Анонси та оголошення
25 березня 2016 року загальними зборами НАПН України схвалено Стратегію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016-2022 роки.
18 квітня 2017 р. за результатами голосування наукових працівників Інституту соціальної та політичної психології НАПН України обрано директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України –члена-кореспондента НАПН України Слюсаревського Миколу Миколайовича.
Кінцевий термін прийняття заяв: 21.04.2017р.
6-8 квітня 2017 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться Тридцять перша щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2017», виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”) та «Ярмарок Вакансій».
26 січня 2017 року Президією НАПН України оголошено конкурс проектів наукових досліджень за галузевою тематикою, виконання яких розпочинається в 2018 році
Роботи прийматимуться до 30 квітня.
На виставці експонуватиметься навчальна та художня література, періодичні видання, дитяча книга 1917–1921 рр. з фондів Педагогічного музею України.


Офіційне інтернет-представництво Президента України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
Урядовий портал30 березня на базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього». Її організаторами виступили: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Інститут педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжеґожевської у Варшаві, Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих», ГНПО «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна».... >>
19:54 31.03.2017
30 березня 2017 р. у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського відбувся науково-методологічний семінар із історії освіти. Захід відбувся за участю представників провідних вчених наукових установ НАПН України, вищих навчальних закладів різнихрегіонівУкраїни, Педагогічного музею України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, докторантів, аспірантів. Усього – понад 80 учасників.... >>
17:39 30.03.2017
Відбулася зустріч президента НАПН України Василя Кременя з членами делегації Комітету педагогічних наук Польської академії наук, що прибула до м. Києва для участі у Першій міжнародній науково-практичній конференції «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього» та відкритті Музею-садиби академіка І.А. Зязюна у с. Пашківка Ніжинського району Чернігівської області 30-31 березня 2017 р.... >>
13:16 30.03.2017
Члени Академії отримали повний Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2016 році та в період 2012-2016 років у друкованому вигляді, а делегати від наукових установ та запрошені могли ознайомитися з ним на сайті НАПН України. Крім того, річні звіти детально розглядалися загальними зборами у 2013-2016 рр. Тому, дозвольте у доповіді зупинитися на найважливіших питаннях діяльності Академії, її керівництва у зазначені роки. Минулий рік і п’ятирічний період у цілому підтвердили правильність напряму, у якому Академія здійснювала свою місію з теоретико-методологічного та науково-методичного забезпечення функціонування і модернізації освітньої сфери України.... >>
17:27 27.03.2017
24 березня відбулися Загальні звітно-виборчі збори Національної академії педагогічних наук України, на які було винесено питання «Про діяльність НАПН України у 2016 році та в період 2012–2016 років і завдання подальшого розвитку».
З основною доповіддю виступив президент НАПН України, академік НАН України і НАПН України Василь Кремень. ... >>
00:12 25.03.2017
Оприлюднено збірник «Наукові розробки Національної академії педагогічних наук України, рекомендовані до впровадження». Це наукове видання містить перелік найбільш вагомих наукових розробок Академії, здійснених у 2016 р. Анотований перелік складається з таких розділів: «Наукова продукція» (монографії, збірники наукових праць, препринти (аналітичні матеріали); «Науково-виробнича продукція» (посібники, методичні рекомендації); «Навчальна продукція» (навчальні програми, підручники, посібники, електронні засоби навчального призначення); «Довідкова продукція» (словники, довідники, бібліографічні покажчики, інформаційні бюлетені).... >>
19:10 23.03.2017
Нещодавно вийшла з друку «Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» англійською мовою. Тепер і міжнародна наукова й освітянська громадськість може ознайомитись із проблемами освітньої галузі в Україні та шляхами їх вирішення, що пропонують і застосовують українські вчені.... >>
15:49 23.03.2017
вул. Січових Стрільців, 52-А,
Київ, 04053, Україна
e-mail: info@naps.gov.ua