Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України імені Івана Зязюна- 25!

13 грудня НАПН України і освітня громадськість України святкує 25-річчя від створення Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. У залі Президії НАПН України зібрався колектив Інситуту, керівники Академії, представники МОН України, директори Інституту модернізації змісту освіти, наукових установ НАПН України, ректори вищих навчальних закладів України, громадськість, журналісти.

У вітальному слові Президент НАПН України Василь Кремень подякував колективу Інституту за здійснене протягом 25-річного періоду і побажав досягнення нових успіхів у розв’язанні проблем сучасної освіти. Василь Кремень наголосив: «Інститут зробив гідний внесок у розвиток освіти, вітчизняної педагогіки, держави. Кожен інститут НАПН України має своє обличчя і функції. Є такі незаперечні ознаки й в Інститута педагогічної освіти і освіти дорослих. Передусім це перша наукова установа, яка була заснована у складі Академії після створення НАПН України. Це означало розвиток Академії. Потім – Інститут давав відповідь на потреби освітньої практики у дослідженні проблем професійної педагогічної освіти у зв’язку із новим часом, новими потребами суспільства. І справився з цим завданням. З розширенням завдань освітньої сфери і суспільства було створено інші установи Академії. які перейняли частину завдань Інституту, і тоді він був перепрофільованим та отримав сучасну назву.  Із суспільним розвитком змінилися вимоги до людини, до освіти, а отже і до вчителя – одне із завдань. Концептуальне бачення змін Інститут запропонував МОН України і освітянській практиці.

Сучасна людина – та, що постійно навчається. Формальна освіта в Україні є і досить розвинута. Є і освіта дорослих, проте вже не така, що відповідає вимогам часу. Потрібно формування відповідного світогляду дорослого населення – освіта впродовж життя, а також забезпечення освітніх потреб впродовж життя. Особливо багато для цього зроблено в останні роки. Такий потужний склад Інституту за якістю і професійністю широко затребуваний і в Україні і за кордоном. Особливо хочу підкреслити співпрацю з Польщею.

Попереду нові виклики. Переконаний, що колектив Інституту зможе забезпечити достойну наукову відповідь на них».

Керівник Експертної групи з питань освіти дорослих та педагогічної освіти Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України Ігор Балуба передав вітання від Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з приводу 25-річного ювілею Інституту. «Неоціненним творчим доробком науковців Інституту закладено підгрунтя для міждисциплінарних досліджень  з проблем педагогіки і психології професійної освіти, підготовки вчителя та освіти дорослих, налагодження конструктивного наукового діалогу з європейськими університетами і науковими осередками», – йдеться у привітанні Лілії Гриневич.

Вітали колектив ІПООД імені Івана Зязюна директор Інституту модернізації змісту освіти Олег Спірін, ректор КНУТД Іван Грищенко, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Наталія Лазаренко, представники інших ВНЗ України та інші почесні гості.

 ДОВІДКОВО.

У 2018 році Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України відзначає 25-річчя з часу заснування. Фундаторами Інститутубули НАПН України. Довгий час керував Інститутом академік НАПН України Іван Зязюн, заступником директора була академік НАПН України Нелля Ничкало.  Нині Інститут очолює член-кореспондент НАПН України Лариса Лук’янова.

Якою має бути професійна підготовка сучасного вчителя, як підвищувати професійну майстерність учителя, як здійснювати особистісний і професійний розвиток дорослого населення й інші так само важливі проблеми розв’язує творчий науковий  колектив Інституту нині.

За роки напруженої роботи Інститут був ініціатором й основним розробником важливих для розвитку національної освіти законодавчих документів, що визначають стратегію її розвитку на багато років. Такими є «Концепція педагогічної майстерності», «Концепція педагогічної освіти», «Концепція професійно-художньої освіти», «Концепція розвитку професійно-педагогічної освіти», «Концепція освіти дорослих», «Концептуальні підходи до розвитку багаторівневої педагогічної освіти в Україні». Співробітники Інституту взяли участь у розробленні цільової комплексної програми «Вчитель». Розроблено та обговорено проект «Стратегії розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення» (2016 р.), проект науково-аналітичної доповіді «Про стан педагогічної освіти в Україні» (2017 р.).

На основі Інституту створено Центр освіти дорослих, до структури якого входять: центр підвищення кваліфікації, психологічний консультативно-тренінговий центр, центри педагогічної  майстерності.

Інститут є засновником і співзасновником п’ятьох фахових видань: «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Порівняльна професійна педагогіка»; «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Естетика і етика педагогічної дії», «Імідж сучасного педагога», а також польсько-українського, українсько-польського щорічника «Професійна і неперервна освіта» («EDUKACJA ZAWODOWA I USTAWICZNA»).

При Інституті діє недержавна Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих» (2015 р.), яку було прийнято у члени Європейської Асоціації освіти дорослих (2016 р.), та Громадська організація «Культурно-освітня ініціатива» (2016 р.), метою діяльності яких є сприяння розвиткові формальної, неформальної та інформальної освіти в Україні. У 2016 р. відкрито кафедру ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта педагога ХХІ століття» (2016 р.).

Стратегічними напрямами розвитку Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України є практично зорієнтована науково-дослідницька діяльність, складниками якої є освіта дорослих, якісна підготовка вчителя в умовах європейської інтеграції; забезпечення єдності психологічної і педагогічної науки і практики; налагодження тісної співпраці з МОН України у розробленні стратегічних документів, законодавчого урегулювання професійної підготовки вчителя і створення системи освіти дорослих; налагодження партнерства з міжнародними організаціями у дослідженні проблем педагогічної освіти і освіти дорослих; сприяння у створенні механізмів інтеграції української педагогічної науки в європейському науково-освітньому просторі.

 

 

Прес-служба НАПН України
15:19 13.12.2018