Закладка 1Закладка 2Закладка 2
Пам’яті видатних вчених-педагогів

9 червня за ініціативи відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в онлайн форматі проведено ІХ Всеукраїнські педагогічні читання «Освіта впродовж життя: вимоги часу», присвячені актуальним ідеям видатного вченого-педагога Олени Дубинчук.

У Читаннях взяли участь педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів вищої, післядипломної освіти, наукових установ НАПН України, педагоги закладів загальної середньої освіти з різних регіонів України.

Модератором заходу виступила директор Інституту педагогіячної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук’янова.

Цьогорічні Читання були особливими. На пленарному засіданні учасники Читань поринули у вир спогадів про академіка НАПН України, теоретика і методолога Семена Устимовича Гончаренка, математика Олену Степанівну Дубинчук, музиканта, хормейстера Людмилу Олександрівну Хлєбникову – непересічних науковців і педагогів, фахівців, наділених винятковими особистісними якостями. Вибір формату проведення цьогорічних Читань був зумовлений ціннісними засадами їх професійної діяльності, захопленістю своєю справою й відданість їй, ставленням до людей, а також пам’ятними датами: 9 червня 1928 року народився Семен Устимович, 21 травня 1919 року – Олена Степанівна, 6 травня свій 90-річний ювілей відзначила Людмила Олександрівна, а за два тижні пішла у засвіти…

У науковій дискусії взяли участь академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Нелля Ничкало; директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук’янова; вчений секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України Юрій Мальований; директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Ольга Щербак; завідувач лабораторії естетичного виховання а мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України Оксана Комаровська; старший науковий співробітник, завідувач кафедри професійної освіти Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Ера Ковальчук; старший науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Алла Самко.

У щирій світлій атмосфері спікерами було озвучено цікаві, захопливі й водночас невідомі широкому загалу ситуації про яскравих, талановитих вчених. Йшлося про їх наукові ідеї та професійні шляхи, спільні риси в українському освітньо-науковому просторі, життєві долі. Важливість таких спогадів неможливо переоцінити, адже людина житиме доти, доки про неї пам′ятають…

Програмою Читань також було передбачено роботу секційних засідань, у межах яких понад 50 учасників скористалися можливістю представити доповіді за напрямами: освіта впродовж життя у контексті психолого-педагогічних досліджень: андрагогічні засади професійної підготовки фахівців; неформальна освіта різних категорій дорослих як ресурс регіонального розвитку; професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих; розвиток освіти дорослих в Україні та зарубіжжі.

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України висловлює щиру вдячність усім учасникам за підтримку ініціатив відділу андрагогіки щодо просвітництва у сфері освіти дорослих, збереження пам′яті про видатних Особистостей – високодостойних представників української педагогічній науки і практики.

Освіта і суспільство, 2021, № 6, С.4
12:38 26.07.2021