Закладка 1
Structure of the NAES of Ukraine » Members of the NAES of Ukraine » Full members »

Full members (Academicians) of NAES of Ukraine

Авдієвський Анатолій Тимофійович
(16.08.1933 р.н.)
професор
обраний 20.12.1995р.
Відділення вищої освіти.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри

Андрущенко Віктор Петрович
(01.01.1949 р.н.)

доктор філос. наук, професор
обраний 10.04.2003р.
Відділення вищої освіти.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, ректор

Артемчук Галік Ісакович
(03.09.1938 р.н.)
кандидат філологічних наук, професор

обраний 16.12.1999р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Київський національний лінгвістичний університет, професор кафедри

Баженов Віктор Андрійович
(12.07.1941 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Київський національний університет будівництва і архітектури, перший проректор

Бех Іван Дмитрович
(09.10.1940 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Інститут проблем виховання НАПН України, директор

Биков Валерій Юхимович
(01.02.1945 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, директор

Бібік Надія Михайлівна
(25.09.1948 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 10.04.2003р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник

Богуш Алла Михайлівна
(29.10.1939 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення загальної середньої освіти.

Південноукраїн­ський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, завідувач кафедри

Бондар Віталій Іванович
(20.10.1938 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, директор Науково-дослідного центру інклюзивної освіти ІКПП

Бондар Володимир Іванович
(22.01.1936 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, директор Інституту педагогіки і психології

Бурда Михайло Іванович
(02.01.1949 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

НАПН України, головний учений секретар

Бурлачук Леонід Фокович
(01.01.1947 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри

Вашуленко Микола Самійлович
(01.06.1941 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник

Глузман Олександр Володимирович (15.04.1955 р.н.), доктор пед. наук, професор, обраний 18.11.2010р.
Відділення вищої освіти.

Кримський державний гуманітарний університет, ректор

Губерський Леонід Васильович
(04.10.1941 р.н.),
доктор філос. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ректор

Гуржій Андрій Миколайович
(14.12.1946 р.н.),
доктор тех. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

НАПН України, віце-президент

Довгий Станіслав Олексійович
(23.07.1954 р.н.),
доктор фізико-математичних наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Президент МАН України

Євтух Микола Борисович
(26.06.1938 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення вищої освіти.

НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти

Жалдак Мирослав Іванович
(15.08.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.

Відділення загальної середньої освіти.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри

Зайчук Валентин Олександрович
(27.08.1949 р.н.),
кандидат пед. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Верховна Рада України, керівник Апарату

Закусило Олег Каленикович
(12.09.1947 р.н.),
доктор фіз-мат. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, перший проректор

Зіньковський Юрій Францевич
(17.03.1933 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, професор кафедри

Згуровський Михайло Захарович
(30.01.1950 р.н.),
доктор технічних наук, професор,
обраний 20.12.1995р.
Відділення вищої освіти.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, ректор

 

Ільченко Віра Романівна
(18.07.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 16.12.1999р.
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут педагогіки НАПН України, завідувач лабораторії

Каніщенко Леонід Олексійович
(05.01.1929 р.н.),
кандидат економ. наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)
Відділення вищої освіти.


Ківалов Сергій Васильович
(01.05.1954 р.н.),
доктор юр. наук, професор,
обраний 10.04.2003р.
Відділення вищої освіти.

Верховна Рада України, народний депутат України

Киричук Олександр Васильович
(7.06.1929 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, завідувач кафедри

Кононенко Віталій Іванович
(09.09.1933 р.н.),
доктор філол. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення вищої освіти.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри

Коцур Віктор Петрович
(19.10.1959 р.н.),
доктор історичних наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", ректор

Кравець Володимир Петрович
(06.04.1947 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, ректор

Кремень Василь Григорович
(25.06.1947 р.н.),
доктор філос. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

НАПН України, президент

Кузь Володимир Григорович
(28.07.1938 р.н.),
доктор пед. наук,
професор,
обраний 10.04.2003р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, завідувач кафедри

Кузнецов Юрій Борисович
(16.04.1947 р.н.),
доктор філологічних наук,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Курило Віталій Семенович
(02.02.1957 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, ректор

Луговий Володимир Іларіонович
(17.05.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 10.04.2003р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

НАПН України, перший віце-президент

Ляшенко Олександр Іванович
(16.03.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 10.04.2003р.
Відділення загальної середньої освіти.

НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти

Мадзігон Василь Миколайович
(03.10.1937 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)
Відділення загальної середньої освіти.


Мазаракі Анатолій Антонович
(27.07.1950 р.н.),
доктор економічних наук, професор,
обраний 16.11.2006р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний торгівельно-економічний університет, ректор

Максименко Сергій Дмитрович
(15.12.1941 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

НАПН України, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

Мацько Любов Іванівна
(09.02.1939 р.н.),
доктор філологічних наук, професор,
обрана 16.12.1999р.
Відділення загальної середньої освіти.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри

Мокін Борис Іванович
(03.01.1943 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)

Відділення вищої освіти.

Вінницький національний технічний університет, професор кафедри

Моляко Валентин Олексійович
(24.07.1937 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обраний 17.11.1992р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, завідувач лабораторії

Ничкало Нелля Григорівна
(26.09.1939 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих

Огнев’юк Віктор Олександрович
(10.04.1959 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Київський університет імені Бориса Грінченка, ректор

Олійник Віктор Васильович
(10.08.1948 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, ректор

Павленко Анатолій Федорович
(11.01.1940 р.н.),
доктор економ. наук, професор,
обраний 10.04.2003р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, ректор

Прокопенко Іван Федорович
(10.06.1936 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, ректор

Савченко Олександра Яківна
(08.05.1942 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)
Відділення загальної середньої освіти.

Інститут педагогіки НАПН України, головний науковий співробітник

Синьов Віктор Миколайович
(14.03.1940 р.н.),
доктор пед. наук, професор,
обраний 30.03.1994р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, директор Інституту корекційної педагогіки та психології

Слюсаренко Анатолій Гнатович
(15.08.1938 р.н.),
доктор істор. наук, професор,
обраний 10.04.2003р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри

Сухомлинська Ольга Василівна
(29.09.1946 р.н.),
доктор педагогічних наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти.

НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Таланчук Петро Михайлович
(01.07.1938 р.н.),
доктор техн. наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)
Відділення вищої освіти.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", президент

Толстоухов Анатолій Володимирович
(02.01.1956 р.н.),
доктор філософ. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Центр практичної філософії, президент

Третяк Олег Васильович
(03.01.1942 р.н.),
доктор фізико-математичних наук, професор,
обраний 16.12.1999р.
Відділення вищої освіти.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, директор Інституту високих технологій 

Філіпчук Георгій Георгійович
(19.12.1950 р.н.),
доктор пед. наук, професор
обраний 16.12.1999р.
Відділення професійної освіти і освіти дорослих.

Чебикін Олексій Якович
(28.03.1949 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обраний 20.12.1995р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського, ректор

Чепелєва Наталія Василівна
(14.07.1949 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 18.11.2010р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, заступник директора з науково-дослідної роботи

Шкіль Микола Іванович
(13.12.1932 р.н.),
доктор фізико-математичних наук, професор,
засновник Академії (17.11.1992р.)
Відділення вищої освіти.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, радник ректора

Шут Микола Іванович
(03.01.1942 р.н.),
доктор фіз.-мат. наук, професор,
обраний 18.11.2010р.
Відділення загальної середньої освіти.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри

Яценко Тамара Семенівна
(02.05.1944 р.н.),
доктор психол. наук, професор,
обрана 20.12.1995р.
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології.

РВНЗ "Кримський гуманітарний університет", завідувач кафедри

AnnouncementsНАЙБЛИЖЧІ ПОДІЇМІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ