Закладка 1Закладка 2Закладка 2
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства»

8 листопада 2018 року в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» згідно з Програмою спільних дій Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Конференцію включено в календар подій Тижня вмінь Європейського Союзу.

Організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, департамент професійної освіти МОН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Федеральний інститут професійної освіти Німеччини, Goethe-institut в Україні, Республіканський інститут професійної освіти Білорусії.

Відкрила конференцію директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України – Валентина Радкевич. У вступному слові академік-секретар Відділення професійної освіти та освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало підкреслила необхідність формування «правдивого людського капіталу» й наголосила на креативності, творчості, інноваційності потенціалу профтехосвітян, що відобразилося у пропонованому форматі проведення конференції як чотирьох панельних дискусій, а також віддзеркалилося в науково-тематичних концептах їхніх назв: «Розвиток суспільства знань у контексті євроінтеграційних процесів», «Забезпечення якості професійної освіти і навчання для потреб ринку праці», «Інноваційне освітнє середовище закладу професійної освіти», «Професійний розвиток педагога постіндустріального суспільства». Головний консультант секретаріату Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Алла Луцька у вітальному слові відзначила потенціал професійної освіти щодо становлення суспільства сталого розвитку й утвердження людського капіталу. Бажаючи успішної роботи учасникам конференції, заступник директора департаменту професійної освіти МОН України – Катерина Мірошниченко наголосила, що саме професійна освіта є необхідним компонентом розвитку і стабілізації соціально-економічного становища українського суспільства, а тому питання її модернізації можливо вирішити тільки шляхом об’єднання спільних зусиль представників різних спільнот.

В обговоренні нагальних проблем та визначенні пріоритетних векторів модернізації професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства взяли участь понад 200 наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти та наукових установ України, Білорусії, Німеччини, Польщі.

Конференція проходила у форматі заслуховування доповідей та їх обговорення під час панельних дискусій: «Розвиток суспільства знань у контексті євроінтеграційних процесів»; «Забезпечення якості професійної освіти і навчання для потреб ринку праці»; «Інноваційне освітнє середовище закладу професійної освіти»; «Професійний розвиток педагога  постіндустріального суспільства».

Учасники міжнародної конференції дійшли висновку, що професійна освіта й навчання підвищують можливості людини відповідально діяти в загальному контексті, адаптувати суспільний менталітет і середовище до практичних реалій, а тому є невід’ємним складником неперервного навчання з урахуванням екологічних умов, що супроводжують економічний, соціальний і культурний розвиток України. Саме професійна освіта має слугувати пріоритетним чинником зміцнення соціального єднання й відповідальності, оскільки не тільки надає необхідну науково-технічну кваліфікацію, але й забезпечує мотивацію, зацікавленість і соціальну підтримку молоді в глобалізаційному просторі.


15:40 09.11.2018