокрема, на питаннях законодавчого забезпечення функціонування коледжів, пов’язаних із ліцензуванням освітньої діяльності (Відокремлений підрозділ НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»), механізмами здійснення державної підсумкової атестації (Боярський коледж екології і природних ресурсів НУБіП України), організаційними умовами забезпечення якості заочної форми навчання студентів (Запорізький коледж Таврійського державного агротехнологічного університету).

Прес-служба НАПН України
18:32 18.04.2019