Закладка 1
Structure of the NAES of Ukraine » Members of the NAES of Ukraine » Foreign members »

Foreign members of NAES of Ukraine

Амонашвілі Шалва Олександрович
(Амонашвили Шалва Александрович)
(Російська Федерація)
(н.08.03.1931р.)

доктор психологічних наук, професор, дійсний член РАО
обраний 07.12.2005р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Завідувач лабораторії гуманної педагогіки Московського міського педуніверситету

Байденко Валентин Іванович
(Байденко Валентин Иванович)
(Російська Федерація)
(н.15.09.1941р.)

доктор педагогічних наук, професор
обраний 19.11.2010р.
Відділення вищої освіти.

Завідувач кафедри системних досліджень освіти Дослідницького центру проблем якості підготовки спеціалістів Національного дослідницького технологічного університету «Московський інститут сталі і сплавів»

Баликбаєв Такір Оспанович
(Балыкбаев Такир Оспанович)
(Республика Казахстан)

(н.10.08.1957р.)

доктор педагогічних наук, професор

обраний 18.03.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Беднарчик Хенрік
(Henryk Bednarczyk)
(Республіка Польща)

(н.1943р.)

доктор наук (хаб.), професор

обраний 11.04.2003р.

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти.

Заступник директора Інституту технології експлуатації м.Радом

Бондаревська Євгенія Василівна (Бондаревская Евгения Васильевна) (Російська Федерація)

(н.1.01.1931р.)

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член РАО

обрана 11.04.2003р.

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Завідувачка кафедри педагогіки Ростовського державного педагогічного університету

Борисенков Володимир Пантелеймонович (Борисенков Владимир Пантелеймонович) (Російська Федерація)

(н.11.06.1939р.)

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член РАО

обраний 11.04.2003р.

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Вентер Дьордь (George Venter) (Угорська Республіка)

(н.6.05.1951р.)

доктор педагогічних наук, професор

обраний 11.04.2003р.

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Завідувач кафедри педагогіки Педагогічного інституту імені Д.Бешенеї, м.Ніредьгаза

Вільш Іоланта (Jolanta Wilsz) (Республіка Польща)

(н.19.01.1945р.)

доктор педагогічних наук (хаб.), професор

обрана 16.12.1999р.

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Професор Вищої педагогічної школи м.Ченстохова

Глива Євген Леонідович (E.Hlywa) (Австралія)

(н.05.12.1925р.)

доктор філософських наук з психології

обраний 7.12.2005р.

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

член-кореспондент наукового товариства імені Тараса Шевченка

Гукаленко Ольга Володимирівна (Гукаленко Ольга Владимировна) (Російська Федерація)

(н.1956р.)

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент РАО

обрана 20.03.2008р.

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Професор кафедри педагогіки педагогічного інституту Південного Федерального університету РФ

Гьотц Хілліг (Gotz Hillig) (Федеративна Республіка Німеччина)

(н.1938р.)

кандидат філософських наук

обраний 2.04.1996р.

Відділення теорії та історії педагогіки

Керівник лабораторії “Макаренко-реферат” Марбурзського університету

Дармодєхін Сергій Володимирович

(Дармодехин Сергей Владимирович)(Російська Федерація)

(н.1946р.)

доктор соціологічних наук, професор, академік РАО

обраний 7.12.2005р.

Відділення теорії та історії педагогіки

Директор Установи РАО «Інститут сім’ї та виховання» м.Москва

Ден Е.Девідсон (Dan E. Davidson) (США)

обраний 2.04.1996р.

Відділенння педагогіки і психології вищої школи

Президент Американських рад з міжнародної освіти, професор кафедри російської мови Брин-Морського коледжу

Кваша Борис Пилипович (Кваша Борис Филиппович) (Російська Федерація)

(н.10.05.1938р.)

доктор педагогічних наук, професор

обраний 11.04.2003р.

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Директор Международного института независимых педагогических исследований

Кіпа Альберт Вадимович

(Albert Kipa) (США)

(н.10.09.1939р.)

професор

обраний 16.12.1999р.

Відділення загальної середньої освіти

Завідувач кафедри іноземних мов Мюленберг-коледжу Університету штату Пенсильванія

Квятковскі Стефан Міхал

(Stefan Michal Kwiatkowski) (Республіка Польща)

(н.21.01.1948р.)

доктор педагогічних наук (хаб.), професор

обраний 11.04.2003р.

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Президент Комітету педагогічних наук Польської академії наук, директор Інституту педагогічних досліджень

Коженьовскі Лешек Фрідерік 

(Leszek Fryderyk Korzeniowski)

(н.17.01.1951 р.)

доктор економічних наук (хаб.), професор

Президент Європейської асоціації безпеки (European Association for Security) Науковий редактор загальноєвропейського наукового журналу «Безпекознавство»

обраний 19 березня 2009 року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Левовицький Тадеуш (Tadeusz Lewowicki)

(Республіка Польща)

(н.2.07.1942 р.)

доктор (хаб.) гуманістичних наук, професор

ректор Вищої педагогічної школи м.Варшава

обраний 23 листопада 2000 року

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Макаренко Віктор Павлович

(Макаренко Виктор Павлович)

(Російська Федерація)

(н.1.04.1944 р.)

доктор філософських наук, доктор політичних наук, професор

Завідувач кафедри політичної теорії Ростовського державного університету

обраний 16 листопада 2006 року

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Матросов Віктор Леонідович

(Матросов Виктор Леонидович)

(Російська Федерація)

(н.7.10.1950 р.)

доктор педагогічних наук, професор

Ректор Московського педагогічного державного університету

обраний 16 квітня 2002 року

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Молчанов Михайло Олександрович (Канада)

(н.23.04.1961 р.)

доктор політичних наук, професор

Завідувач зафедри політичних наук Університету Сент-Томас

обраний 5 квітня 2012 року

Відділення вищої освіти

Надь Янош (JanosNagy) (Угорщина)

(н.13.07.1951 р.)

доктор філософії (сільсько-господарські науки), доктор академічних наук

Проректор Дебреценського університету, президент Центру аграрних наук

обраний 16 листопада 2006 року

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Нікандров Микола Дмитрович

(Никандров Николай Дмитриевич)

(Російська Федерація)

(н.20.10.1936р.)

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член РАО

Президент РАО

обраний 20 грудня 1995 року

Відділення теорії та історії педагогіки

Олейнікова Ольга Миколаївна

(Олейникова Ольга Николаевна)

(1953 р.)

доктор педагогічних наук, професор

Директор Центру вивчення проблем професійної освіти

обрана 20 листопада 2008 року

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Перлін Джордж (George Perlin) (Канада)

доктор філософії

Заслужений професор Школи політичних студій Університету Квінз (Кінгстон, Онтаріо)

обраний 20 листопада 2008 року

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Альфред Прітц (Alfred Pritz)

(Австрійська Республіка)

(н.31.10.1952р.)

професор, доктор з психології та педагогіки

Ректор Університету ім.Зігмунда Фройда, Президент Світової ради психотерпевтів

обраний 19 листопада 2010 року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Петришин Уолтер Роман (W.Roman Petryshyn) (Канада)

(н.26.07.1946 р.)

доктор філософії з соціології, професор

Директор Українського центру ресурсів та розвитку Коледжу Грента МакЮена

(Ukrainian Resource and Development Centre Grant MacEwan College)

обраний 7 грудня 2005 року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Самойленко Петро Іванович

(Самойленко Петр Иванович)

(н.5.07.1936р.)

доктор педагогічних наук, член-кореспондент РАО

Професор Московського державного университету технологій та управління

обраний 20 листопада 2008 року

Відділення загальної середньої освіти

Сліва Міхал (Michal Sliwa)

(Республіка Польща)

(н.8.01.1946 р.)

доктор політичних наук, професор

Професор Краківської педагогічної академії імені Комісії едукації народової

обраний 7 грудня 2005 року

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Смірнов Ігор Павлович (Смирнов Игорь Павлович) (Російська Федерація)

(н.31.01.1941р.)

доктор філософських наук, професор

директор Государственного учреждения „Научно-исследовательский інститут развития профессионального образования” Департамента образования г.Москвы

обраний 16 грудня 1999 року

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Трач Роман Станіславович

(Roman Tratch) (США)

(н.06.12.1927р.)

доктор філософських наук, професор

Професор психології Національного університету «Києво-Могилянська академія»

обраний 11 квітня 2005 року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Федоренко Євген Васильович

(Eugene W. Fedorenko) (США)

(1929 р.)

доктор філософії

Голова Шкільної ради при УККА в США

обраний 16 грудня 1999 року

Відділення загальної середньої освіти

Філіппов Володимир Михайлович

(Филиппов Владимир Михайлович)

(Російська Федерація)

(н.5.04.1951 р.)

доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член РАО

Ректор Российского университета дружбы народов

обраний 11 квітня 2003 року

Відділення педагогіки і психології вищої школи

Франгос Христос (Frangos Christos)

(Грецька Республіка)

(1936 р.)

доктор філософії, професор

Керівник Центру науково-теоретичних та науково-практичних досліджень з проблем виховання в Кріопілі, Халдкідікі

обраний 20 грудня 1995 року

Відділення теорії та історії педагогіки

Шкляр Аркадій Хононович

(Шкляр Аркадий Хононович)

(Республіка Білорусь)

(н.1.12.1949 р.)

доктор педагогічних наук, професор

Ректор Республиканского института профессионального образования Республіки Білорусь

обраний 16 листопада 2006 року

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Шльосек Франтішек (Szslosek Frantisek)

(Республіка Польща)

(н.1.10.1943р.)

доктор педагогічних наук, професор

Директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки ім.Марії Гжегожевської

обраний 16 грудня 1999 року

Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти

Чапка Мірослав (Czapka Miroslaw)

(Республіка Польща)

(н.7.01.1969р.)

доктор наук з освіти, доктор економічних наук (хаб.), професор

Ректор Вищої школи економіки і адміністрації в Битомі

обраний 19 листопада 2010 року

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

AnnouncementsНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ